Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Update cao onderhandelingen Abbott Healthcare

Op 1 maart hebben de vakbonden opnieuw met Abbott gesproken over de cao. Daarbij hebben we ons volledig gefocust op de belangrijkste onderwerpen: een eerlijke salarisverhoging, die past bij Abbott, een eerlijk en transparant systeem van belonen en een acceptabele afbouw van ploegentoeslag voor iedereen boven de 60 die voorziet dat hij het werken in de ploegen niet langer vol kan houden.  

BELONINGSSYSTEMATIEK

We lieten jullie in ons filmpje al weten dat een eerlijk en transparant systeem van belonen volgens ons aan tenminste 5 voorwaarden moet voldoen:

 1. Collectieve loonstijging geregeld in cao-onderhandelingen
 2. Beoordeling van prestaties in plaats van budget
  (discussie uitgesteld tot volgende cao, om Abbott ruimte te bieden om eerst het beoordelingssysteem weer goed uit te gaan voeren)
 3. Directe koppeling tussen beoordeling en loonstijging
 4. Snellere groei aan de onderkant van de loonschalen
 5. Gegarandeerd groeiperspectief

MATRIX = EERLIJK EN TRANSPARANT
Abbott stelde vorige keer een loonmatrix voor die voorziet in een koppeling tussen performance rating en loonstijging en die bovendien overwegend fair in elkaar steekt. We hadden er slechts één punt van kritiek op: de loongroei vlakt af voordat je je 100% salaris (midpoint) bereikt en dat vinden we niet ok. Verder zit er wel een snellere groei in voor werknemers met een lage RSP en daarmee voldoet de matrix aan bijna alle wensen van FNV en CNV.
BIJNA alle wensen, want het gegarandeerde groeiperspectief ontbreekt.

ZONDER GARANTIE WEINIG WAARD
En dat is kwalijk, want een matrix kan nog zo mooi zijn, maar als je er niks (of bijna niks) in stopt, komt er ook niks uit. Abbott zelf vindt 8-10 jaar een redelijke periode om van 80 naar 100% te groeien en dat vinden bonden ook. Dus wil je de zekerheid hebben dat in je 8-10 jaar op 100% van je salarisschaal bent aangeland. En dat noemen we het gegarandeerde groeiperspectief. Deze garantie is onmisbaar om van de matrix een eerlijk en transparant beloningsysteem te maken.

AFBOUW PLOEGENTOESLAG / NACHTWERK 60 plussers

Je dreigt ziek te worden van je nachtwerk of ploegendienst. Dat kán echt en je zou de eerste niet zijn die dat overkomt. Kan je dan met een regeling stoppen?
Helaas is het antwoord nee. Omdat ploegendienst echt heel veel zwaarder wordt naarmate je ouder bent, willen wij graag de PTG-regeling voortzetten voor 60 plussers, maar Abbott voelt daar niets voor. Abbott stelt voor dat wanneer je zelf kiest voor het verlaten van de ploegendienst, er een korte periode van afbouw van je ploegentoeslag volgt. Wij zijn van mening dat afbouwen in twee en een half jaar (5 x 6 maanden) snel genoeg is en hebben aangegeven dat we een kortere afbouwperiode niet acceptabel vinden.

COLLECTIEVE LOONSVERHOGING

Over de collectieve loonsverhoging onderhandelen we en dat blijven we ook in de toekomst doen. Op dit moment heeft Abbott haar loonbod verhoogd van 1.25% naar 1.5% per 1 april 2021.

FNV en CNV hebben hun uiterste grens opgezocht en Abbott vertelt dat voor ons 2,5% op 1 februari 2021 de laagste loonstijging is, die we onze leden willen voorleggen.
En alleen als onze overige prioriteitspunten naar tevredenheid worden ingevuld.

Kort overzicht van alle overige wensen:

 • Waarneming
  • Maximale periode voor waarneming wordt 6 maanden (met een uitzondering voor ziektevervanging)
  • Na 6 weken ontvang je een waarnemingstoeslag
  • De toeslag blijft 5%, overeenkomstig de loonstijging bij bevordering
 • Bedrijfs-aow
  Abbott heeft komend jaar nodig om e.e.a. te onderzoeken. Invoering op zijn vroegst in de volgende cao
 • Spaarurenregeling
  Abbott onderzoekt of er in het IKB gespaard kan worden. De fiscus moet hier akkoord voor geven. Invoering op zijn vroegst in de volgende cao
 • Uitzendkrachten
  • We gaan onderzoeken of uitzendkrachten eerder in aanmerking kunnen komen voor een Abbott contract. Invoering op zijn vroegst in de volgende cao.
  • Er komt vooralsnog geen uitbreiding van de arbeidsvoorwaardelijke rechten van uitzendkrachten
 • Opleiding, leerrekening, POB
  • Er komt geen stimulerende regeling om het juiste diploma te behalen voor werknemers die intern zijn doorgegroeid op basis van vaardigheden
  • Er komt voorlopig geen leerrekening
  • Het POB-budget wordt niet verhoogd
 • Vakbondscontributie en werkgeversbijdrage
  • Ook komend cao jaar kan je de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk blijven betalen.
  • Werkgeversbijdrage wordt voortgezet en geïndexeerd
 • Aanvullend geboorteverlof (WIEG) (cao-voorstel vorige onderhandelingen)
  Abbott vult het aanvullend geboorteverlof aan tot 100% mits er een opnameplan wordt gemaakt in overleg met de leidinggevende. Pensioenopbouw en IKB worden volledig toegekend
 • Rouwverlof (voorstel werkgever)

Bij overlijden van partner of kinderen, kan een werknemer in plaats van 1 week straks 2 weken verlof nemen. De eerste week uit het IKB, de tweede week op basis van volledige doorbetaling

 • Coronabonus en bijdrage ziektekosten
  • Over de Coronabonus wordt nog over nagedacht, maar een regeling alleen voor Olst en Weesp ligt niet voor de hand.
  • De ziektekosten bijdrage is in 2016 afgeschaft. Herinvoering is niet gewenst
 • Regelingen vastleggen in de cao
  • De reiskostenregeling wordt niet opgenomen in de cao
  • De regeling voor stagiaires wordt niet opgenomen in de cao
  • Thuiswerken, regeling wordt niet opgenomen in de cao en dus ook niet verbeterd
 • Mantelzorg

De regeling mantelzorg wordt verbeterd in die zin dat de 80-90-90 regeling wordt omgezet naar een 80-90-100 regeling.

 • Klokurenmatrix

De pilot loopt pas eind van dit jaar af en dus wordt de matrix nu nog niet opgenomen in de cao.

 • Participatiewet

Regeling wordt herschreven zodat het duidelijk wordt voor welke doelgroepen ze bedoeld is.

Zo. Je bent weer helemaal bij!

En als het goed is ben je een beetje bezorgd over dat gegarandeerde groeiperspectief.
Wij wel in elk geval, want zonder die garantie is de verbetering dus weinig waard.
Als het moet, willen we samen met jullie knokken voor een eerlijk en transparant beloningssysteem binnen Abbott. We hopen oprecht dat het niet zover komt en dat we tijdens de volgende onderhandelingsronde in goed overleg tot resultaat kunnen komen.

Maar als dat niet zo is, kunnen wij dan op jou rekenen? Kan jij op je collega’s rekenen?

Vast wel, want samen staan we voor een eerlijke en goede cao!

VOLGEND OVERLEG

Op donderdag 11 maart staat het volgende cao-overleg gepland.

Heb je tussentijds vragen over het cao-traject, of over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een mailtje aan je vakbondsbestuurder, of praat met de kaderleden op je vestiging!

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen:
Erik Maas                               
vakbondsbestuurder, e.maas@cnvvakmensen.nl
Dave Reinhard                       
kaderlid     

Onderhandelingsdelegatie FNV:
Yolanda Reus                         
vakbondsbestuurder,yolanda.reus@fnv.nl
Sander Graswinckel              
kaderlid    

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid