Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Biohorma

Deze week heeft overleg tussen vakbonden en de directie van Biohorma een onderhandelings-resultaat opgeleverd. Dit resultaat willen wij met een positieve insteek aan jullie voorleggen tijdens een bijeenkomst in de kantine op woensdag 4 december aanstaande. Lees hieronder verder.

Inleiding
Zoals bekend heeft het even tijd gekost om tot dit resultaat te komen vanwege de discussie of de bonden of een andere onderhandelingspartner met de directie de cao zou gaan afsluiten. Door jullie duidelijke steun heeft de directie besloten met bonden de cao te willen afspreken. Nu ligt er een onderhandelingsresultaat en dat resultaat moet worden bezien tegen de bedrijfseconomische situatie van Biohorma. In dat licht beschouwd, hebben wij naar onze mening een resultaat kunnen bereiken dat wij aan jullie willen voorleggen en dat ziet er als volgt uit.

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 15 maanden en wel van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020.

Initiële loonsverhoging
De salarisschalen worden gedurende de looptijd structureel verhoogd met 2% en wel op de volgende wijze:
- 1 april 2019:      1%
- 1 januari 2020:   1%

Vakantiedagen (artikel 14 lid 2)
Vanaf 1 januari 2020 ontvangen alle medewerkers 197 uur. De groepen A t/m F gaan daarmee 8 uur omhoog. De groepen I en hoger komen ook op 197 uur en ontvangen 15 uur die ingezet kunnen worden voor duurzame inzetbaarheid.
De waarde van een extra dag vakantie voor de medewerkers in de groepen A t/m F is afgerond 0,5%.

Vakbondscontributie
De vergoeding van de vakbondscontributie zal in de werkkostenregeling vallen. Deze afspraak geldt, mits en voor zolang er in de Werkgeversbijdrageregeling niet iets anders wordt afgesproken.

Werkgeversbijdrageregeling
Biohorma BV zal de bijdrage aan de AWVN-werkgeversbijdrageregeling, zoals overeengekomen tussen AWVN en de vakorganisaties continueren.

Met het bovenstaande heeft dit onderhandelingsresultaat voor de medewerkers in de schalen A t/m F een waarde van 2,5%, voor alle andere medewerkers is de waarde 2%. Naast deze afspraken zal de jaarlijkse gemiddelde tredeverhoging van 1,25% ook worden toegepast.

Dit resultaat willen wij met jullie bespreken tijdens een bijeenkomst die voor alle medewerkers van Biohorma toegankelijk is. Deze bijeenkomst vindt plaats op:
Woensdag 4 december 2019
om 16.00 uur – 17.00 uur
in de kantine van Biohorma
Wij hopen jullie 4 december aanstaande te mogen begroeten.

Joost van Egmond,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51602141
E j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid