Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Nieuwsbrief Abbott: beloningssystematiek

Vakbonden kregen veel klachten over de beloningssystematiek van Abbott binnen. Van min naar max in je salarisschaal beweeg je uiterst langzaam. Daarbij is het lastig te begrijpen hoe werkprestatie en goals leiden tot een beoordelingsniveau. Vervolgens is het niet duidelijk hoe dat beoordelingsniveau zich vertaalt in een loonstijging. Het gevoel leeft, dat budgetten leidend zijn bij de beoordelingen en willekeur troef is bij het bepalen van de loonstijging, en dat is precies wat vakbonden niet graag zien.

REACTIES

Het gebeurt niet vaak. Meestal is het oorverdovend stil nadat we een nieuwsbrief het bedrijf in sturen. Maar deze keer puilde de mailbox uit. Leden en niet-leden mailden CNV Vakmensen en FNV om te laten weten dat ze het roerend met ons eens zijn. Het beloningssysteem moet vooral transparanter en eerlijker zoals velen schreven. En het zou goed zijn als mensen aan de onderkant van de schalen sneller groeien, dan de collega’s aan de bovenkant van de schaal. Er is geen twijfel mogelijk, de beloningssystematiek wordt belangrijk gevonden door de meeste Abbott werknemers.

ABBOTT LUISTERT WEL, MAAR BEWEEGT NIET

9 november heeft Abbott geluisterd naar jullie klachten en heeft ze ons uitgelegd hoe de beoordelingscyclus binnen het bedrijf werkt, zodat wij zouden inzien dat daar niks mis mee is. En dat zagen we, maar de beoordelingscyclus is dan ook niet het probleem. Het probleem is juist wat er gebeurd na de beoordeling. Want dan wordt de verdeling in centen gemaakt en die is niet één op één gekoppeld aan je behaalde resultaat. En juist daar ontstaat het gevoel van blauwe ogen, het gevoel van oneerlijk en oncontroleerbaar. Inmiddels is het iedereen duidelijk waar het om gaat: werknemers willen transparantie, eerlijkheid en een goede verdeling tussen rijp en groen. Abbott wil controle over het te besteden budget en voorkomen dat er budgetoverschrijdingen ontstaan doordat beoordeling en loonstijging aan elkaar gekoppeld worden. Vakbonden hebben opgeroepen tot creativiteit, want wij denken dat het best mogelijk moet zijn om een systeem te ontwikkelen dat enerzijds oog heeft voor de budgetdwang binnen Abbott, maar daarnaast eerlijk en transparant is zoals werknemers dat graag zouden zien.

UITSTEL IS GEEN AFSTEL

We zijn het dus niet eens geworden en we hebben ook geen nieuwe afspraak gemaakt, maar de caoonderhandelingen staan voor de deur en het is aan jullie om te bepalen of dit punt hoog op de cao agenda moet staan of niet. Wij kunnen ons voorstellen dat het nu de tijd is om dit aan te pakken, ook al ziet je werkgever dat misschien niet zo zitten. Als werknemers bepalen wij immers samen de agenda.

CAO OVERLEG

Het cao overleg start (later dan gepland) op 10 december aanstaande, dus we hebben alle tijd om te bepalen of de beloningssystematiek hoog of laag op de lijst met wijzigingen moet komen. Geef jouw voorkeur door via e.maas@cnvvakmensen.nl 

VERLENGING SOCIAAL PLAN

Abbott kent een doorlopend sociaal plan, dat gebruikt wordt bij reorganisaties. Handig, want dan hoeft er niet iedere keer onderhandeld te worden en weten zowel werknemer als werkgever waar ze op moeten rekenen. Op 31-12-20 eindigt het huidige plan en Abbott zo graag een verlenging overeenkomen. Maar niet onder gelijkblijvende voorwaarden.

MARKTCONFORM OF GOEDKOPER

Abbott hecht grote waarde aan marktconformiteit. We horen de kreet veelvuldig aan de cao tafel en lopen er ook nu bij de onderhandelingen over een sociaal plan tegenaan. En we begrijpen dat je werkgever niet met kop en schouders boven het arbeidsvoorwaardelijk veld wil uitsteken. Als je heel veel beter betaalt dan je concurrent, ben je ook heel veel duurder en dat zou de business wellicht geen goed doen. CNV Vakmensen en FNV kijken in dit soort situaties graag naar het bedrijf waar we aan tafel zitten. Gaat het heel slecht, dan passen we onze eisen aan. Gaat het goed, dan zien we geen reden om te versoberen. Gaat het bijzonder goed, dan willen we dat werknemers meedelen in de rijkdom. Naar onze mening is er geen enkele reden om op dit moment te versoberen bij Abbott, het bedrijf is -gelukkig- gezond.

WETTELIJK KADER

Dan is er nog een tweede punt waarom Abbott wil wijzigen: het wettelijk kader is veranderd en daar zou het bedrijf graag bij aansluiten. En het wettelijk kader is inderdaad veranderd. We kennen tegenwoordig een transitievergoeding, daar waar er vroeger werd gerekend met de kantonrechtersformule. Tussen die twee grootheden in heeft er een overgangsregeling bestaan. En het is die overgangsregeling waar Abbott aansluiting bij zoekt.

VERSOBEREN

En daarmee zijn we aangeland bij het versoberen, want je begrijpt dat een overgangsmaatregel wordt ingesteld als je van iets goeds naar iets minder goeds beweegt. De overgangsmaatregel is dan de brug van hoog naar lager. Dat is precies wat er hier het geval is. We laten zien wat het verschil is tussen de ontslagvergoeding in het huidige sociaal plan en het plan zoals Abbott dat nu voorstelt. De formule voor de vergoeding is niet veranderd: A x B x C: gewogen dienstjaar x maandsalaris x correctiefactor (1 wordt 1,5)

Gewogen dienstjaren oud sociaal plan
0-35 jaar: 0,5 
35-45 jaar: 1 
45-55 jaar: 1,5 
55 jaar en ouder: 2 

Gewogen dienstjaren in nieuw sociaal plan
èerste 10 jaar: 0,33 
11 jaar en meer: 0,5 
10 jaar en ouder dan 50 jaar: 1

OUDE PLAN NIEUW PLAN

Wat je ziet is dat de B constant is, je maandsalaris blijft gewoon je maandsalaris. De C is verbeterd, 1,5 in plaats van 1. Maar het probleem zit ‘m in de A: daar lees je dat alleen dienstjaren tellen in plaats van de combinatie van dienstjaren en leeftijd en je ziet dat de A altijd lager uitpakt. Nu zou je kunnen denken dat de hogere C het tekort van A wel zal compenseren, maar zoals je al voelt aan komen: dat is niet het geval. Hieronder tref je een aantal rekenvoorbeelden aan:

Neem bijvoorbeeld Musa van 34 jaar, met 8 dienstjaren en een maandsalaris van 4.000 euro:

A x B x C Sociaal
plan oud: 8 x 0,5 = 4 4 x 4.000 x1 = 16.000

A x B x C Sociaal plan
nieuw: 8 x 0,33=2,64 2,64 x 4000 x 1,5 = 15.840 (-160)

Jantien is wat ouder, zij is 42 jaar en werkt nu 15 jaar bij Abbott, ze verdient ook 4.000 euro:

A x B x C Sociaal
plan oud: (8 x 0,5) + (7 x 1,0) = 11 x 4.000 x 1 = 44.000

A x B x C Sociaal
plan nieuw: (10 x 0,33) + (5 x 0,5) = 5,8 x 4000 x 1,5 = 34.800 (-9.200)

Of kijk naar Gerda, 52 jaar oud, 25 jaar bij de zaak en een inkomen van 4.000 euro

A x B x C Sociaal
plan oud: (7 x 0,5) + (10 x 1,0) + (8 x 1,5) = 25,5 x 4.000 x 1 = 102.000 euro 

A x B x C Sociaal
plan nieuw: (10 x 0,33)+ (12 x 0,5) + (3 x 1,0) = 12,3 x 4.000 x 1,5 = 73.800 (-28.200)

LICHTPUNTJE

Is het dan alleen maar achteruitgang? Nee, Abbott stelt wel voor om het scholingsbudget iets te verruimen: voor kwetsbare werknemers kan er in plaats van 3000 euro, nu 5000 euro aan scholing worden besteed.

VERVOLG 17-11

Je begrijpt vast dat we het nog niet met elkaar eens zijn en daarom wordt er op 17 november verder gesproken over de verlenging van het sociaal plan. Dat is inderdaad de reden waarom het cao overleg is uitgesteld. We willen namelijk graag deze onderhandelingen afronden, voordat we aan de volgende beginnen.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF TIPS

Natuurlijk houden we je op de hoogte, na 17 november 2020 sturen we je een volgende nieuwsbrief. Heb je tussentijds vragen, opmerkingen of tips? Mail dan vooral met CNV Vakmensen info@cnv.nl of neem contact op met een van onze kaderleden op jouw vestiging.

En zoals altijd: als we ons om niets druk maken en jij het voorstel van je werkgever goed genoeg vindt, stuur ons dan even een mailtje, want ook dat horen we graag! CNV Vakmensen heeft ook een leden-whatsapp groep, als je interesse hebt laat het dan even weten!

Erik Maas, bestuurder CNV Vakmensen: e.maas@cnvvakmensen.nl 
Dave Reinhard, kaderlid CNV Vakmensen: david.reinhard@abbott.com