Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Eerste ronde cao-overleg Biohorma

De eerste ronde overleg voor een nieuwe cao bij Biohorma heeft plaatsgevonden. In dit overleg heeft de directie een business-update gegeven en heeft CNV Vakmensen een toelichting gegeven op de ingediende voorstellen. Op maandag 30 april aanstaande gaan de onderhandelingen echt van start.

Business-update directie

De directie heeft ons geïnformeerd over de behaalde resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar. Deze resultaten blijven achter bij de verwachtingen die voor dit jaar zijn opgesteld. Op zich is dat opmerkelijk in de wetenschap dat de griep in Nederland lang heeft aangehouden. De directie heeft ons geen eenduidige verklaring kunnen geven over de redenen dat de resultaten tegenvallen. De oorzaak heeft mogelijk meerdere redenen en de directie is nu doende daar meer duidelijkheid over te krijgen. Als het goed is hebben jullie deze week ook een update van de directie gekregen.

Naast de business-update zijn ontwikkelingen op het gebied van P&O aan de orde geweest. Het accent lag hierbij op het Fitprogramma van Biohorma en de komende fitgesprekken. Biohorma wil met dit instrument onder andere bereiken dat medewerkers zich kunnen ontplooien en gezond blijven.

Cao-voorstellen

CNV Vakmensen heeft een aantal voorstellen gedaan voor een nieuwe cao. Onlangs hebben wij jullie deze voorstellen al via de e-mail toegestuurd. Nog even een korte samenvatting.

 1. Looptijd: één jaar of langer indien er aanleiding toe is.
 2. Loon: een loonsverhoging van 3,5%.
 3. Duurzame inzetbaarheid: de mogelijkheid opnenen om vanaf een bepaalde leeftijd 80% te gaan werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Vrijkomende arbeidsplaatsen invullen met nieuwe (jonge) medewerkers.
 4. Opleiding: een individueel opleidingsbudget voor iedere medewerker.
 5. Tekstuele aanpassingen: in de cao dienen een aantal teksten te worden aangepast.
De directie heeft één onderwerp aan de orde gesteld: wat te doen met de inconveniëntentoeslag bij ziekte?Tot slot maakte de directie een opmerking over de representativiteit van de vakbonden. Het aantal leden van de vakbonden is niet bijzonder groot en de directie vindt het belangrijk dat zij met partijen praat die voldoende achterban hebben. Een stelling die CNV Vakmensen alleen maar kan ondersteunen.

Draagvlak voor de cao is belangrijk en daarom vragen wij je deze nieuwsbrief ook te delen met jouw collega die nog geen lid is van CNV Vakmensen. Collectieve en individuele belangenbehartiging is bij ons in goede handen!

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan contact met mij op.

Joost van Egmond
bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51602141
E j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid