Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Cao onderhandelingen ronde 1

Op 31 januari loopt de huidige cao van Abbott Biologicals, Healthcare en Healthcare Products af. Op 10 december hebben FNV en CNV Vakmensen hun wijzigingsvoorstellen gepresenteerd en heeft Abbott ons laten weten wat zij graag gewijzigd wil zien in de cao.

WERKNEMERSWENSEN
Wat jullie zelf willen, hebben we in de achterliggende weken met elkaar vastgesteld. Dit is verwoord in de voorstellenbrieven van FNV en CNV. Onze looneisen liggen dicht bij elkaar: 5% voor FNV (in euro’s) en 4% voor CNV. Ook op inhoud sluiten de voorstellenbrieven van de bonden goed op elkaar aan en vormen ze samen een goed beeld van de werknemerswensen binnen Abbott.

HOE GAAT HET MET ABBOTT
Vakbonden vragen teveel vindt Abbott. Het gaat namelijk helemaal niet zo goed met de divisie EPD. Sieneke Bult, directeur van de site Weesp vertelde ons waarom het niet zo goed gaat. Zij gaf aan dat er dit jaar wel conform budget geproduceerd is, maar dat de verkopen in verband met Corona stagneren. Daardoor is er een relatief grote voorraad product opgebouwd, die er waarschijnlijk toe zal leiden dat er komend jaar minder productie nodig is. Als er minder geproduceerd wordt, zijn de kosten per product relatief gesproken hoger (tenzij Abbott reorganiseert en snijdt in de kosten). Overigens geldt dit alleen voor Dydro, Lactulose en Influenza kenden een prima afzetmogelijkheid, voor influenza was de vraag zelfs hoger dan de productiecapaciteit.

De vraag is nu natuurlijk of het wel of niet goed gaat met de productiesites. Wij zien vooralsnog geen reden om op basis van bovenstaande onze voorstellen aan te passen. Als onze leden daar een ander idee over hebben, roepen we zo op om ons dat te melden!

VOORSTELLEN ABBOTT
Natuurlijk heeft ook Abbott wensen als het gaat om de wijzigingen in de cao (de complete voorstellenbrief van Abbott tref je aan als bijlage). Wat opvalt, is dat Abbott nog niets zegt over loonstijging. Vakbondsleden vinden het belangrijk dat er snel een akkoord komt. Daarom is het belangrijk dat Abbott op tijd met het loonbod komt. Jullie werkgever geeft aan dat “het budget” nog niet bekend is en er daarom nog geen beeld is bij de mogelijke loonstijging. Prettig opvallend in de voorstellenbrief van Abbott zijn de voorstellen rond aanvullend geboorteverlof (oud voorstel van vakbonden uit het vorige cao-overleg) en rouwverlof (met complimenten aan de OR, die dit initieerde), maar lees vooral zelf wat je werkgever wil aanpassen!!

VERVOLG
De sfeer aan tafel is goed, er wordt met respect geluisterd naar elkaars mening en partijen vragen door op onduidelijke punten. Toch voorzien we een lastig onderhandelingstraject. Bonden stellen een aantal belangrijke veranderingen voor, die Abbott zwaar op de maag liggen, zoals aanpassing van de beloningssytematiek en het inrichten van een spaarurenregeling conform pensioenakkoord 2019.
14 januari is de volgende ronde, daarna weten we meer. Voor nu wensen we jullie goede feestdagen en een gezond begin van 2021.

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen

 

Erik Maas                                vakbondsbestuurder
Chantal van Binsbergen        vakbondsbestuurder
Dave Reinhard                        kaderlid                                                          
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid