Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Biohorma - Nieuws

Beloningssystematiek Abbott

Vakbonden kregen veel klachten over de beloningssystematiek binnen Abbott. Mensen die laag in hun schaal zijn ingedeeld, zijn ontevreden over het feit dat ze maar heel erg langzaam naar het einde van hun schaal groeien.

En in het algemeen horen we veel klachten over het op beoordeling gebaseerd belonen. Het is lastig te begrijpen hoe werkprestatie en goals leiden tot een beoordelingsniveau. En het is ook niet uit te leggen dat de salaristoename bij een Exceeds Expectation (EE-) beoordeling nauwelijks verschilt van die van een Achieved Expectation (AE-) beoordeling. Het gevoel leeft, dat budgetten leidend zijn bij de beoordelingen en niet de prestaties van werknemers.

Huidige situatie
In de huidige situatie spreken vakbonden de collectieve loonsverhoging af (resultaat van cao-onderhandelingen) en is Abbott verantwoordelijk voor de groei in de loonschalen (de merit die tot een hogere RSP-waarde leidt). De afgelopen jaren is de merit erg laag geweest (< 1%).  En alhoewel de merit niet de verantwoordelijkheid van vakbonden is, is het wel onze verantwoordelijkheid om de werkgever aan te spreken op punten die wij onjuist vinden. Wij willen onze leden die klagen over die trage groei helpen. Dat doen we door inhoud te geven aan de studieafspraak in de huidige cao.

Studieafspraak
In de cao is vastgelegd dat vakbonden en werkgever met elkaar gaan kijken of er een systeem van belonen te bedenken valt, dat ertoe leidt dat werknemers die laag in hun loonschaal zijn ingedeeld, sneller richting het maximum van hun schaal kunnen bewegen. Daarnaast hebben vakbonden gezegd dat zij een systematiek voor ogen hebben die transparant is. Indien dit systeem gebaseerd is op beoordelingen, zal het systeem van beoordelen ook transparant moeten zijn; of in elk geval een solide bezwaarprocedure moeten kennen.

Wens vakbonden
Vakbonden zien het liefst een systeem waarin de gehele loonstijging (collectieve loonsverhoging en merit, dus groei in de schalen) is opgenomen. Wij denken dan aan een matrix(tabel), waarin de collectieve loonsverhoging de basis vormt van alle verhogingen. Iedereen die een Achieved Expectations beoordeling krijgt en op het maximum zijn schaal zit, zou in onze ogen de collectieve loonsverhoging moeten ontvangen. Krijg je een andere beoordeling, of heb je een andere RSP-waarde (dus een lagere positie in je salarisschaal dan het maximum), dan vinden wij dat je jouw loonstijging moet kunnen aflezen uit de matrix.

De verhouding tussen de collectieve verhoging en alle andere verhogingen moet dus in die matrix worden vastgelegd en wel op zo’n manier dat de groei voor mensen (bij een gelijke beoordeling) die laag in hun salarisschaal zitten groter is dan voor mensen die hoog in de salarisschaal zitten. Iedere werknemer die zijn beoordeling heeft gehad, kan dan in deze matrix opzoeken wat zijn loonstijging gaat worden. Dat vinden wij transparant.

Vervolg
Het eerste gesprek met Abbott heeft inmiddels plaatsgevonden. Abbott heeft ons een voorstel gedaan voor een nieuwe systematiek en wij hebben bovenstaand voorstel op tafel gelegd. Abbott gaat nadenken over wat wij gezegd hebben, maar is nog niet laaiend enthousiast. In elk geval is -zoals altijd bij Abbott- de sfeer aan tafel goed en het overleg constructief. De volgende afspraken zullen na de zomer gepland worden, dus in september mag je weer vakbondsnieuws verwachten.Erik Maas
Bestuurder, CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid