Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Zorgelijke ontwikkelingen rond de KLM-cao

Met nog twee cruciale onderhandelingsdata te gaan voordat we de zomer ingaan, pakken donkere wolken zich samen rond de KLM-cao.

KLM heeft nog geen enkele beweging gemaakt ten opzichte van het eerste loonbod. En qua inhoudelijke punten wil KLM dat alle kostenverhogingen die gerealiseerd worden weer verhaald worden op de medewerkers en dus per saldo “kostenneutraal” zijn.

Plusjes

Jullie kennen jullie CNV niet als een bond die negatief in de wedstrijd zit, dus beginnen we met wat plusjes die we constateren. KLM wil experimenteren met een aantal roosterprojecten die in potentie winst kunnen opleveren voor de medewerker. Het gaat dan om zelfroosteren, werken met jokerdagen (losse dagen waarop je sowieso vrij kan claimen) en het indelen van KV-dagen door medewerkers zelf.

Daarnaast is er ruimte om de regeling 80 procent werken voor 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw (inclusief lagere deeltijdvarianten) voor oudere medewerkers structureel te maken. Wel onder het inleveren van zeven vakantiedagen als je daarvoor kiest. Ook wil KLM met ons in gesprek om de mogelijkheden rond verlofsparen te verbeteren. Hiermee kan je bijvoorbeeld je DI-budget opsparen over een paar jaren om met behoud van je volledige salaris een periode (al dan niet tot aan je pensioen) een kortere werkweek te hebben.

Minnen

Ten opzichte van onze uitgangspunten zijn er echter ook grote minnen te constateren. KLM handhaaft vooralsnog haar loonbod. Enerzijds een lokkertje, een soort van snelle beslissersbonus van 100 Euro per maand tot eind van dit jaar in verband met het feestje dat we in oktober hopen te vieren. Daarna worden de salarissen weer met 100 Euro verlaagd. En daarnaast 2.25% structureel over een periode van 16 maanden.

Dat betekent 1,69% structureel op 12-maandsbasis. Ter vergelijking, de gemiddelde cao-verhoging op 12-maandsbasis in Nederland van alle in 2019 afgesloten cao’s is op dit moment 2,73%. En volgens het Centraal Planbureau is de inflatie over 2019 en 2020 in totaal 4%. Kortom, dit gaat niet goed, je structurele koopkracht staat in dit jubileumjaar onder druk en over het volgen van de gemiddelde marktontwikkeling qua lonen (die volgens premier Rutte al te laag is) hoeven we het al helemaal niet te hebben.

Komt nog bij dat KLM op twee vlakken versobering vraagt van bonden. Ten eerste moet bijlage 15, waarin de vergoeding staat voor gedwongen ontslagen bij KLM, op de schop. Net als het huidige mobiliteitsprotocol, gericht op begeleiding van werk naar werk maar zonder gedwongen ontslagen. Een forse verlaging van de toekomstige reorganisatiekosten voor KLM. Daarnaast vraagt KLM aan de medewerkers op de grond om wederom een EVD-dag in te leveren zodat de paar plusjes weer, om in KLM-termen te blijven, “gemitigeerd” worden.

Hoe verder ?

Alle acht bonden bij KLM (ook die voor vliegend personeel) hebben dit loonbod van KLM afgewezen en KLM opgeroepen om met een beter voorstel te komen. Omdat we nog twee dagen hebben om er voor de zomer uit te komen, kunnen jullie je daarom voorstellen dat er maximale druk op de onderhandelingen staat.

CNV zit zoals altijd constructief in de wedstrijd. Maar constructief zijn verwarren wij niet met het accepteren van voorstellen die onze doelstellingen (bijvoorbeeld koopkrachtverbetering realiseren en bijdragen aan aantrekkelijke cao’s) verder van huis brengen.

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en vragen jullie steun om er toch nog wat moois van te maken qua cao in dit jubileumjaar!

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard. Je kan hem mailen via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of bellen via 06-20471892. Ik doe dit werk gelukkig niet alleen. Samen met Cock Van Der Pol (GWK’er) en Asha Mees (Ground Services) zijn we een hecht onderhandelingsteam. Ook hebben we een betrokken groep actieve leden vanuit bijna alle divisies van KLM die volop met ons meepraten over de cao.

Heb je interesse om daar ook eens deel van uit te gaan maken, mail me dan gerust. Het is leuk en inspirerend om met dit soort belangrijke ontwikkelingen mee te denken en beslissingen te nemen samen met je collega’s ! En vergeet ook niet eens te kijken op onze Je Achterban website: https://www.jeachterban.nl/klm/ Daar kan je de onderhandelingen volgen en je commentaar geven op het verloop van de onderhandelingen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid