Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

UTi – Eerste ronde cao-overleg

Dinsdag, 13 januari jl., hebben we een eerste overleg met UTi gehad over een nieuwe cao voor de UTi medewerkers. Het overleg heeft plaatsgevonden met Annelien Lewin (HR Director BeNe) en Carola Wijnen. Dit was een zeer kort overleg waarbij CNV Vakmensen toen haar voorstellen heeft toegelicht.

Reactie UTi
Omdat het overleg op de 13e kort was hebben we later een schriftelijke reactie gehad op onze voorstellen. De reactie van UTi is zeer tereurstellend. Een cao met de looptijd van
1 jaar en een indexatie van 0,5 %, ter behoud van de koopkracht. UTi is van mening dat door de toepassing van de in de cao afgesproken beoordelingssystematiek een hogere indexatie (loonsverhoging) niet nodig is. Wat vinden de medewerkers daarvan?

Volgend cao-overleg
Door agenda problemen van de collega van het FNV en de vakantie van Annelien Lewin vindt het volgende overleg pas plaats op 18 febrauri a.s. Na het overleg zullen wij je natuurlijk weer informeren over het verloop van de onderhandelingen via een nieuwsbrief of een ledenvergadering. 

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen

Hieronder vind je de reactie van UTi op hoofdlijnen. De complete brief kan je terugvinden op
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/beroepsgoederenvervoer/cao-uti onder het kopje downloads.  


Looptijd

1 jaar

Inkomen
-       Persoonlijk opleidingsbudget - Binnen UTi op dit moment geen mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen.
-       Een minimum loonsverhoging is niet bespreekbaar. Alle verhogingen vinden plaats als een percentage van het huidige salaris.
-       Aanpassing salarissen niet eerder dan augustus 2015.
-       Een indexatie van 0,5%. Deze indexatie is slechts bedoeld om de koopkracht te behouden.
-       Geen verhoging van de werkgeversbijdrage in de zorgkosten.
-       De eenmalige uitkering van € 200,- in december blijft in 2015 gehandhaafd. 

WGA premie
De helft van de WGA premie blijft ten laste komen van de medewerker.

Fatsoenlijk werk
Zoals besproken in het overleg behandelt UTi flexibele krachten, volledig gelijkwaardig met de medewerkers in dienst met betrekking tot een veilige en gezonde werkomgeving. 

Participatiewet

Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven op welke wijze UTi invulling gaat geven aan het bijdragen aan garantiebanen. 

Reparatie 3e jaar WW
De voorgestelde tekst laat UTi te weinig ruimte. Op dit moment is er onvoldoende bekend om uitspraken te kunnen doen over wat de reparatiebehoefte c.q. mogelijkheden binnen de cao zijn.

Overige zaken
De afspraken over de werkgeversbijdrage blijven ongewijzigd gehandhaafd.

Voorts wil UTi een aantal wijzigingen in de CAO 2015 doorvoeren. Welke wijzigingen dit zijn staat in de brief die je kunt downloaden onder 'downloads' rechtsboven op deze pagina.

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid