Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Transavia cao-overleg verdaagd

Zoals bekend hebben we op vrijdag, 12 december, overleg gehad met Transavia over de nieuwe cao en over de nieuwe pensioenregeling. Ook is er gesproken over de aanname van Wajongers en het opnemen van vrije dagen.

Afspraak Wajongers
In de vorige cao was afgesproken dat Transavia 2 Wajongers zou plaatsen, maar dat gaat nogal moeizaam. Per 1 juni 2014 is er nu 1 aangenomen.

Opname vrije dagen niet verplicht
Er zijn signalen dat medewerkers verplicht vrije dagen moeten opnemen voor het einde van het jaar. Volgens de cao kan dit niet. Transavia is het met ons eens – medewerkers kunnen niet verplicht worden om vrije dagen op te nemen. Wanneer dat wel het geval is, dan wil Transavia dat weten. Dus wanneer je onder druk wordt gezet om toch vrij te nemen, meld je bij mij.

Cao
Vakbonden hebben Transavia medegedeeld dat zij nu niet gaan praten over het reduceren van arbeidsvoorwaarden voor Transavia medewerkers.
Hierna hebben we Transavia uitgelegd waarom we daarover nu niet willen praten. Dit is overigens geheel in lijn met de opdracht die onze leden ons tijdens de ledenvergadering van 9 december hebben gegeven.

 • Medewerkers hebben de indruk dat door de verplichte afspraken met KLM Transavia nooit winst kan maken. Transavia moet eerst de medewerkers er maar van overtuigen dat het over hun rug inleveren vooral niet ten gunste komt aan het resultaat van de KLM.
 • Zijn er cijfers bekend over de kosten bij andere vliegtuigmaatschappijen (Benchmarkt onderzoek)? Volgens Transavia is dit erg moeilijk, de cijfers zijn niet altijd beschikbaar.
 • Transavia zal duidelijker moeten maken welke richting zij kiest en de medewerkers moeten vertrouwen hebben in die richting.
 • De grondmedewerkers zijn van mening dat er eerst andere plaatsen zijn, waar bezuinigd kan worden voordat zij daaraan willen meewerken.
 • Eerst maar wachten op wat er tijdens de cao-onderhandelingen bij de KLM wordt afgesproken. Deze beginnen op 18 en 19 december. 

Gezien dit alles en de taak die Transavia heeft - het overtuigen van de medewerkers over de juiste weg, nut en noodzaak – is het cao-overleg vooralsnog verdaagd tot
10 februari 2015. 

Pensioenen
De huidige regeling (van 2014) past ook binnen de nieuwe fiscale grenzen vanaf 2015 (op de maximering na) en ook de toename van de uitvoeringskosten leidt nu niet tot premieverhoging. Maar hoe nu verder met de pensioenregeling van Transavia? Er is een viertal mogelijkheden, te weten:
1. Voortzetten huidige situatie.
2. Toekomstige pensioenopbouw in eigen beheer.
3. Toekomstige opbouw (herverzekerd) bij Integrale.
4. Rechtstreeks verzekeren.

Er is nu afgesproken dat er een pensioenwerkgroep komt waarbij partijen gezamenlijk gaan onderzoeken wat de beste oplossing is. Natuurlijk kunnen de leden zich later uitspreken over de gekozen oplossing. 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid