Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Transavia: periodiek overleg juni 2016

Dinsdag 21 juni hebben wij een periodiek overleg gehad met Transavia. Er is gesproken over bedrijfsresultaten, het nieuwe besturingsmodel, de directiesamenstelling, afboeking vrije uren bij SPX, overhead en management en pensioenen.

Bedrijfsresultaten

Er zijn veel zorgen of Transavia de prognose van 2016 wel zal halen. De eerste 3 maanden waren verliesgevend, maar dat was te verwachten. Door de situatie in juist de belangrijke landen voor Transavia (Egypte, Turkije, etc.) worden er minder tickets verkocht. Alleen Griekenland is nu in trek, maar daar is een overcapaciteit aan stoelenaanbod. Mei is ook tegen gevallen. Hierdoor staat de yield onder druk. Ook de kosten per eenheid worden weer hoger. De opstart van München loopt niet zoals verwacht. Er wordt nu pas gevlogen met 2 vliegtuigen, in plaats van 4 (i.v.m. crewbezettingsproblemen). Er staan nu 5 kapiteins op de payroll, maar er zijn er 18 nodig. Een van de problemen daarbij is het verkrijgen van de VGB. Dat duurt erg lang.

Verder zijn er problemen met het in dienst nemen van herintreders (seizoen). Door de Wet werk en zekerheid moeten ze nu minimaal 6 maanden uit dienst vóórdat zij weer terug kunnen komen. Met de VNC zijn wel afspraken gemaakt over een vast contract met een korte onderbreking van 6 weken. Door dit alles hebben wij een probleem met de bezetting (ook het inzetten van mensen in München) en dat betekent dat wij afspraken hebben moeten maken over bewilliging tegen geld (hetgeen veel discussie oplevert bij de leden van de VNC). Het heeft wel gewerkt: meer dan 100 bewilligers.

Ondanks de zorgen voor 2016 gaat Transavia in 2017 toch weer groeien. In Nederland komen er 2 toestellen bij. Transavia zit dan op 35 toestellen. In München komen er ook 2 toestellen bij. Dan hebben zij er 6.

Nieuwe besturingsmodel

Transavia is aan het kijken naar een nieuwe besturingsmodel: Run & optimize. Hiermee wil men sturen op veiligheid, passagiersbeleving, performance en personeelsbeleving. Ook gaat men bewuster kijken naar innovatie. Daar is een flink bedrag voor vrijgemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Airgile. Transavia gaat ook vaker de strategie herijken. Vroeger deed je dat eens in de 3 jaar, maar de wereld verandert veel sneller.

Directiesamenstelling

De commercieel directeur gaat Transavia verlaten (is eigenlijk al weg). Daarom was er een discussie binnen de RvC of de functie van Algemeen directeur en Commercieel Directeur niet gecombineerd moet worden. Op dit moment vervult de Algemeen directeur ook de functie van operationeel directeur. Maar dat zag de RvC niet zitten. Nu wordt er gezocht naar 2 directeuren (Commercieel directeur en operationeel directeur). Er wordt gezocht buiten de AFKl-group. De nieuwe directie gaat dan weer uit 4 leden bestaan.

SPX

Bij OCC worden mensen standaard 8,5 uur ingeroosterd. Dat betekent dat als je vrij wilt zijn, je ook 8,5 uur vrij moet nemen. In het verleden nam je vrij en dan werd er handmatig 8 uur in mindering gebracht. Nu gaat dat automatisch (SPX) en dan wordt er 8,5 uur afgeboekt. De medewerkers vinden dat hen nu een ½ uur worden afgenomen. De vraag is of de uitleg van Transavia van het cao-artikel juist is.

De vakbonden zijn van mening dat de uitleg van Transavia juist is. Immers, als je 8,5 uur per dag werkt, werk je ook minder dagen per jaar dan als je 8 uur per dag werkt. Iedereen werkt toch uiteindelijk gemiddeld hetzelfde aantal uren per week. Dus dan is het terecht dat 8,5 uur per vrije dag wordt afgeboekt.

Overhead en management - Update

Transavia heeft een Employment Support Centrum (ESC) ingericht (in gebouw 133). Mensen kunnen daar 6 maanden verblijven. Er zijn nu 9 medewerkers in het ESC. 1 november is de eerste datum dat iemand daar 6 maanden zit. Inmiddels hebben 2 mensen de Vrijwillige VertrekRegeling (VVR) aanvaard. Voordat Transavia overgaat tot eventueel ontslag, zal er overleg zijn met vakbonden.

Vakbonden hebben aan Transavia gevraagd dat als iemand een andere baan vindt of hij/zij dan de VVR meekrijgt. Nee, dat gaat Transavia niet doen. Zij hebben hem/haar geholpen aan een andere baan (outplacement). Vakbonden vinden dat de mensen die vanuit het ESC vertrekken dit niet doen vanuit een vrijwilligheid. Zij vinden dat deze mensen dan ook een vergoeding moeten meekrijgen. Transavia zal daarover nadenken.

Pensioenen

Het premietekort van 2015 moet verdeeld worden over 2016/2017. Dat betekent dat het opbouwpercentage over 2016 en 2017 lager wordt: Groep 1: 1,34% opbouw per jaar en Groep 2: 1,54%. Met de cabine is ook gesproken over het pensioen. Zij kiezen in eerste instantie voor een Algemeen Pensioen Fondsregeling (APF). Maar zij willen dat er ook nog wordt gekeken naar de België-route. Transavia wil dit niet, omdat in België een bijstortverplichting bestaat.

Gezien de ervaring met cabine gaan ook voor de grond gekeken worden wat de mogelijkheden zijn met een APF. Gelukkig hebben wij weer wat tijd. De huidige regeling kan worden voortgezet tot eind 2017. Dus wij hebben 1½ jaar de tijd.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan horen of lezen wij deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen - Burgerluchtvaart
E: d.polders@cnvvakmensen.nl    M: 06-51602050

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid