Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Onderhandelingsresultaat bereikt bij cao KLM Grond

CNV Vakmensen heeft, samen met andere bonden, vandaag een verbeterd cao-resultaat bereikt voor de grondmedewerkers van KLM. In juni meldde het FNV al een akkoord, maar daar was wat ons betreft nog geen sprake van. Er zijn ten opzichte van juni een aantal plussen te melden.

Het juni-akkoord tussen KLM en collega-vakbond FNV

Om het geheugen op te frissen, in juni had KLM al een akkoord op hoofdlijnen met een van de vijf onderhandelende bonden (FNV), de andere vier bonden vonden dat je op deze basis geen goede afspraak kon maken.

Er was naar onze mening sprake van afspraak over loon waar we mee konden leven, ook omdat de stijging qua percentage in verhouding staat met die van de cao's voor vliegend personeel. Vier procent inkomensstijging in 17 maanden is mogelijk met 2,5% loonsverhoging en een nieuw Budget voor Duurzame Inzetbaarheid dat je ook kan laten uitkeren, waardoor je in totaal op 4% komt.

Maar er zaten onvoldoende plussen in voor het eigen personeel. Zo wilden wij eindelijk invoering van het voor KLM kostenverhogende functiegebouw ORBA, zodat veel medewerkers in een A- of een T-schaal weer meer groeiperspectief kregen in hun schaal. Ook wilden wij een verbeterde regeling als het gaat om minder werken met deels behoud van salaris, in het kader van gezond toewerken naar je pensioen. En een deal waarin medewerkers die in de MSG-schalen vallen zich meer herkenden. Om daartoe te komen is nog een flinke tijd dooronderhandeld. En dat heeft geresulteerd in een aantal extra's:

Wat is er daarnaast bijgekomen: invoering ORBA

Belangrijk is dat we de afspraak uit het stenen tijdperk (2005) dat we een nieuw functiegebouw gaan invoeren, van A&T naar ORBA,  eindelijk ook gaan uitvoeren. Kink in de kabel was dat KLM er ruim een decennium op hamerde dat dit niks extra's mocht kosten. Dat stond ook min of meer zo op papier in de afspraak van 2005. Terwijl het nu eenmaal zonneklaar was dat veel medewerkers bij invoering van ORBA weer extra perspectief op meer salaris zouden krijgen en dus dat het KLM geld zou gaan kosten. CNV heeft er deze cao-ronde op gehamerd dat nu het moment is voor KLM om van die eis van kostenneutraliteit af te stappen. Nu is er namelijk extra loonruimte om medewerkers extra perspectief te geven.

KLM bleek bereid om het te gaan invoeren, waardoor vanaf 2020 een behoorlijk deel van de medewerkers in het A&T-systeem, die op hun max zaten, weer stappen in de schaal kunnen zetten. De effecten hiervan zullen per functie verschillend zijn en lopen in percentages van het huidige salaris flink uiteen, van 0% tot aan meer dan 5% extra groei in je schaal. Maar gemiddeld genomen nemen voor KLM hierdoor de loonkosten per medewerker in de huidige A&T-schalen vanaf 2020 met ruim een procent extra per jaar toe. Voor medewerkers die door de invoering van dit functiegebouw op een lager schaalmaximum uitkomen dan nu het geval is, 25% van de KLM'ers in het A&T-systeem, is afgesproken dat ze daar niks van merken. Ze blijven al hun toekomstige collectieve salarisverhogingen krijgen

Minder werken met deels behoud van salaris

Er was in de vorige cao, die liep tot eind 2017, al afgesproken dat je drie jaar voor je (vroeg)pensioendatum 80% kon werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Deze afspraak werd al uitgebreid in het juni-akkoord tusen KLM en FNV. Je mag namelijk vanaf je 60e nu ook als je werkzaam bent in een lager deeltijdspercentage minder werken, met deels behoud van je salaris en 100% pensioenopbouw. Daar bovenop is nu ook nog afgesproken voor ploegendienstmedewerkers dat je als je minder gaat werken met deels behoud van salaris, een opslag krijgt van 12,5% op de ploegentoeslag van je nieuwe rooster.

De reden daarvoor is, dat in de vorige cao je weliswaar een deel van je salaris behield over je oude contractpercentage, maar niet je ploegentoeslag, die ging puur over je lagere contractpercentage. Dit wordt nu dus met die opslag gecompenseerd, waardoor de regeling een stuk aantrekkelijker is voor ploegendienstmedewerkers.

MSG

Een van de redenen dat we nog lang hebben doorgehandeld is het feit dat we in de balans niet helemaal tevreden zijn over wat mensen in de MSG-schaal erbij krijgen. Voor alle duidelijkheid, natuurlijk kunnen onze leden in de MSG-schalen hun vaste inkomen in de 17 maanden die de cao duurt ook verbeteren met 4%. Dus er zijn ook redenen om tevreden te zijn als MSG'er.

Maar daarnaast hebben we pogingen gedaan om ook voor MSG nog iets inhoudelijk extra's af te spreken. Bijvoorbeeld het weer terugkrijgen van een in de magere jaren ingeleverde verlofdag. Of de mogelijkeid creëren om de variabele beloning die je krijgt voor het bedrijfsresultaat vast te klikken op het gemiddelde van de laatste vijf jaar, op 2,5%, een 0,5% meer dan het langjaarlijkse gemiddelde.  Dit bleek niet bespreekbaar voor KLM. Wel hebben we vastgelegd dat we dit en komend jaar verder gaan praten over een positieve verbetering in het MSG-systeem als het gaat om beoordelen en belonen. Wat ons betreft is de discussie hiermee alleen maar actueler, maar meer zat er aan de onderhandelingstafel na twaalf rondes gewoon niet in.

Het vervolg

Dit resultaat gaat uit van een cao die tot juni volgend jaar loopt. Maar in de maanden die ons resteren tot een eventuele volgende cao-discussie, gaat er nog veel gebeuren. Ten eerste, wij gaan volgende week de stembus openen voor onze leden, de enigen die bepalen of na negen maanden van onderhandelen CNV zijn definitieve handtekening moet zetten onder dit resultaat, waardoor het een cao wordt. Volgende week krijg je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat en een uitnodiging om te gaan stemmen.

Ten tweede, er is afgesproken dat we gedurende het restant van deze cao-periode, tot en met 31 mei 2019, verder spreken over het vernieuwen van het MSG-systeem. Ten derde, er is ook afgesproken dat we in gesprek gaan over welke oplossingen er zijn om medewerkers gezonder het pensioen te laten halen (oplossingen voor duurzame inzetbaarheid) en of in het belang van de medewerker en bedrijf de roosterregeling nog beter kan.

Conclusie

En nu ligt er een resultaat ! Niet perfect en niet altijd evenwichtig, naar onze smaak. Maar wel een verbetering ten opzichte van de vorige cao en voor sommige leden, bijvoorbeeld de mensen die eindelijk weer in hun schaal kunnen gaan doorgroeien vanaf 2020, gewoon een goede deal! Daarnaast vinden we het positief dat als we ja zeggen tegen dit resultaat als CNV'ers, we de cao hierna aan tafel gaan zitten met de cabinebonden en de vliegersvakbond VNV om samen tot een cao te komen.

Het voordeel is dat we dan in de onderhandelingen gelijk kunnen optrekken, in plaats van dat we met een scheef oog naar elkaar kijken om te zien wat de andere KLM’ers hebben binnengehaald. Dat maakt de positie van KLM'ers sterker en ook dat is wat waard.

Vragen/opmerkingen

De CNV-delegatie in dit lange traject bestond naast jullie collega's Asha Mees (GS) en Cock van der Pol (E&M) ook uit jullie onderhandelaar Michiel Wallaard. Wij onderhandelden niet alleen, ook ons team van actieve leden bij KLM, verspreid over de divisies, heeft betrokken en kritisch meegedacht om tot een zo goed mogelijk, gebalanceerd resultaat te komen. Het woord is nu aan alle leden om het eindoordeel te vellen.

Voor vragen of opmerking over deze info, mail Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl Bellen kan ook 06-20471892. Daarnaast kan je ons ook volgen op onze pagina op Je Achterban.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid