Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

NOW 2 afspraken bij Transavia gemaakt

Vakbonden en Transavia zijn overeen gekomen dat er ook voor de tweede NOW-periode afspraken in tact blijven om de effecten van de coronacrisis te beperken. Wel betreft het een "mildere" afwijking van de cao dan in de eerste periode.

Werkgelegenheidsgarantie en vakantie-afspraken
Belangrijk voor CNV was dat, nu Transavia er tijdens de gesprekken over NOW 2 blijk van gaf geen bikkelharde garantie te willen geven ter voorkoming van ontslag, de keuze over wanneer je vakantie opneemt weer volledig bij de medewerker komt te liggen. Uiteindelijk is Transavia daar mee akkoord gegaan. Omdat wij daarnaast wel begrip hebben voor dat er iets meer flexibiliteit in de roosters wordt ingebouwd nu er nog geen sprake is van een stabiel netwerk, hebben we wel ingestemd met verlenging van de afspraken daarover.

Dat laat onverlet dat de gesprekken hebben plaatsgevonden onder een zorgelijk gesternte. Dat werkgever geen harde garanties wilde geven over boventolligheid, heeft bij ons geleid tot zorgen over wat er de komende maanden staat te gebeuren. Wel is er toegezegd alles op alles te zetten om gedwongen ontslagen te voorkomen. Of dat voldoende is, zal de komende tijd moeten blijken. De volledige (tot en met  30 september verlengde) afspraken kan je vinden in de bijlage.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van deze maatregelingen neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Wij zullen net als de collega-vakbonden deze week melden aan Transavia of er bezwaren zijn tegen deze verlenging.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid