Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Nieuwe cao Transavia: Ongewijzigde miniverlenging

De cao voor het grondpersoneel had een looptijd tot 1 april 2020. Transavia en de grondbonden waren een heel eind op weg om een nieuwe cao af te spreken, toen de impact van het corona virus roet in het eten gooide. De onderhandelingen liggen daardoor nu voor onbepaalde tijd stil.

Cao opgezegd
Vakbond De Unie heeft per 1 april 2020 afscheid genomen van de Transavia grond cao, om die reden hebben zij ook de cao opgezegd. De opzegging betekent dat de cao nu ‘nawerkt’ in de individuele arbeidsovereenkomsten van de medewerkers. Dit houdt in dat de cao blijft gelden voor alle grondmedewerkers die in dienst waren op 31 maart 2020, maar dat er in theorie nieuwe medewerkers onder andere arbeidsvoorwaarden aangenomen zouden kunnen worden bij Transavia.

Als de cao niet opgezegd zou zijn, wordt deze, aangezien er nog geen nieuwe cao is afgesproken, automatisch verlengd. In dat geval ontstaat er juridisch gezien een nieuwe cao, waaraan cao-partijen en werknemers rechten en plichten kunnen ontlenen, met als belangrijk verschil dat dit ook voor nieuwe medewerkers geldt.

Cao ongewijzigd verlengen
FNV Luchtvaart, NVLT, CNV Vakmensen en Transavia hebben gesproken over deze situatie. Aangezien we nog niet weten wanneer het cao overleg kan worden hervat, willen alle partijen de cao graag ongewijzigd verlengen voor 3 maanden. Daardoor is er weer een nieuwe cao tot en met 30 juni 2020, die als dat nodig mocht zijn ook weer automatisch wordt verlengd. Daarmee is er dan duidelijkheid voor alle betrokkenen (medewerkers, Transavia en vakbonden). Ook ontstaat daarmee juridische gelijkheid met de cao's voor het vliegende personeel, waar de cao (doordat niemand hem heeft opgezegd) nog wel juridische geldigheid had voor nieuwe medewerkers.

Je kan stellen dat in het licht van de grote ontwikkelingen die zich momenteel afspelen in de luchtvaart dit klein nieuws is en dat klopt. Maar het is wel goed dat er volledige duidelijkheid is over de juridische basis onder deze cao: Die blijft gelden, zowel voor bestaande als nieuwe Transavianen op de grond.

Stemmen/vragen/opmerkingen
Formeel moet CNV toestemming vragen aan leden om voor de periode april tot en met juni een nieuwe, maar volledig ongewijzigde cao te kunnen aangaan. Dat doen we dan ook bij deze. Je stem kan je uitbrengen via een mail naar onderhandelaar Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892. Neem ook voor andere vragen of opmerkingen over je werksitiatie in deze complexe tijd gerust contact op met je bestuurder.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid