Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Leden akkoord met grond-cao KLM

Tachtig procent van de opgekomen leden van CNV Vakmensen zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat dat CNV Vakmensen en andere bonden bereikten op 30 september. Dit betekent dat wij onze handtekening gaan zetten onder een contract met KLM voor een cao tot en met 31 december 2017.

Niet iedereen gelukkig
Er is kritiek geuit door een flinke groep leden op de scheefgroei die dreigt te ontstaan qua vrijetijdsrechten voor medewerkers in wisseldienst en in dagdienst door deze cao. Ook is niet iedereen gelukkig met deze wederom inlever-cao. Andere leden gaven aan dat, gezien de bedrijfseconomische omstandigheden van KLM en de opstelling van KLM en collega bonden in dit proces, zij begrip hadden voor deze uitkomst.  

Voor de toekomst
Voor de CNV-onderhandelaars staat in ieder geval vast dat we ons naar de toekomst toe moeten oriënteren op een ander cao-proces. Twee overwegingen daarin kunnen we wel alvast meegeven:

  • Opstellingen in de KLM-onderhandelingen lijken steeds meer publicitair gedreven en daarmee niet alleen gericht op de knikkers, maar vooral op het spel. Daar zullen we onze weg in moeten vinden. Niet door even hard te schreeuwen overigens, want wij zijn nu eenmaal niet extreem werkgeversvriendelijk of juist zeer actiegericht en daarom aantrekkelijk voor een op tegenpolen tukke media. Maar wel door consequent zelf onze standpunten te communiceren.
  • Wij vinden drie cao’s te veel binnen KLM, eigenlijk vinden we twee cao’s al te veel. Om nu ook naar twee cao’s op de grond te gaan, namelijk voor de dagdienst en de wisseldienst en door daar nu al twee cao’s op een rij aparte afspraken voor te maken, vinden we een slecht plan. De eenheid binnen KLM mag wel wat beter bewaakt worden.

Wij hebben aangedrongen op een snelle uitwerking van het cao-akkoord en een nieuwe tekst waarin jullie helder alle bestaande, gewijzigde en nieuwe afspraken weer kunnen terugvinden.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij je ondergetekende.

 Mede namens onze kaderleden:
Asha Mees en Cock van der Pol

Michiel Wallaard
Bestuurder
M. 06-20471892
E. m.wallaard@cnvvakmensen.nl

                                      16-3437/MW/ns
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid