Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Korte update situatie KLM Jet Center

Naar wij begrepen hebben zijn er wat vragen over het besluit van de OR over de overname van het Jet Center. De OR heeft nog niet geadviseerd, omdat er nog geen schriftelijk akkoord op papier staat.

Op papier

Als het aan CNV Vakmensen ligt, vertalen we ons mondelinge akkoord snel in een schriftelijk akkoord dat we aan jullie voorleggen ter definitieve goedkeuring. Als het aan ons gelegen had, hadden we op basis van een door KLM opgeleverd concept-overgangsprotocol en concept-handboek al zoveel stappen gezet de laatste weken dat het voor de OR makkelijker was om KLM de ruimte te bieden om de zaak uit te rollen. Echter, KLM heeft die stukken nog niet opgeleverd. Om al een definitieve "go" te geven als de arbeidsvoorwaarden waar jullie de komende jaren onder gaan werken (het handboek, de overgangsmaatregelen) nog niet in een volledig protocol op papier staan, vinden wij daarentegen - net als de OR - onverstandig.

Het gaat om nette afronding en er zijn nu eenmaal nog omissies qua functieindeling en qua overname van de actuele cao KLM in het handboek, die eerst moeten worden rechtgezet, voordat de OR naar de mening van CNV werkgever in vertrouwen de vrijheid kan geven om de overname door te zetten. Het is niet voor niks ongebruikelijk dat een mondeling akkoord tussen bonden en werkgever voldoende is voor een OR om de trein volledig te laten rijden bij een overname. Ook geeft een overgangsprotocol dat op papier staat de definitieve garantie dat wat is toegezegd ook wordt nagekomen. Dat is het enige wat nu nog moet gebeuren en wat ons betreft ronden we dit proces snel af.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over deze info, neem contact op met Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Ook onze kaderleden Marco Zellmann (Rotterdam) en Arnold Rijlaarsdam (Amsterdam) zijn beschikbaar voor vragen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid