Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Komen we er deze week uit bij KLM

In onze vorige nieuwsbrief “KLM – Tweesprong” stond al vermeld dat we op 27 maart verder zouden gaan met het cao-overleg. KLM heeft de 27ste nu definitief bevestigd. CNV Vakmensen hoopt dat we er dan zover uit zijn dat er positieve beslissingen genomen kunnen worden over het investeren.

Moeten alle vakbonden bereid zijn om mee te werken?
We hebben het al verschillende malen gehoord. Er kan alleen maar worden geïnvesteerd als alle domeinen bereid zijn om mee te werken aan de bezuinigingen en de productiviteitsverbeteringen. Maar alle domeinen wil nog niet zeggen alle vakbonden. KLM kan ook besluiten om een cao af te spreken met bijvoorbeeld 4 van de 5 grondvakbonden. Natuurlijk wil KLM met alle vakbonden tot overeenstemming komen, maar als dit niet mogelijk is dan hoeft het niet.

Positie van CNV Vakmensen?
Wat is de positie van CNV Vakmensen bij deze cao-onderhandelingen? Is CNV Vakmensen bereid om een cao af te spreken met KLM? Het antwoord is kort: JA!
Maandag 23 maart hebben we opnieuw gesproken met de kaderleden en deze hebben de CNV Vakbondsbestuurder het mandaat meegegeven om tot een akkoord te komen.

Noodzakelijk?
Zoals vaker gezegd en geschreven: Is het noodzakelijk? Ja, volgens ons wel. Moet het op deze wijze (geen loonsverhoging en inleveren dagen)? Misschien. Daarom heeft CNV Vakmensen voorgesteld om geen structurele loonsverhoging te doen maar een eenmalige verhoging. Die eenmalige moet dan wel, in volume, vergelijkbaar zijn met een structurele loonsverhoging. Dus geen fooi. KLM wil hierin meegaan en heeft aan de partijen gevraagd waar we dan aan denken. Ook moet er een verbeterde winstdelingsregeling komen zodat, wanneer KLM weer winst gaat maken, ook de medewerkers daarvan meeprofiteren.

Niet structureel?
Inleveren van 4 ATV-dagen willen we wel doen, maar CNV Vakmensen heeft hierbij voorgesteld om dit voorlopig alleen voor de looptijd van deze cao te doen (18 maanden). Wat er daarna gaat gebeuren weten we nu nog niet, maar daar gaan we nog verder over onderhandelen. KLM is hiertoe bereid. KLM wil alleen de toezegging dat partijen bereid zijn om mee te werken met de hoogte van de besparing, van het inleveren van 4 ATV dagen, ook na de looptijd van de cao. CNV Vakmensen is hiertoe bereid.

Weer alleen de medewerker op de vloer?
Niet alleen de medewerker op de vloer levert dagen in, ook de MSG’ers leveren dagen in. Bij MSG 4 tot en met 6 zullen het vakantiedagen zijn, want zij hebben geen ATV-dagen. Ook gaan er managementlagen verdwijnen, dit noemen ze delayering. Hierbij zal het ook gaan om MSG’ers. De lokale medezeggenschap (GC’s) moet erop letten dat de delayering ook eerlijk gebeurt.

Waarom geen acties?
Van veel mensen krijgen we de vraag waarom wij ook geen actie gaan voeren. Hebben we dan alles al weggeven? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Maar zoals vaker gezegd, niets doen is geen keuze. CNV Vakmensen wil niet dat er een situatie ontstaat zoals bij Fokker. Die bestond al 75 jaar en ging toch failliet. Of zoals bij Sabena. Daar werd actie gevoerd op de grote markt in Brussel terwijl Sabena al failliet was. Wanneer KLM failliet gaat, gaan er vele banen verloren. Voor veel families zal de toekomst er somber uitzien. Dit scenario wil CNV Vakmensen voorkomen en is daarom bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Manifestatie FNV
Waarschijnlijk heb je het al gehoord? Op 26 maart houdt het FNV een manifestatie op Schiphol omdat zij het niet eens zijn met de bezuinigingen. Het is een manifestatie, geen staking. Wanneer mensen daarheen willen, moeten ze daarvoor verlof opnemen.
CNV Vakmensen ondersteunt deze manifestatie niet. Natuurlijk ben je vrij om naar deze manifestatie te gaan, in je eigen tijd. Doordat het een manifestatie is, geen staking, is er ook geen sprake van het overnemen van “besmet werk”.

Perform 2020
Nadat we een cao hebben afgesproken, gaan we niet alleen verder met de onderwerpen vanuit Perform 2020. Dat zijn o.a. de “De Roosterregeling”, “Het Verlofmanagement” en “De HV-dagen”, maar ook de punten die in de cao-voorstellenbrief stonden, kunnen dan worden ingebracht. Ook eventueel nieuwe punten kunnen worden ingebracht.

Hoe nu verder?
Zoals al eerder gezegd, op vrijdag 27 maart, hebben we weer een cao-overleg met KLM. De verwachting is dat KLM er dan uit wil komen. Wanneer dat zo is, zal CNV Vakmensen in de week 6 t/m 10 april ledenvergaderingen organiseren. Je hoort dat zo spoedig mogelijk van ons.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Willem Aveling – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid