Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM - Inleveren? Onder welke condities?

Op donderdag 15 en vrijdag 16 januari hebben we weer gesproken met KLM over de nieuwe cao voor KLM medewerkers. Deze twee dagen stonden vooral in het teken van: “Onder welke condities zijn de vakbonden bereid om mee te werken aan de bezuinigingen van KLMý”

Onder welke condities?
Voor aanvang van het cao-overleg had de VNV al laten weten dat zij bereid was om te investeren in KLM. Onder investeren verstaat de VNV ook inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. Maar daarvoor heeft VNV drie voorwaarden (condities) gesteld. VNV wil er aandelen voor terug, een positie in de Raad van Commissarissen en de winstdelingsregeling verbeteren. KLM heeft gezegd dat zij bereid is om mee te werken aan het invullen van deze condities. Maar over sommige zaken gaat KLM niet geheel zelf. Bijvoorbeeld een positie in de Raad van Commissarissen is iets dat besloten moet worden door de commissarissen zelf. Zo ook voor het verkrijgen van aandelen AFKL, daar gaat KLM niet over. Dat is een onderwerp dat op holdings niveau, AFKL, geregeld zal moeten worden.

Toen de andere domeinen hoorden dat KLM bereid was om daaraan mee te werken, wilden de verschillende domeinen ook wel een aantal condities vooraf afspreken met KLM.
Essentieel hierbij is dat de vakbonden erkennen dat er iets gedaan moet worden bij KLM om kosten te besparen en de productie te verbeteren.
Maar onder welke condities gaan de vakbonden nu meewerken? Om daar overeenstemming over te bereiken, was en is geen gemakkelijke zaak. Elke vakbond heeft haar eigen onderwerpen die zij belangrijk vindt. Zo vindt CNV Vakmensen het belangrijk dat KLM medewerkers nu weer een keer een salarisverhoging krijgen, zelfs als dat betekent dat er meer productiviteitsgroei nodig zal zijn.

Doordat elke vakbond zo haar eigen onderwerpen heeft, is het niet gelukt om aan het einde van de vrijdag (16 januari) te komen tot eenduidige condities per domein (grond, cabine en cockpit).
KLM heeft daarop voorgesteld om tussen nu en donderdag 29 januari (dan staat het nieuwe cao-overleg gepland) per domein te komen tot eenduidige condities. Met het gronddomein zal dit overleg plaatsvinden op vrijdag 23 januari.
CNV Vakmensen zal, zoals u van ons mag verwachten, met een constructieve houding aan dit overleg deelnemen.

Hoe nu verder?
Sommige vakbonden zijn nog niet geheel overtuigd van de richting die KLM heeft gekozen om de concurrentie aan te kunnen. Welk businessplan (huishoudboekje) ligt nu achter al deze plannen? Daarom hebben we woensdag 21 januari weer een extra cao-sessie waarbij de heer Swelheim (de CFO) het businessplan zal toelichten aan alle vakorganisaties.

Zoals gemeld zal er op donderdag 29 januari en vrijdag 30 januari weer verder gesproken worden over de cao. Wanneer het lukt om tussen nu en donderdag 29 januari te komen tot eenduidige condities per domein, zal er inhoudelijk gesproken gaan worden over de cao. Wat wil KLM en wat wil CNV Vakmensen.

Vrijdag 9 januari is er gesproken met een 20-tal kaderleden van CNV Vakmensen over de voorstellen van KLM. Hierdoor weten we wat wel en niet bespreekbaar is tijdens het overleg op de 29e en de 30e.
Wanneer er eenduidige condities worden afgesproken, wil dat niet zeggen dat we daarmee akkoord gaan met alle voorstellen van KLM.

Dat wat er ingeleverd gaat worden, moet wel in balans zijn met dat wat wij graag ingevuld willen hebben. Bijvoorbeeld bij de vorige cao zijn we akkoord gegaan met 3 jaar een nullijn, maar dan ook geen ontslagen “Keeping the family together”. Zo kijken we er nu ook weer naar. Wat wil KLM en wat krijgen we ervoor terug!

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid