Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM stopt met de DBC-regeling

Donderdag 10 december stond, op verzoek van de vakbonden, het onderwerp Toekomst bestendige pensioenregeling op de agenda. Dit was gedaan omdat KLM aan het pensioenfonds had geschreven dat zij de Deelnemers Bijdrage Compensatieregeling (DBC) met ingang van 1 januari 2016 stopzetten.

Toekomst Bestendige Pensioenregeling

Omdat er nog steeds geen overeenstemming is over een Toekomst Bestendige Pensioen- regeling (TBP) wil/gaat KLM de Deelnemers Bijdrage Compensatieregeling (DBC) met ingang van 1 januari 2016 stopzetten.
De financiële ruimte voor de DBC-regeling is ontstaan door de premievrijval vanuit de aanpassingen van de pensioenregeling (vanuit het Witteveen-kader). De DBC-regeling is KLM nooit meer geld gaan kosten.
Vakbonden willen best afspraken maken met KLM over een Toekomst Bestendige Pensioen- regeling (TBP), maar een van de grootste knelpunten daarbij is dat dan de tekorten- en overschottenregeling (die regelt dat wanneer er te weinig geld in het pensioenfonds zit KLM moet bijstorten) zou moeten komen te vervallen. Vakbonden willen hier wel over nadenken omdat wanneer KLM moet bijstorten dit zoveel geld kan zijn dat dit het voortbestaan van KLM bedreigt. Maar als we dat doen voor het gronddomein, dan moet het ook plaatsvinden bij de andere domeinen, anders heeft het geen nut. Immers, wanneer KLM dan voor een ander domein moet bijstorten, bestaat nog steeds het risico van omvallen. Dus of iedereen of niemand. KLM is nog zwaar in discussie met de andere domeinen, dus wij wachten af.
KLM stelt nu dat zolang er nog geen afspraken gemaakt zijn over een nieuwe TBP-regeling zij niet weten waar ze voor 2016 financieel aan toe zijn en dus niet de DBC-regeling kunnen toezeggen. Wij vinden het een vorm van chantage, maar zijn niet van plan om daarom nu toe te geven als het gaat om het vervallen van de tekorten- en overschottenregeling.

Wat is een DBC-regeling?

De DBC-regeling hebben KLM en vakbonden afgesproken om de terugval van het opbouwpercentage in het pensioen te compenseren. Door deze DBC-regeling kon in 2015 het negatieve effect van -13% in de opbouw van het pensioen ten opzichte van 2014 worden beperkt tot -3%. Deze afspraak had/heeft geen effect op het nettosalaris.

Donderdag 10 december was ook onze reguliere overlegdag, dus er is ook over andere zaken gesproken, zoals: * het Protocol Mobiliteitsafspraken 2015; * Outsourcing;
* problemen met dienstreizen en stationering.

Protocol Mobiliteitsafspraken 2015

Inmiddels is het Protocol Mobiliteitsafspraken 2015 binnen de diverse GC’s/divisieraden met het management besproken en daaruit blijkt dat wanneer je niet bij het maken van deze afspraken aanwezig bent geweest de afspraken voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Vakbonden hebben KLM gevraagd om een soort uitvoeringsdocument op te stellen waaruit blijkt hoe afspraken vanuit het protocol uitgelegd moeten worden, dit specifiek voor de ondersteuning van de GC’s/divisieraden. KLM gaat dit niet doen. Wel hebben we afgesproken dat er een vorm van casuïstiek overleg komt. Daar kunnen alle uitvoeringsvraagstukken worden neergelegd. Dit is voor die situaties waarbij we vaststellen dat er iets aan de hand is wat we niet hebben kunnen voorzien.

Buiten de vergadering

Stemming door leden CNV Vakmensen over de Mobiliteitsafspraken 2015.
De leden van CNV Vakmensen hebben tot 11 december kunnen stemmen over de Mobiliteitsafspraken 2015. Een meerderheid van de leden hebben voorgestemd, 82%. De uitslagen van de andere vakbonden volgen in de komende twee weken.

Outsourcing

KLM wil de werkzaamheden van de telefooncentrale outsourcen naar Cygnific. Maar onder welke voorwaarden gaat dit gebeuren? Nu gaat het om een relatieve kleine afdeling (10 medewerkers), maar KLM wil meer werkzaamheden gaan outsourcen. Bijvoorbeeld de lounges. Daarom is het van belang dat we nu goede afspraken maken.

KLM en vakbonden zijn beiden van mening dat het gaat om overgang van onderneming, dat betekent dat men overgaat met behoud van arbeidsvoorwaarden. Alleen pensioenregelingen vallen hier niet onder, maar daarvoor willen we ook goede afspraken maken.

Problemen met dienstreizen en stationering

CNV Vakmensen en de NVLT krijgen regelmatig klachten over problemen bij dienstreizen en stationering. Daarbij gaat het om daggeldvergoedingen en hotelkosten. CNV Vakmensen begrijpt dat er op de kosten gelet moet worden maar we hebben afspraken in de cao staan als het gaat om daggeldvergoedingen. Dan kan het niet zo zijn dat wanneer iemand zich beroept op de cao dan maar een gesprek moet hebben met de hoogste baas/leidinggevende. Dit vinden wij een vorm van machtsmisbruik. Wanneer iemand in het buitenland werkzaamheden moet verrichten (bijvoorbeeld spoed reparatie), dan hebben die medewerkers recht op een fatsoenlijk hotel of iets gelijkwaardigs aan het crewhotel. Met KLM is nu afgesproken dat we daar een keer apart over gaan praten om dit probleem op te lossen.
Het eerstvolgende geplande overleg is op vrijdag 22 januari. Maar gezien alles wat er binnen KLM aan de hand is, bestaat zeer goed de mogelijkheid dat we eerder overleg hebben. Als dat zo is, zullen we je natuurlijk daarover weer informeren.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees & Cock van der Pol – kaderleden
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
E: d.polders@cnvvakmensen.nl
T: 030 – 751 1570
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid