Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM Grond pensioenoverleg

In de afgelopen weken is er, naast het cao-overleg, ook regelmatig met de KLM gesproken over de pensioenen. In het cao-akkoord van 2013 / 2015 hebben we vastgelegd dat we een toekomstbestendige pensioenregeling gaan afspreken.

Toekomstbestendige pensioenregeling?
KLM wil de huidige pensioenregeling aanpassen en ombouwen naar een toekomstbestendige pensioenregeling.
Binnen het totale arbeidsvoorwaardenpakket vormt pensioenen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Wat aan pensioen wordt uitgegeven, kan niet aan andere arbeidsvoorwaarden worden gegeven. Om te voorkomen dat de pensioenregeling te duur wordt wil de KLM de pensioenregeling aanpassen. Er moeten afspraken gemaakt worden over een evenwichtige risicoverdeling. Wat bijvoorbeeld te doen als we nog langer leven en de pensioenleeftijd nog verder omhoog gaat? Of als de waarde van de aandelen weer sterk naar beneden gaat? Wie draagt dan de risico’s? 

De huidige pensioenregeling kent bijvoorbeeld een ”betalings- en overschottenregeling”. Dat houdt in dat als het pensioenfonds onder de dekkingsgraad van 105% komt, de KLM moet bijbetalen. Maar gezien het vermogen van het pensioenfonds, ca. 7 miljard euro, kan dit voor de KLM grote risico’s met zich meebrengen. Wanneer er te veel geld in het pensioenfonds zit gaat het overschot naar de KLM. De meeste grote pensioenfondsen kennen geen ”betalings- en overschottenregeling” meer. 

Zelfs als de ”betalings- en overschottenregeling” zou blijven bestaan zal de huidige pensioenregeling moeten worden aangepast vanwege de nieuwe regels vanuit De Nederlandsche Bank (het nieuwe Fiscale ToetsingsKader – nFTK).

Leden die mee willen praten gezocht
Zoals in het begin vermeld, praten we al regelmatig met de KLM over de mogelijke nieuwe pensioenregeling. Het eerste werk daarvoor is door een werkgroep uitgevoerd (met daarin een externe deskundige namens de werknemersorganisaties) en die hebben hun bevindingen gepresenteerd. In april heeft de KLM hun voorstellen gedaan voor een toekomstbestendige pensioenregeling. Vakbonden hebben dit ook gedaan.
Nu we echt in overleg over een toekomstbestendige pensioenregeling gaan zou ik graag een klankbordgroep willen hebben met wie ik de stand van zaken kan delen en de standpunten kan meenemen naar het centrale overleg.
Wie wil hier aan deelnemen? Enige kennis van pensioenzaken is wel gewenst, maar je hoeft ook geen expert te zijn.

Graag ontvang ik je reactie zo spoedig mogelijk. Dit kan het beste per mail.

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid