Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM Grond-cao: Stap vooruit, maar nog niet klaar

Vorige week heeft CNV samen met de andere grondbonden verder onderhandeld over de nieuwe cao. Het eerder gecommuniceerde akkoord op hoofdlijnen was voor CNV onvoldoende. De onderhandelingsronde was bij vlagen stekelig en moeizaam, maar uiteindelijk positief. Tijd voor een update!

Punten uit de vorige onderhandelingsronde

 • Salarisverhoging per 1-11-2018: 1,5%
 • Salarisverhoging per 1-02-2019: 1,0%
 • Duurzaam inzetbaarheidsbudget: 1,93% per jaar, ook over 2018 (met de mogelijkheid om dit bedrag naast voor scholing en vrije tijd ook om te zetten in geld)
 • Overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen
 • In het kader van werkdrukverlichting het aannemen van 150 mensen + 150 mensen in een leer/werktraject
 • In co-creatie zoeken naar oplossingen voor problemen in het personeelsmodel zodat iedereen gezond kan werken en zijn pensioen kan halen, roosters en flexibiliteit met oog voor werkdruk en de privé/ werk balans.

  Waar staan we nu?

  Wij waren nog niet tevreden en zijn ervan overtuigd dat een beter resultaat haalbaar moet zijn. Vanuit die overtuiging hebben we onderhandeld. Uiteindelijk is KLM gekomen met een ultiem voorstel.

  We hebben o.a. gesproken over:
  - de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem ORBA 
  - verhoging van de license pay voor GWK'ers en
  - een verbetering van de regeling drie jaar voor pensionering minder werken met behoud van een deel van je salaris.

  Op het laatste punt heeft KLM in haar "ultieme voorstel" nog een kleine concessie gedaan. Je kan drie jaar voor pensionering minder werken met behoud van een deel van je salaris (is een verlenging van de afspraak uit de vorige cao) maar deze afspraak geldt nu ook voor parttimers en de betaling en de pensioenopbouw gaat ook over de onregelmatigheidstoeslag.

  Op alledrie de onderwerpen zijn stappen in de goede richting gezet, waardoor naast positieve afspraken voor uitzendkrachten ook meer positieve afspraken voor eigen personeel zijn te noteren (en de balans in ieder geval al beter is).

  ORBA

  Zeker als het gaat om de invoering van ORBA gaat het om behoorlijke salariële extra kosten die KLM nu zelf voor haar rekening neemt ten opzichte van het aanvankelijke akkoord op hoofdlijnen zónder ORBA-invoering. 

  De meerderheid van demedewerkers die ingeschaald zijn in het A- of T-systeem gaat er in het voorstel van KLM (soms fors)  op vooruit bij hun overstap naar een ORBA-systeem. Echter, om een goed beeld te krijgen, hebben we vragen gesteld over het groeiperspectief voor medewerkers die bij invoering van ORBA met behoud van hun huidige salaris in een loonschaal terechtkomen met een lager maximumsalaris dan hun huidige salaris.

  Vervolg

  Volgend overleg krijgen we hier antwoord op. Ook hebben we vragen gesteld over hoe we omgaan met de eindafrekening Perform 2020. Er moet balans blijven tussen een evt. cao voor grondpersoneel en de cao's voor vliegend personeel tot en met eind 2019. Tot slot willen we het hebben over welke stappen we nog kunnen zetten in het MSG-domein.

  En nu?

  Helaas bleek het niet mogelijk om op korte termijn verder te gaan. Daarom hebben we een nieuwe afspraak gemaakt op 6 september voor het volgende overleg. Onze hoop is dat we dan ook echt tot afronding kunnen komen. Mocht dat inderdaad lukken, dan leggen we het onderhandelingsresultaat uiteraard aan jullie ter beoordeling voor met een advies van onze actieve ledengroep.

  Vragen/opmerkingen

  Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 en m.wallaard@cnvvakmensen.nl Ons onderhandelingsteam bestaat ook uit Asha Mees (GS) en Cock Van Der Pol (E&M). Daarnaast hebben we een actieve ledengroep verspreid over de gronddivisies die met ons meedenkt over de koers, want die bepalen we samen!
 • Op de hoogte blijven?

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

  Ja, ik meld me aan

  De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

  Word lid