Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM Grond: Tweesprong

Afgelopen woensdag en donderdag 11 en 12 maart is er weer intensief overleg geweest met KLM. Beide dagen zouden Multi-overleg zijn, maar woensdagmiddag is uiteindelijk gekozen voor overleg met Grond en daarna overleg met Cabine. Donderdag is er wel een Multi-overleg geweest.

Vrijwillige Vertrek Regeling - VVR
Op de agenda van woensdag stond de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR). Het aanbod dat KLM aanvankelijk had gedaan was erg mager. In het weekend voor de overleggen hebben de grondbonden een gezamenlijk tegenvoorstel gedaan. Woensdag zijn we uiteindelijk bijna tot een herenakkoord gekomen. Er staan nog twee zaken open waar we binnenkort antwoord op krijgen. De regeling houdt het volgende in:
 • De regeling is voor grond-collega’s die in een omgeving met overcapaciteit werkzaam zijn, maar ook de remplaçantenregeling is waarschijnlijk mogelijk. Dit houdt in dat de baan van iemand die gebruik wil maken van de VVR opgevuld kan worden door één collega.
 • Een maandsalaris per gewerkt dienstjaar (maximaal 24 maanden).
 • Er komt een bodem in de regeling van € 25.000,= om het ook aantrekkelijk te maken voor collega’s die nog niet zo lang in dienst zijn.
 • Het AOW-gat van iemand die 65 jaar is en met pensioen gaat, wordt aangevuld door KLM.
 • De regeling is geldig tot 2020 of zoveel korter als nodig is.

Tweesprong
Donderdag is KLM begonnen met een toelichting op de huidige financiële situatie van KLM. De conclusie werd getrokken dat het water hoog aan de lippen staat. KLM geeft aan op een tweesprong te staan: of de bonden zijn bereid te leveren zodat KLM kan investeren, of de bonden zijn niet bereid om te leveren, wat KLM dan noodzaakt tot het inzetten van een krimpscenario.
Integraal voorstel KLM
Vervolgens heeft KLM aan alle drie de cao-domeinen een integraal voorstel gedaan voor de komende 18 maanden. Voor Grond is dit gelijk aan de tekst in eerder uitgegeven nieuwsbrieven van ons:

 • Structureel inleveren van de ATV-dag uit Transform 2015.
 • Drie extra ATV-dagen inleveren.
 • Kleinere salarisstappen in MSG.
 • Constructieve medewerking van de bonden, voor zover mogelijk, bij concretisering FTE-reductie als gevolg van overcapaciteit of delayering (= vermindering aantal managementlagen).

CNV vakmensen heeft al eerder aangegeven haar verantwoordelijkheid te willen nemen in de huidige situatie waarin KLM verkeert. Wij hebben als voorwaarde gesteld dat de drie extra ATV-dagen afhankelijk van de uitkomst van de vervolgagenda (na de komende 18 maanden) vervangen kunnen worden door een gelijkwaardig alternatief. KLM is hiermee akkoord gegaan.
In ruil voor bovenstaande punten zal KLM de volgende tegenprestatie leveren:

 • Werkgelegenheid: Er zullen gedurende de looptijd geen gedwongen ontslagen plaatsvinden zolang de mobiliteits instrumenten en de VVR toereikend zijn
 • VVR: de details staan hierboven genoemd
 • Passende loonparagraaf: KLM heeft een voorstel gedaan waarvan de grondbonden hebben aangegeven dat dit een te mager bod is. KLM staat open voor een tegenbod.

Passende loonparagraaf
CNV, De Unie, NVLT en VHKP trekken hierin gezamenlijk op en beraden zich op het tegenbod. De vier grondbonden zitten op één lijn om KLM de weg van het groei scenario in te laten slaan. FNV heeft aangegeven niet akkoord te gaan met een nul-cao en verder alleen maar verslechteringen. KLM heeft gezegd dat een structurele loonsverhoging bespreekbaar is, mits er iets tegenover staat. Het is nu aan het FNV om de handschoen op te pakken.
Lotsverbondenheid
De drie domeinen hebben hun bereidheid om tot een akkoord te komen verbonden aan elkaar. Er is dus pas sprake van een akkoord op het moment dat in alle domeinen een resultaat is bereikt.
Realiteit
Ondertussen is KLM in gesprek met de cabinebonden en de bond van de vliegers.
Gisteren heeft de directie laten weten er met twee van de drie cabinebonden niet uitgekomen te zijn. Dit betekent dat de zomerproductie niet door de cabinecrew gevlogen kan worden. KLM heeft ervoor gekozen om de nieuwe ICA-bestemming Edmonton tot nader orde uit te stellen en in de eerste weken van mei deze vluchten te annuleren. Dit is een zorgwekkende situatie. De komende weken staan in het teken van intensief overleg in alle domeinen. Op dit moment staat voor de grondbonden alleen 27 maart vast, wat beoogd was als afsluitende datum om tot een akkoord te komen van de kortdurende cao. Wat de toekomst gaat brengen is helaas niet duidelijk.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees, Willem Aveling, Cock van der Pol – kaderleden /  Dolf Polders - Bestuurder  / Tel.: 023 5684 670
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid