Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM Grond: periodiek overleg juli 2015

Op donderdag 7 juli hebben we met KLM gesproken over: de nieuwe Toekomst Bestendige Pensioensregeling (TBP); Netto pensioenregeling boven 100.000 euro; High Preformance Organisation (HPO) en de WIA- en Ploegendienstgarantie

De nieuwe Toekomst Bestendige Pensioensregeling (TBP):
Er wordt al een tijd gesproken over de TBP (onderdeel van de vorige cao-afspraken) en KLM wilde nu wel van de vakbonden weten hoe zij dachten over het voorstel van KLM. Volgens vakbonden is het voorstel van KLM een break met de afgelopen jaren waarbij met KLM een risicodeling is afgesproken. KLM stort bij als er een tekort is en krijgt geld terug als er een flink overschot is (overschotten- en tekortenregeling). Vakbonden willen best praten over een CDC-regeling (Collective Defined Contribution), maar wat is KLM bereid om daar tegen over te zetten. KLM wil niet op voorhand al zeggen dat zij bereid is om daar een financiële compensatie voor te geven. Vakbonden zullen zich in de komende tijd beraden op een voorstel dat kan aansluiten (wanneer KLM bereid is om een vorm van compensatie te geven) op het voorstel van KLM.

Netto pensioenregeling boven € 100.000
Sinds 1 januari 2015 staat de overheid niet meer toe dat er boven de € 100.000 een bruto pensioen wordt gespaard. Een oplossing hiervoor is het netto pensioensparen. KLM heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel is met vakbonden besproken. Het was veelal een technische discussie. Het nadeel is dat de netto pensioenregeling extra kosten met zich meebrengt en wie gaat die betalen in deze tijd van bezuinigen. KLM zal hier nog eens naar kijken.

High Preformance Organisation (HPO)
De concurrentie in de luchtvaartwereld maakt dat KLM moet veranderen om te overleven. Een HPO is een belangrijk onderdeel hierbij. Een HPO heeft 10 belangrijke kenmerken:

 1. Optimaal benutten van het concurrentievoordeel.
 2. Duidelijke richting hebben.
 3. Weinig lagen met een grotere span of control.
 4. Duidelijke verantwoordelijkheden.
 5. Management heeft productieve besluitvormingsprocessen en bevorderd samenwerking.
 6. Men doet mee en is betrokken.
 7. Men werkt op efficiënte kostenbasis (zo variabel mogelijk).
 8. Heeft een sterk werknemersmerk.
 9. Ondersteunt leren en veranderen.
 10. Aannemen en behouden van de juiste mensen op de juiste plaats met de juiste capaciteiten.

Eerst wordt de high-performingorganisatie bij Ground Services uitgewerkt zodat men kan leren van eventuele fouten die daar gemaakt worden. Hierna zal dit over de gehele KLM-organisatie worden uitgewerkt. Vakbonden worden hierover regelmatig geïnformeerd.

WIA- en Ploegendienstgarantie
Voor medewerkers die een WIA-uitkering krijgen (meer dan 35% arbeidsongeschikt) kan door een samenloop van de WIA-uitkering en de ploegendienstgarantietoeslag de medewerker meer salaris ontvangen dan de medewerker die 100% arbeidsgeschikt is. Volgens KLM is dat nooit de bedoeling geweest toen de WIA is ingevoerd. KLM wil dit graag veranderen. Deze situatie is nu van toepassing op ca. 40/50 medewerkers. Vakbonden zijn van mening dat KLM dit maar moet inbrengen als we weer over een nieuwe cao gaan praten.

Cao-afspraken met de vliegers
Omdat de dag daarvoor net een onderhandelingsresultaat met de vliegers was bereikt, heeft KLM een korte toelichting gegeven op het resultaat. Het onderhandelingsresultaat kun je vinden op Mycao. In de media staat dat de piloten een zetel krijgen in de Raad van Commissarissen. Dit ligt nog niet zo vast als er in de media staat. Verder hebben we (grondvakbonden) afgesproken met KLM dat wanneer de piloten een zetel krijgen in de Raad van Commissarissen, ook de Grondmedewerkers een zetel krijgen in de Raad van Commissarissen.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid