Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM Grond cao: nog voorzichtig aftasten

Donderdag 16 juni hebben we weer overleg met KLM gehad over de grond cao. We zijn nog steeds voorzichtig aan het aftasten wat wel en wat niet bespreekbaar is.

Waarover hebben we gesproken?

We hebben gesproken over:

 • Het nieuwe personeelsmodel.
 • Versimpeling van de cao:
  • Ouderendagen (HV-dagen)
  • Belonen en beoordelen bij A&T ontkoppelen, vaste salarisstappen
  • Garantievink (overgangsregeling reiskostenvergoeding)
  • Vergoeding waarneming hogere functie
  • Vrijwillige non-activiteit
  • Studiekostenregeling
  • Verhuiskostenregeling
  • Vergoedingen bij extra opkomsten.

Niet onderhandeld
Over de bovenstaande punten hebben we gesproken in de trant van “als KLM hiermee iets zou willen, wat is dan de reactie van vakbonden? Wanneer is iets wel en wanneer is iets niet bespreekbaar?”.
We hebben er dus niet over onderhandeld. Wat wel gebeurd is, is dat KLM door alles wat er is gezegd steeds beter hun voorstellen kunnen afstemmen/voorbereiden. Neem nu het nieuwe personeelsmodel bijvoorbeeld.

CNV Vakmensen is bereid om te praten over het nieuwe personeelsmodel, maar:

 • KLM moet eerst eens aantonen hoe dit goedkoper kan zijn.
 • Dit mag niet ten koste van de vaste medewerkers gaan. De overgang naar het nieuwe personeelsmodel kan alleen maar plaatsvinden door een vaste medewerker die bij KLM weg gaat (pensioen bijv.) te vervangen door een flex-medewerker.
 • De flex-medewerker moet goed opgeleid worden, zodat KLM-medewerkers daar geen extra energie aan hoeven te besteden (moet geen extra werk met zich mee brengen).
 • De flex-medewerker moet er ook profijt van hebben door opgeleid te worden, waardoor er een betere kans op de arbeidsmarkt ontstaat.
 • Een groot deel van de flex-medewerkers moet een vast contract hebben bij het uitzendbureau.

Dus als KLM iets wil afspreken over het nieuwe personeelsmodel weten ze aan welke randvoorwaarden hun voorstel zal moeten voldoen.

Hoe nu verder?
Op 30 juni & 1 juli en op 7 juli (onder voorbehoud) wordt er weer verder gepraat over de nieuwe KLM Grond cao.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Asha Mees – kaderlid
Michiel Wallaard – Bestuurder CNV Vakmensen
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
M: 06- 51602050
E: d.polders@cnvvakmensen.nl

16-2188/DP/sb


Praat mee over je eigen cao op Je Achterban.nl
https://www.jeachterban.nl/klm/

Op je achterban kan je een account aanmaken en kun je met een eigen gekozen naam meepraten.


 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid