Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM Grond cao: 2 en 3 juni weer overleg

Vandaag, 27 mei, heeft CNV Vakmensen een brief ontvangen van KLM waarin wij worden uitgenodigd om op 2 en 3 juni weer met KLM te gaan overleggen over de KLM Grond cao. Na overleg met de kaderleden heeft CNV Vakmensen besloten om deze uitnodiging te aanvaarden.

KLM wijzigingsvoorstellen van tafel
In de brief van KLM aan de vakbonden staat dat KLM bereid is het cao-overleg te vervolgen op basis van de condities zoals die waren op 21 april 2016, zonder een vooringenomen positie. Op 21 april jl. hebben we voor de eerste keer met KLM gesproken over de nieuwe KLM Grond cao. Tijdens deze bijeenkomst heeft Pieter Elbers een presentatie gegeven over de situatie van KLM en welke doelstellingen KLM heeft.

Inzet van CNV Vakmensen – Burgerluchtvaart
Voordat CNV Vakmensen – Burgerluchtvaart inhoudelijk met KLM gaat praten over eventuele wijzigingen willen wij meer duidelijkheid over nut en noodzaak.
De verschillende gaan nu vorm krijgen, maar hoeveel mensen zijn (worden) er nu boventallig? Welke besparing heeft de grondorganisatie daarmee bereikt?
KLM stelt dat de grondorganisatie te duur is, maar waarmee wordt de grondorganisatie dan vergeleken?
Zo hebben we verschillende vragen waar we eerst antwoord op willen hebben, voordat we inhoudelijk met KLM gaan praten over de eventuele wijzigingen.

Protestmanifestatie 1 juni
Nu er besloten is om op 2 en 3 juni weer met KLM te gaan overleggen vindt
CNV Vakmensen – Burgerluchtvaart het niet juist om op 1 juni mee te doen aan een protestmanifestatie.Wij zullen ons daar dan ook niet bij aansluiten.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Kadergroep KLM CNV Vakmensen
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
E: d.polders@cnvvakmensen.nl
M: 06- 51602050

Praat mee over je eigen cao op Je Achterban.nl Klik hier

Op Je Achterban kun je een account aanmaken en kun je met een eigen gekozen naam meepraten. Hierdoor kun je vrij praten zonder herkend te worden.


Op de achterkant van deze nieuwsbrief vind je de brief van KLM aan de vakbonden:


Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 13 mei, de manifestatie van donderdag 19 mei op het Hoofdkantoor te Amstelveen en onze brief van 19 mei voor het vervolgoverleg, breng ik het volgende onder uw aandacht.

In mijn brief van 19 mei heb ik reeds aangegeven de signalen serieus te nemen. In dat verband wil ik dan ook met u zoeken naar openingen om het overleg over een nieuwe cao te continueren. Belangrijk daarbij is dat wij gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Met andere woorden, KLM is bereid het cao-overleg te vervolgen op basis van de condities zoals die waren op 21 april 2016, zonder een vooringenomen positie.

KLM stelt voor dat we samen nader overleggen over de wijze waarop invulling zal kunnen worden gegeven aan het onderhandelingsproces. Per onderwerp kan dat verschillen. Hierbij gaan we er vanuit dat partijen zich niet vooraf vastleggen op het proces, maar dit onderdeel maken van het overleg.

Hiertoe wil ik u graag uitnodigen voor het (vervolg) cao overleg op 2 en 3 juni a.s. Locatie zal Soestduinen zijn (Hilton Royal Parc Soestduinen, Van Weerden Poelmanweg 4-6, 3768 MN Soestduinen).

Zoals eerder aangegeven, vertrouwen wij erop, met u in staat te zijn om onze traditie van constructief overleg voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
PERSONEEL & ORGANISATIE
Ir. A.W. Slagt
EVP Human Resources & Industrial Relations
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid