Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

KLM groep in zwaar weer

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. De ontwikkelingen volgden elkaar zo snel op dat wij ervoor gekozen hebben geen extra olie op het vuur te gooien en eerst even af te wachten alvorens jullie te informeren.

Dat betekent niet dat wij ons niet met de toekomst van jullie werk en bijbehorende arbeidsvoorwaarden hebben beziggehouden; integendeel!

Europees Transavia van de baan?

Op maandag 8 september zijn wij, net als jullie, uitgebreid bijgepraat door de directie over de besluiten van Air France-KLM over de nabije toekomst van Transavia. Tijdens dit overleg heeft de directie ook het eerder gedane cao-bod ingetrokken. Inmiddels is de informatie over de toekomst van Transavia al weer verouderd. Air France investeert voorlopig vooral in Parijs om de slots op Orly te behouden en de concurrentie buiten de deur te houden.

15% kostenbesparing

Wat nog steeds als een paal boven water staat, is het feit dat er een verdere kostenreductie van 15% gerealiseerd moet worden. Bovenop de reeds gerealiseerde kostenbesparing!
De insteek van de directie is dat Transavia moet groeien om met de concurrentie mee te kunnen blijven gaan. Dat is op zich een goede insteek maar wie gaat daar uiteindelijk voor opdraaien?

Cao-bod ingetrokken

Tijdens ons overleg op maandag 8 september heeft Transavia het bod dat het bedrijf eerder deze zomer deed voor een nieuwe cao ingetrokken. Op zich heel ongebruikelijk, maar niet onverwacht aangezien het verhogen van de arbeidskosten niet past in het plaatje dat Transavia voor ogen heeft. De cao moet namelijk structureel goedkoper om de vanuit Parijs en Amstelveen opgelegde bezuinigingen te realiseren, aldus de directie.

Geen cheap labour

Aan FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie is gevraagd of wij willen meedenken over bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden. Meedenken willen wij altijd maar het zal in eerste instantie toch echt Transavia zelf moeten zijn dat voorstellen doet. Wij gaan niet mee in een traject waarin wij uit een menukaart kunnen kiezen welke arbeidsvoorwaarden wel een 'onsje minder kunnen' en welke niet. En waar leidt dat allemaal toe? Low cost, cheap labour? En welke garantie hebben wij dat dit leidt tot de gewenste investeringen vanuit de KLM-groep? Zeker nu de blauwe moeder zelf weinig florissante cijfers schrijft, extra belangrijk om naar te kijken.

Er is echt wel wat gebeurd de afgelopen jaren! De rol die Air France en KLM spelen is een vreemde. Al jarenlang is Transavia een instrument voor de groep ter verdediging van de thuisbasis Parijs en Amsterdam. Het lijkt erop dat de oplossing van groepsproblemen wordt gezien door steeds weer de kosten bij Transavia terug te dringen. Terwijl er de afgelopen jaren al een enorme productiviteitsstijging door het personeel is gerealiseerd; bij het grondpersoneel boven de 15%!
Bovendien is er al jaren sprake van een zeer gematigde loonontwikkeling waarbij er de afgelopen jaren zelfs sprake was van een achteruitgang in koopkracht. Het loongebouw is gemoderniseerd waarbij de automatische periodiek is vervangen door een beoordelingsafhankelijke. Het lijkt ons dat de grondbonden meer dan goed hebben meegedacht met Transavia; met jullie belang voor ogen!

Transavia heeft een eigen identiteit

Liggen de oplossingen van de problemen van de KLM-groep ook groepsbreed? Transavia heeft een eigen identiteit met eigen personeel. Een eigen identiteit is natuurlijk niet verkeerd, maar dan moet je ook je eigen beslissingen kunnen nemen. En daar is geen sprake van, de groep beslist immers. De groep heeft problemen en nu moeten de Transavia medewerkers daarvoor arbeidsvoorwaarden inleveren. Hoe bedoel je een eigen identiteit?

Wat gebeurt er in Amstelveen?

Bij de KLM gaat over twee weken het cao-overleg van start. We hebben eerder aan de hand van de gehouden ledenvergaderingen besloten dat wij een pas op de plaats maken. Haastige spoed is zelden goed, vooral nu! Maar we moeten ook niet te lang wachten want hoe eerder het bedrijf weer richting zwarte cijfers gaat, hoe beter. We willen echter nog veel vragen beantwoord zien. We willen zekerheid over investeringen, zekerheid over jullie werkgelegenheid en cao en wij willen dat de 'pijn' eerlijk verdeeld wordt. Niet alleen over Parijs en Schiphol, over het blauw en groen van de KLM-groep maar ook over de drie cao-groepen binnen Transavia zelf.

Wij hebben altijd onze verantwoordelijkheid genomen op de momenten dat dit nodig was. Dat zal ook nu en in de toekomst zo blijven. Maar nu als een kip zonder kop maatregelen treffen zonder zeker te zijn of deze wel wat opleveren, is niet handig. Dat is niet in jullie belang; en dat staat voor ons altijd voorop.

Hoe nu verder?

Voor de maand november staat er een aantal overleggen met arbeidszaken in de agenda. Transavia zal tijdens het overleg van woensdag hopelijk concreet aangeven welke bijdrage het bedrijf verwacht van het grondpersoneel voor de komende jaren. Daarna zullen wij ons beraden welke vervolgstappen wij als jullie belangenbehartigers gaan nemen. En dat doen wij in overleg met jullie.

We gaan met jullie in gesprek! Jullie inbreng is van doorslaggevend belang; het gaat om jullie toekomst. Om met jullie van gedachten te wisselen zullen wij een aantal bijeenkomsten plannen. Meer informatie daarover volgt snel.

Dolf Polders -Bestuurder CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid