Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Grondoverleg KLM: Verlof, reorganisatie en cao

Afgelopen week was er voor het eerst sinds het afronden van het cao-proces weer een grondoverleg tussen de bonden en KLM. Er is daarbij uitgebreid gesproken over verlofmanagement, de reorganisatie rond HPO Finance en de uitwerking van de vele cao-afspraken die gemaakt zijn.

Verlofmanagement
Er is uitgebreid stilgestaan bij verlofmanagement, met een nadruk op de CF-berg (CF = Compensatie voor Feestdagen) in een aantal bedrijfsonderdelen. Sinds CF volledig in beheer van werkgever is geraakt in 2015, is er een flinke verlofberg ontstaan. KLM heeft aangegeven de compensatie voor feestdagen die op de lat staan af te bouwen. Maar wat CNV Vakmensen betreft moet er een tandje bij. Met het huidige tempo van afbouw van de CF-berg kan het een paar jaar duren voordat iemand in een jaar zelf al zijn CF-dagen ook heeft kunnen opnemen en dat is absurd. CNV Vakmensen zal dit dan ook monitoren de komende tijd.

KLM heeft ook aangegeven vanaf het zomerrooster van 2017 alle CF volledig in het basisrooster te verwerken, waarna het definitief afgelopen moet zijn met dit verlofstuwmeer. Alhoewel rijkelijk laat, zijn we blij dat dit definitief wordt aangepakt.

Er is ook specifiek aandacht geschonken aan de situatie rond CL (compensatie voor overwerk of werken op roostervrije dagen) op passage. Daar is CL een hot topic, omdat er vrees bestaat dat medewerkers niet meer zelf kunnen beschikken over het opnemen van CL in de toekomst (wat nu — overigens in strijd met de cao — al 28 jaar staande en werkbare praktijk is).

KLM heeft hierover aangegeven, dat voorop moet blijven staan dat het cao-recht op aaneengesloten vakantie onaangetast blijft. Dus 16 dagen per jaar heb je recht op aaneengesloten vakantie en een keer in de drie jaar op 21 dagen. Ook wordt er vooralsnog niets veranderd aan de bestaande praktijk, tot nieuwe cao afspraken (over “verlofmanagement”) met bonden gemaakt zijn.

Voor CNV Vakmensen staat daarbij voorop dat je (geholpen door een aantrekkelijk ruilingensysteem) zeggenschap over je werktijden moet blijven behouden om gewoon aaneengesloten op vakantie te kunnen in de zomer. De cao-afspraak om de vele verloftermen anders te benoemen is namelijk nooit gemaakt met de bedoeling om je die zeggenschap te ontnemen. Wij willen de uitvoering van deze cao-afspraak dan ook in goed overleg met de werkvloer ter hand nemen.

Reorganisatie HPO Finance
Er is ook gesproken over de uitbesteding naar Hongarije en India van de afdelingen FSSC en CLASS. KLM wil graag met de bonden in gesprek over een sociaal plan, omdat we hier te maken hebben met een groep waarbij men problemen verwacht bij het zoeken naar nieuw werk. Problemen die niet opgelost kunnen worden met alleen actief zoeken vanuit het transitiecentrum. Wij hebben daarop gereageerd met de opmerking dat wat ons betreft we hier een paar stappen voor de troepen uitlopen.

Ten eerste zijn we geen voorstander van uitbesteding naar lage lonenlanden. Ten tweede vinden we dat als dit al perse moet gebeuren, er eerst gekeken moet worden naar wat het transitiecentrum vermag om mensen van werk naar werk te begeleiden.

Dat laat onverlet dat CNV Vakmensen niet de ogen sluit voor het feit dat er functies zijn binnen KLM die links- of rechtsom door automatisering zullen verdwijnen. Alleen maar verwijzen naar onbegrensde baangaranties binnen KLM is vanuit dat opzicht misschien niet het hele verhaal om onze leden maximaal te kunnen ondersteunen in de toekomst. Omscholing en herverdeling van werk gaat onvermijdelijk ook een rol spelen als we echt iets willen betekenen voor iedere KLM’er die perspectief wil behouden op de arbeidsmarkt.

Cao-uitwerking
CNV Vakmensen heeft in het overleg nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de vele werkafspraken die het cao-protocol bevat. Het kan niet zo zijn dat deze bedoeld zijn voor de lange baan, het doekje voor het bloeden of de windowdressing. KLM heeft toegezegd om te komen tot een lopende actielijst. In ieder geval kunnen jullie bijgaand een Excel-sheet vinden waar alle afspraken op staan die nog verricht moeten worden het komende jaar. Dat is nodig, want we willen voorkomen dat bijvoorbeeld:
- scholingsgeld op de plank blijft liggen
- er niet gesproken wordt over thuiswerken
- invoering van een nieuw modern functiegebouw uitblijft
- we niet breder gaan onderzoeken hoe we medewerkers vitaal aan het werk houden
- de aandacht voor het afbouwen van verlofstuwmeren verslapt
En zo verder.
We houden jullie op de hoogte.

Vragen/contact
Voor vragen of opmerkingen over de info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard, via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892

Mede namens de kaderleden Asha Mees en Cock Van Der Pol
Michiel Wallaard, Bestuurder, M: 06-20471892, E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid