Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Gesprek met delegatie KLM en Martinair

Woensdag 25 juni hebben de drie woordvoerders van CNV Vakmensen (Dolf Polders), De Unie (Emanuel Geurts) en FNV Bondgenoten (Jan van den Brink) een gesprek gehad met een delegatie van KLM en Martinair, te weten de heren Slagt en De Nooijer en mevrouw Gökemeijer.

Hieronder staan de belangrijkste punten die zijn besproken op een rij:

Blauw contract en pensioen

De visie van de directie van KLM en Martinair op het RJC is dat het een zelfstandige eenheid is en dat het verder moet. Men gelooft in een business case waarin het op termijn goedkoper is om een zelfstandig onderhoudsbedrijf te hebben. Daar past geen blauw contract in, ook al zou dit een rode cao zijn met een blauwe kaft. Dat geldt ook voor het onderwerp pensioen.

Toekomst RJC

De werkgeversdelegatie heeft geen plannen om het RJC samen te voegen met Nayak; het RJC blijft binnen de KLM-groep een zelfstandige eenheid. Ook als eind juli duidelijk wordt wat de toekomst van Cargo wordt en daarvoor nog de keuze voor de Fokkers wel of niet in beheer nemen. Als besloten wordt om de Fokkers niet bij het RJC onder te brengen maar bij Nayak, dan neemt de leiding van Martinair contact op met de bonden om over de werkgelegenheid verder te praten conform de afspraken in de cao en die met de medezeggenschap zijn gemaakt.

Cao-onderhandelingen

Om uit de impasse te komen van de huidige onderhandelingen is het nodig om te weten wat de toekomst wordt van Cargo en de Fokkers. Een vervolg van de onderhandelingen zal dan ook na de zomer worden ingepland. De bonden hebben in ieder geval duidelijk gemaakt dat er dan wel sprake moet zijn van een structurele loonsverhoging. Vanuit Martinairs leiding zijn roosters en kosten daarbij als punten genoemd. Wordt in september vervolgd dus.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of wil je een reactie geven? Neem even contact op met ondergetekende via d.polders@cnvvakmensen.nl of 023-5684670.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid