Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Enquete over KLM besparingsvoorstellen

De KLM heeft in april 2012 verschillende voorstellen gepresenteerd die een besparing kunnen opleveren. Deze voorstellen zijn “groen en rijp” voorgesteld. Sommige voorstellen bleken uiteindelijk (volgens de KLM) niet goed haalbaar / uitvoerbaar.

In juni 2012 heeft de KLM de vakbonden een pakket van maatregelen voorgesteld die een besparing van 115 miljoen moeten opleveren. Hierbij heeft de KLM zelf gekozen welke besparingsvoorstellen zij uiteindelijk willen gaan doorvoeren.

Voor onze inbreng in de cao-onderhandelingen hebben we u nodig. Welke besparingsvoorstellen zou u door willen voeren?

KLM

De KLM wil in het grond domein 115 miljoen besparen. Deze 115 miljoen is alleen voldoende wanneer dan ook 3 jaar de nullijn wordt gevolgd. De besparing van 115 miljoen bestaat uit 3 elementen, te weten:

 1. Productiviteitsverhogende maatregelen waar cao-aanpassing niet voor nodig is. Dit bespreekt de KLM met de OR.
  a. FTE reductie 60 / 70 miljoen
  b. Volledige toepassing huidige roosterregeling 14 / 18

 2. Productiviteitsverhogende maatregelen waar cao-aanpassing voor nodig is. Dit moet de KLM met de vakbonden bespreken.
  a. Inleveren vrije dagen 14 / 18
  b. Goede vrijdag normale werkdag 2 / 6
  c. Verlofmanagement 2 / 6
  d. Aanpassing roosterregeling (geen ER voor niet gelopen diensten)
      0 / 3
  e. Vakantiespreiding 0 / 3

 3. Overige maatregelen. Ook dit zijn onderwerpen die de KLM met de vakbonden moet bespreken.
  a. Mobiliteitsbevorderende maatregelen 2 /6
  b. Pensioenbijdrage over EJU/VU/VI 0 / 4
  c. AMS-Frankrijkpakket 0 / 3
  d. Pilot (5 jaar) introductie 5 jaarcontracten pm

Maar zoals gezegd zijn er meer mogelijkheden. U kunt uw keuze maken uit de volgende lijst waarbij de besparing ongeveer tussen de 27 en de 41 miljoen moet liggen. Immers de productiviteitsverhogende maatregelen die met de OR worden besproken, leveren tussen de 74 en 88 miljoen op.

Globaal

Alle getallen zijn globaal. In verband met concurrentie gevoeligheid van deze informatie heeft de KLM ons verzocht om een bandbreedte (een soort minimum en maximum) aan te geven.

Enquête

Na de besparingsvoorstellen van de KLM heeft u nog de mogelijkheid om uw eigen voorstellen in te vullen.

Doe mee

Voordat u begint met invullen van deze enquête hebben wij nog een aantal algemene vragen. Klik hier om deel te nemen aan de enquete. Al uw verstrekte informatie zal vertrouwelijk blijven.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dolf Polders
Bestuurder Burgerluchtvaart CNV Vakmensen

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid