Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Eenvoudiger Verlofmanagement bij KLM : Je mening

De afgelopen maanden heeft CNV Vakmensen regelmatig een update gegeven over de complexe en langdurige onderhandelingen over het uitwerken van de cao-afspraak om het verlofmanagement bij KLM te vereenvoudigen. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat met plussen en minnen.

Hoofdlijnen
Als onderhandelaar van CNV bij KLM adviseer ik onze leden positief over dit onderhandelingsresultaat tussen KLM en bonden. Echter, jullie beslissen, niet je onderhandelaar! Ik heb vier redenen waarom ik er persoonlijk (na lange onderhandelingen met veel kaderleden van alle bonden erbij betrokken) positief over ben.

a) Dit onderhandelingsresultaat maakt het eindelijk mogelijk dat je niet gelijk je ploegentoeslag kwijt bent als je ziek bent gedurende een weekenddienst (nu geldt dat alleen als ziekte langer duurt dan 14 kalenderdagen).
b) Dit onderhandelingsresultaat maakt het mogelijk om vrij te nemen in een weekenddienst zonder dat je ploegentoeslag omlaag gaat (nu geldt dat alleen als je langer dan vijf verlofdagen achter elkaar vrij neemt).

c) Dit onderhandelingsresultaat dwingt KLM om bijvoorbeeld overwerk (VO) en compensatie voor feestdagen (CF) niet eindeloos op te laten stapelen zonder vervanging te regelen. Want als dat oploopt naar meer dan 40 uur op fulltimebasis (en voor parttimers telt dit naar rato), dan worden het automatisch werknemersdagen (en in feite dus extra vakantiedagen waar je volledig zelf over beschikt).
d) Dit onderhandelingsresultaat doet iets aan het gegeven dat het bijna hogere wiskunde is geworden om te begrijpen waarom, wanneer en op basis van welke regels je verlof opbouwt en toegekend krijgt bij KLM. Dit door het aantal verlofsoorten te beperken en door de regels daarover te eenvoudiger te maken. Een totaaloverzicht vind je in de bijlage van dit stuk.

Minpunten
In ruil voor deze pluspunten zijn er echter ook zaken die eerder prettig zijn voor de vereenvoudigingswensen van KLM dan voor de individuele medewerker. En ja, voor de ene medewerker is een gunstige uitwerking eerder binnen bereik dan voor de andere medewerker. De genoemde wijzigingen in de regels hebben - afhankelijk van je rooster - namelijk ook consequenties. En die consequenties verdoezelen we niet.

Zo kan het niet meer hebben van diensten onder door KLM ingeplande Extra Rust (ER) of CF in je basisrooster leiden tot een lagere ploegendiensttoeslag. Maar dat kan alleen als KLM deze dagen niet nu al in een dagdienst inroostert. Daar wordt namelijk ook in de huidige regeling al geen toeslag over betaald. Dat kan ook alleen als die dag al in je basisrooster was ingedeeld. Voor dagen in je persoonlijk rooster blijft er namelijk een dienst onder de dag zitten inclusief de bijbehorende toeslag.

Ook is de opbouw en afbouw van CF en ER niet meer afhankelijk van of je ziek bent. Waardoor je bijvoorbeeld als je ziek bent op een feestdag je in de nieuwe afspraken alsnog CF opbouwt. Maar je die CF ook kwijt kan raken als je ziek bent op de dag dat de compenserende dag is ingedeeld. Dat is nog het meest ongunstig voor dagdienstmedewerkers, want die kunnen dit soort consequenties niet compenseren met extra opbouw van ploegendiensttoeslag in de weekenden. 

Om deze minpunten zoveel mogelijk te verhelpen voor iedereen hebben we na een uitgebreide onderhandeling met KLM aanvullende en compenserende afspraken kunnen maken voor zowel medewerkers in ploegendienst als dagdienstmedewerkers. Een opsomming:
 • Bij een verschil tussen oude en nieuwe ploegendiensttoeslag van 1 uurloon max per maand of meer, geldt eenmalig een veel betere afbouwregeling in plaats van de bestaande cao afspraak:
  • bij een afbouw van 1 tot 2 uurlonen max, vindt afbouw na 3 maanden plaats;
  • bij een afbouw van 2 tot 3 uurlonen max, vindt afbouw in 2 gelijke delen na 3 en 6 maanden plaats;
  • bij een afbouw van 3 tot 4 uurlonen max, vindt afbouw in 3 gelijke delen na 3, 6 en 9 maanden plaats;
  • bij een afbouw van 4 uurlonen max of meer vindt de afbouw in 4 gelijke delen na 3, 6, 9, 12 maanden plaats.
 • Parttimers in deeltijd met diensten van 8 uur of meer, krijgen eenmalig 3 maal het verschil tussen het verlofsaldo CF 2017 (op basis van de oude regeling) en het verlofsaldo CF in 2018 (op basis van de nieuwe regeling) bij het KLM verlofsaldo op 1 januari 2018
 • Bij een rooster waarin ER in losse uren wordt ingeroosterd, krijgen de werknemers eenmalig
  3 maal het verlof van de opbouw van ER over 2017 bij het KLM verlofsaldo op 1 januari 2018. Dit ter compensatie van het verlies van extra ER wanneer een dienst wordt ingekort. 
 • Dagdienst medewerkers van wie het KLM verlof vanaf 1 januari 2018 (bijvoorbeeld EVD) is vervallen wegens ziekte, kunnen, op hun verzoek, die dagen opnieuw laten inroosteren. 
 • KLM mag in het basisrooster geen KLM-verlof (bijvoorbeeld ER of CF) inplannen in het weekend. Dit om te voorkomen dat verkeerd creatieve roosteraars expres extra diensten in het weekend gaan aanmaken in het basisrooster met als enkele reden om ER, EVD of CF dan in te plannen en er geen toeslag over te hoeven betalen.
 • De afspraak over "werken voor elkaar" (CL) bij Passage (in strijd met de cao maar geliefd onder medewerkers en decennia staande praktijk bij KLM) blijft gehandhaaft. Bonden, GC en KLM gaan met elkaar in gesprek over een alternatief met als uitgangspunt dat dit alternatief breed gedragen moet zijn door iedereen.
Het is goed om hierbij op te merken dat in veel gevallen de compensatie uitgedrukt in geld of tijd beperkt zal zijn, meestal minder dan 1% per maand, omdat het vaak niet om grote bedragen gaat die je kan verliezen ten opzichte van de huidige situatie. Én dus dat als je behoort tot de gecompenseerde categoriën werknemers, je dit verlies wellicht al gecompenseerd ziet wanneer je onverhoopt een of twee dagen ziek bent in het weekend of wanneer je een losse dag vrij neemt in het weekend. 

Meer informatie
Het zou kunnen dat je ondanks deze uitleg nog behoefte hebt aan extra duidelijkheid. Dat kan door bijvoorbeeld ook de infographic in de bijlage te lezen met een antwoord op veelgestelde vragen. Of door nog een keer grondig de afspraken door te lezen. Of door je onderhandelaar Michiel Wallaard te mailen via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of te bellen via 06-20471892. Wij hopen in ieder geval dat je open en transparant alle informatie hebt gekregen die nodig is. 

Raadpleging
Volgende week woensdag op 13 september zullen de actieve CNV-leden in een vergadering geraadpleegd worden over dit akkoord. Maar wij willen iedereen die daar geen deel van uitmaakt of daar niet bij kan zijn natuurlijk de gelegenheid geven om zijn stem ook te laten gelden. Dat kan door tot en met 13 september een mail te sturen naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl onder vermelding van je Naam en Lidnummer en je al dan niet positieve mening over dit resultaat met ons te delen. Een motivatie waarom je dit vindt hoeft niet, maar is natuurlijk welkom !


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid