Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

De KLM familie

De komende maand, te beginnen op 3 en 4 september, praten wij weer verder met de KLM over de nieuwe cao voor de KLM Grond. Het overleg zal een multi overleg zijn, dat betekent dat alle vakbonden (de grond-, cockpit- en cabine-bonden) aanwezig zullen zijn. In de media heeft u al wat kunnen lezen over hoe de verschillende bonden dit overleg zullen ingaan.

In onze laatste nieuwsbrief (eind juni 2012) stond dat de KLM uiterlijk
op 24 augustus eventuele alternatieve bezuinigingsvoorstellen van de vakbonden verwachten. CNV Vakmensen heeft hier geen gehoor aan gegeven.
Niet omdat wij vinden dat er niets moet gebeuren, maar omdat gezien de “openbare discussie” via de media de indruk bestaat dat er bonden zijn die niet van plan zijn om iets in te leveren. Moeten wij als CNV vakmensen dit dan wel doen?

De KLM familie

De directie van de KLM heeft het altijd over de KLM familie en het bij elkaar houden van de familie. CNV Vakmensen betwijfelt of er hier wel sprake is van een echte familie. Binnen een familie heeft iedereen veel voor elkaar over. Ouders zorgen voor hun kinderen en geven het goede voorbeeld. Immers goed voorbeeld doet goed volgen. Maar zo is het in de KLM familie niet. Terwijl de vader zegt dat de kinderen genoegen moeten nemen met een sneetje brood met een beetje jam en niet moeten zeuren, neemt hij zelf nog een extra plakje vlees op zijn brood. Wat kan je dan van de kinderen verwachten? Binnen een familie zullen de sterkere kinderen opkomen voor de zwakkere broers of zusters. De sterkste zullen de zwaarste lasten dragen. Het is jammer om te merken dat binnen de KLM familie niet iedereen dit willen doen.

Maar wat gaat CNV Vakmensen dan doen?

In onze nieuwsbrief van eind juni hebben we dat al gemeld: CNV Vakmensen is zich zeer bewust van de situatie waar de KLM (en de andere luchtvaart maatschappijen) zich bevindt. Wij zullen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Via een enquête hebben leden aangegeven wat wel en niet bespreekbaar is van de voorstellen van de KLM. Dat zal onze basis zijn.

CNV Vakmensen is nog steeds van mening dat als er ingeleverd moet worden op arbeidsvoorwaarden dat dit niet 3 jaar mag gaan duren. 3 Jaar de nul-lijn is niet acceptabel. Als er dan toch ingeleverd gaat worden, dan moet dit een korte klap zijn en daarna weer een uitzicht op een betere toekomst. Door het inleveren van arbeidsvoorwaarden moet KLM meer winst gaan maken, maar wat krijgen de medewerkers daarvan te zien? Dat zal voor ons ook een belangrijk toetspunt zijn.


Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Vakmensen
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid