Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

CNV - Update cao-onderhandelingen KLM -

Vorige week donderdag en vrijdag is er zeer intensief onderhandeld over een nieuwe KLM-cao voor grondmedewerkers. Helaas leidde het niet tot een akkoord, al zijn er wel stappen vooruit gezet. Genoeg reden om op 20 en 21 juni verder te onderhandelen, in de hoop dat we er dan wel uitkomen.

Optellen tot 4%

Veel tijd is in de onderhandelingen opgegaan aan een discussie over hoe je optelt naar de volgens ons rechtvaardige loonstijging van 4% door grondmedewerkers. KLM heeft aangegeven niet meer dan 2,5% bruto loonstijging te willen in deze cao-periode. Maar wij hebben niet voor niks in de vorige cao afgesproken dat de 1% (met een bodem van 50 Euro per maand) per 1 januari 2018 niet meetelt in de loonruimte voor deze cao. Vooralsnog staat de teller voor deze cao-periode wat CNV betreft qua loonstijging dan ook gewoon op nul en er moet nog 4% bij. Wij gaan daarom volop onze creativiteit inzetten om tot een voor jullie rechtvaardige afspraak te komen, zoals ook aan de andere cao-tafels van KLM gebeurt.

Inhoudelijke plussen

Er zijn een aantal inhoudelijke plussen te melden ten opzichte van de vorige cao, die vooralsnog op tafel liggen. Voor CNV zijn de belangrijkste:

- Ook lagere deeltijdpercentages krijgen recht op de regeling om (drie jaar voor pensioen) met behoud van salaris en pensioenopbouw minder te gaan werken.

- KLM wil overgaan op het introduceren van het ORBA-systeem tijdens de cao-periode, een modern functiewaarderingssysteem. Hard nodig, want de bestaande A&T-systemen komen uit de vorige eeuw en worden niet meer ververst. Deze systemen leiden ook tot een ongelijkheid qua loon op functies die qua functiezwaarte even zwaar zijn, omdat er twee systemen worden gehanteerd met een andere loonlijn, een systeem voor technische (T) en voor administratieve functies (A). Niemand gaat er op achteruit qua toekomstige collectieve verhogingen als we beide systemen samenvoegen in een ORBA-systeem, maar een deel van de collega's krijgen wel perspectief op meer salaris, omdat het maximum in hun salarisschaal wordt verhoogd. Zolang KLM de kosten voor haar rekening neemt zijn we warm voorstander van de introductie van dit systeem.

MSG en consignatie

Belangrijk om te melden is ook dat KLM een wijziging wil in het MSG-systeem, namelijk een verschuiving van variabel naar vast door het vastklikken van het KLM- en divisieresultaat. Daarnaast wil KLM de consignatievergoedingen verhogen, maar tegelijkertijd de vergoeding van 10 uurlonen extra die je krijgt voor een hele week consignatie lopen schrappen. Wij zeggen tegen beide voorstellen niet gelijk nee, want met vereenvoudigen is niks mis, maar we letten scherp op dat dit niet uitdraait op verkapte besparingen.

Transitiecentrum

KLM is ook met een voorstel gekomen om het transitiecentrum te versoberen. Ze vindt dat er een harde einddatum moet komen qua hoe lang je erin kan blijven zitten. En dat er een nieuwe afspraak moet komen die de bijlage in de cao over ontslag (een meer dan uitstekende ontslagregeling) moet vervangen. Wij bespeuren daar weinig enthousiasme voor bij cao-partijen. Eerst moet het maximale gehaald worden uit de mogelijkheden voor medewerkers die nog in het centrum zitten te plaatsen, bijvoorbeeld door mensen die vanuit het transitiecentrum geplaatst worden op plekken waar geen vast budget voor is wel zo'n vaste plek te verschaffen.

"Fair and balanced"

Bij een aantal andere voorstellen waar KLM mee is gekomen vragen we ons af of er voldoende balans in zit. Zo wil KLM alleen een VVR voor niet-boventalligen voor ploegendienstmedewerkers bij Cargo en Ground Services. En wil KLM in het kader van werkdrukverlichting een aantal extra mensen aannemen, maar alleen onder de vleugel. Wij hebben als het gaat om deze voorstellen gevraagd om meer balans. Wat ons betreft is daarnaast de meest effectieve stap naar werkdrukverlichting om simpelweg meer vrije tijd toe te kennen aan de individuele medewerker. Door bijvoorbeeld ingeleverde vakantie- of EVD-dagen weer "terug te geven" en door het minder werken met salarisbehoud niet drie maar vijf jaar voor pensioen te laten ingaan. Vervolgens moet je dan natuurlijk wel meer medewerkers (kunnen) aannemen om de bezetting weer op peil te krijgen.

Positieve insteek

CNV zit nog steeds niet op de lijn dat het niet kan lukken om eruit te komen met KLM. Een loonstijging van 4% in 17 maanden (2,8% op jaarbasis) is een prima verhaal als je kijkt naar de cao's om ons heen. Waarom zouden we dan te lang dralen en dit geld op de plank laten liggen ? Na een jarenlange daling van de reële lonen bij KLM (loonstijging gecorrigeerd voor inflatie) is het tijd voor een stap vooruit. Daar kunnen we een heel circus van maken, we kunnen ook praktische stappen zetten om er nog voor de zomer uit te komen met elkaar. Laten we samen met KLM en collega-bonden aan de slag gaan en een resultaat opleveren voor de zomer. Goed luisteren naar elkaar en begrip hebben voor de grote stap vooruit die grondmedewerkers willen zetten na de magere jaren, is daarvoor cruciaal.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over deze info kan je terecht bij je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892. Overigens doen we deze onderhandelingen natuurlijk samen. Ons CNV-team aan de onderhandelingstafel bestaat ook uit jullie collega's Asha Mees (Ground Services) en Cock Van Der Pol (E&M). Daarnaast hebben we een kadergroep met leden uit bijna alle gronddivisies van KLM waarmee we veelvuldig afstemmen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid