Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

CNV houdt koers in turbulente tijd bij KLM

Een aantal grote ontwikkelingen zijn er momenteel gaande bij KLM. Het opstappen van Janaillac, de totstandkoming van een cao bij de Vliegers en de onderhandelingen over een cao voor het grondpersoneel. Tijd voor een update.

Crisis bij Air France

Gisteren is CNV Vakmensen door de CEO van KLM, dhr. Elbers, nader geïnformeerd over de situatie bij Air France, tijdens de presentatie van de (overigens voor KLM uitstekende) kwartaalcijfers. Die situatie, kort samengevat, is een staking die inmiddels 300 miljoen Euro heeft gekost en een opstappende CEO, dhr. Janaillac. Zijn verhaal was duidelijk. Er is geen reden tot ongerustheid op korte termijn. KLM staat er sterk voor en (ook belangrijk) de gescheiden kasstromen maken het onmogelijk om winstgevende groei te gebruiken voor een injectie in Air France. Daarnaast is de schuldenpositie van KLM Air France op dit moment gezond te noemen. Hij wil ook graag bijdragen aan het bevorderen van de stabiliteit en de interne cohesie in de groep.

Zijn er dan geen zorgen ? Ja. Er moet geen negatieve spiraal ontstaan doordat de stakingen de investeringsagenda kunnen frustreren. Daarnaast zou het ingaan op de eisen van (een deel van de Franse) bonden grote gevolgen hebben voor de toch al magere winstgevendheid van Air France. Hij sprak de hoop uit dat het conflict zo snel mogelijk opgelost wordt en riep KLM'ers op koers te houden in deze turbulente tijd.

Vliegers naar een cao

Terwijl er in Frankrijk gestaakt werd is in Nederland volkomen achter de schermen gewerkt aan een vliegers-cao. Er is een akkoord gesloten, maar de details zijn nog steeds niet bekend. Het totale resultaat is niet breed gedeeld. Een eerste analyse leert wel dat er best fors is uitgepakt om de florissante cijfers van KLM te verzilveren in een goede deal voor de piloten van de KLM. Naast een loonsverhoging van 4% in 1,5 jaar is er, aldus collega-vakbond VNV, "een stukje productiviteit ingeleverd". Dat betekent in de praktijk dat de verhoging wellicht nog meer is, want tijd is ook geld.

Het is zaak om ons niet zozeer af te zetten, maar eerder op te trekken aan wat er elders binnen KLM wordt afgesproken. CNV gaat dan ook zorgvuldig uitpluizen wat hier is afgesproken en dat meenemen voor onze beoordeling van een eventueel cao-akkoord op de grond, met als insteek dat we de balans tussen de cao's van de vliegers en het grondpersoneel in de gaten houden.

En dan de cao voor het grondpersoneel

Waar veel CNV'ers bij KLM wellicht het meest reikhalzend naar uitkijken is een uitkomst bij de onderhandelingen over de grond-cao. Want de collega's in cockpit en cabine zijn inmiddels voorzien, dus het is tijd voor ons! Helaas kunnen we daar nog onvoldoende over zeggen. Dat komt doordat er een zoektocht is gestart over het anders inrichten van het cao-traject en daar veel tijd in zit.

De idee van KLM: Niet ruim 100 voorstellen met handjedrukken gieten in een cao-akkoord na een ellenlang cao-traject, maar komen tot een akkoord op hoofdlijnen waarna we juist tijdens de looptijd van de nieuwe cao de verdieping zoeken op een aantal belangrijke thema's, mede aan de hand van de voorstellen die er gedaan zijn door bonden. Op zich ziet CNV Vakmensen hier wel wat in, want het is inmiddels mei, KLM floreert, maar de medewerkers op de grond wachten al vier maanden op een nieuwe cao. Daarnaast geloven wij meer in samen de problemen aanpakken dan in een vechtrelatie.

Hoe ziet zo'n nieuwe cao er dan uit? Allereerst natuurlijk een loonstijging die de positieve financiële situatie bij KLM weerspiegelt. Daarnaast afspraken die je nu al kan maken omdat ze geen inhoudelijk verdieping behoeven, ook daadwerkelijk maken. Tot slot benoem je een aantal thema's waarover we gedurende de looptijd van de cao afspraken voorbereiden die je invoert bij het afspreken van de daaropvolgende cao.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe je de (gezonde) inzetbaarheid van medewerkers in het bedrijf bevordert. Over hoe je vernieuwingen aanbrengt in de roosterproblematiek. Over hoe je, net als bij de vliegers en cabine, de pensioenen op een andere wijze gaat regelen. Én over hoe je de situatie rond vast en flex bij KLM gezonder in gaat richten. Binnen die thema's kunnen voorstellen die de vakbonden hebben gedaan en die niet vandaag op morgen geregeld zijn hun plaats krijgen, maar dan wel in een setting waarin je samen zoekt naar oplossingen voor problemen. Wellicht kunnen we de creativiteit van onze achterban inzetten in zo'n werkwijze om tot oplossingen te komen die we anders laten liggen.

Concreet worden

Om tot zo'n cao te komen is het noodzakelijk dat we tijd kopen, maar tijd kopen kost geld, want de inflatie in de wereld staat niet stil en de verbeterde productiviteit van de grondmedewerkers hoort beloond te worden met loonontwikkeling. KLM heeft dan ook aangekondigd om tijdens de volgende onderhandelingsdag (volgende week) concreet te reageren op onze voorstellen. Ze gaat daarbij aangeven wat voor haar snel te regelen is en wat een zorgvuldige werkwijze behoeft tijdens de looptijd. Wij zijn heel nieuwsgierig daarnaar en hopen dat we daardoor snel zaken kunnen doen.

Want bij koers houden in een turbulente tijd hoort ook niet vergeten te worden dat er medewerkers zijn, met een drukke zomer voor de boeg, die recht hebben op een goede beloning voor hun inspanningen. U hoort van ons!

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over deze info of andere zaken die spelen bij KLM kunt u vanzelfsprekend terecht bij Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid