Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Cao-resultaat bij KLM, nu ledenraadpleging

CNV Vakmensen heeft samen met andere cao-partijen uiteindelijk een cao-resultaat bereikt bij KLM. We zijn blij dat er uiteindelijk een onderhandelingsresultaat ligt en gaan dit voorleggen aan de leden, net als alle andere grondbonden.

Loon en inhoud
Het gaat om een cao voor twee jaar en negen maanden (van 1 juni 2019 tot 1 maart 2022). De structurele lonen gaan gedurende de looptijd van 33 maanden omhoog met in totaal 8,5 procent. Als volgt verdeeld:

·        2% per 1 september 2019, met een bodem van 37 euro per medewerker

·        1,5% per 1 januari 2020

·        2,5% per 1 augustus 2020

·        2,5% per 1 augustus 2021

Verder zijn in dit resultaat afspraken gemaakt over onder meer:

·        het invoeren van de betaling van vakantiegeld over onregelmatigheidstoeslag

·        extra rust voor ploegendienstmedewerkers

·        het (her)introduceren van een vaste dertiende maand in plaats van een variabele beloning voor medewerkers  in de schalen MSG 1 t/m 3

In de bijlage vind je een totaaloverzicht van alle belangrijke afspraken
!

Verdedigbaar

Alhoewel we het loonbod van KLM nog steeds aan de magere kant vinden, is het qua inhoud een verdedigbaar akkoord. We hebben daarnaast veel variabel, onzeker salaris nog kunnen omzetten in structureel, vast salaris. Dat leidt voor alle grondmedewerkers in meer of mindere mate nog tot een financiële plus ten opzichte van het eindbod van KLM op 14 september 2019.

CNV blijft vinden dat KLM - na recordjaren qua winst – zich in de onderhandelingen te veel heeft opgesteld als een kruidenier, waardoor vermijdbare onvrede is ontstaan bij medewerkers. Desondanks is dit resultaat nuchter bekeken er wel een met meer koopkracht en met inhoudelijke verbeteringen ten opzichte van de oude cao en dat is winst die je niet zomaar moet weggooien.

Daarnaast zijn in de ogen van CNV slechte voorstellen van werkgever zoals het schrappen van een EVD-dag en het schrappen van de financieel (gelukkig) hoogdrempelige ontslagsregeling Bijlage 15 van tafel, ondanks dat dit heel lang boven de markt bleef hangen. Dat blijft winst wat ons betreft. Eindelijk eens een cao die een stap vooruit zet voor de KLM-medewerker!

CNV Vakmensen zal het resultaat de komende weken voorleggen aan jullie, onze leden. Uiteindelijk bepalen jullie of we dit resultaat moeten omzetten in een cao, waardoor de afspraken en bijbehorende loonstijgingen ook op jullie van toepassing worden.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Onderhandelen aan tafel deed ik tijdens dit cao-proces niet alleen maar samen met mijn uitstekende delegatieleden Cock Van Der Pol (KLM'er bij E&M) en Asha Mees (KLM'er bij Ground Services) en op de achtergrond met onze kadergroep vol KLM'ers werkzaam in bijna alle divisies.

Het past om mijn delegatie ook langs deze lijn te bedanken voor hun enorme inzet voor hun collega's bij de vaak extreem lange onderhandelingssessies met KLM in dit cao-traject.

Blijf ons volgen via Je Achterban op https://www.jeachterban.nl/klm/.
En wil je ons kritische maar altijd op de oplossing gerichte nuchtere geluid versterken ? Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom! Schrijf je in via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid