Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Cao-onderhandelingsresultaat KLM Grond

Onder voorbehoud hebben we in de nacht van donderdag 9 april een onderhandelingsresultaat afgesloten met KLM. Het voorbehoud is dat ook de andere domeinen hun aandeel in de loonbesparing en productiviteitsverhoging leveren. In het akkoord zijn diverse voorstellen van CNV Vakmensen overgenomen.

Tevreden
Op 12 maart was CNV Vakmensen bereid om met de KLM een cao akkoord te tekenen (inleveren 1+3 EVD dagen en geen structurele loonsverhoging). Maar omdat wij graag een cao akkoord wilden bereiken met alle grondbonden is er in de periode tussen 27 maart en 9 april gezocht naar andere besparingen dan het inleveren van de EVD dagen. Deze is gevonden door het verschuiven van de ouderen dagen (HV dagen) en het inroosteren van CL dagen (compensatie voor doordeweekse feestdagen). Hierdoor leveren dagdienst medewerkers nu 1+1 EVD dag in en ploegendienst medewerkers geen enkele EVD dag.
Ook is het gelukt om de medewerkers toch nog een loonsverhoging te geven. Hoewel dat (om heel eerlijk te zijn) een sigaar uit eigen doos is.
We hebben deze ruimte gevonden in de te betalen pensioenpremie. Door de versobering van de pensioenen (overheidsmaatregel) wordt er nu meer pensioen premie afgedragen dan nodig is. Hierdoor kan er 1,5% gebruikt worden als opslag op het bruto salaris (vrijval Witteveenkader toeslag). Door deze opslag houden de medewerkers netto meer over.
CNV Vakmensen is tevreden met dit cao akkoord en zal dit in de week van 20 april aan de leden voorleggen. Het cao akkoord is voor de komende 18 maanden. Na de zomer gaan we verder praten over de CAO die na 1 juli 2016 gaat beginnen.

Cao onderhandelingsresultaat in hoofdlijnen
Productiviteitsmaatregelen
• De tijdelijk ingeleverde EVD dag uit de vorige CAO (Transform 2015), wordt structureel ingeleverd door werknemers in dagdienst.
• 1 additionele EVD-dag wordt ingeleverd door werknemers in dagdienst (per 1 juli 2015).
• De aanvangsleeftijd voor opbouw van de z.g. HV-dagen worden gekoppeld aan de AOW-leeftijd minus 10 jaar. Medewerkers behouden de reeds opgebouwde HV-dagen (per 1 jan 2016).
• Voor medewerkers in wisseldienst worden de CL-dagen ingeroosterd in de basisroosters, gelijk aan EVD dagen.

Overige productiviteitsmaatregelen
• Mogelijkheid om deeltijdcontracten voor nieuwe werknemers aan te bieden op alle afdelingen.
• Mogelijkheid dat binnen een dienst een werknemer op verschillende locaties kan worden ingezet ook als er geen sprake is van boventalligheid.
• R-dienst: ruimere invulling geven aan deze dienst (flexibeler), leadtime van 4 dagen.

Besparingsmaatregel
• MSG verhoging op basis van percentages individuele inkomen.

Gebalanceerde tegenprestatie KLM
• Werkgelegenheid:
- Onder voorwaarden vind er gedurende de looptijd van de CAO geen gedwongen ontslag plaatst, onder andere door de maximale inzet van mobiliteit en een vrijwillige vertrekregeling.
• Vrijwillige vertrekregeling.
• Overig:
- Verruiming van het aantal wisselingen in een reeks van opeenvolgende diensten
- Beperken definitie van het weekend tot zaterdag en zondag.
• Besteedbaar inkomen:
– per 1 januari 2015 zal 1.5% premieruimte worden aangewend ter verhoging van het besteedbaar inkomen. Deze premievrijval zal zichtbaar worden gemaakt als een aparte regel op de salarisstrook onder de naam “vrijval Witteveenkader”.

De complete tekst van het onderhandelingsresultaat >

Hoe nu verder?
Zoals vermeld gaan wij in de week van 20 april ledenvergaderingen houden om het onderhandelingsresultaat voor te leggen aan de leden van CNV Vakmensen. Hiervoor ontvang je een aparte uitnodiging. Wanneer de leden het onderhandelingsresultaat goedkeuren wordt het wachten op de andere domeinen. Er zal pas een definitief cao akkoord zijn als ook de andere domeinen gelijkwaardig hebben geleverd.
CNV Vakmensen en de andere grondbonden hebben hun verantwoordelijkheid genomen, nu de andere domeinen nog.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.
Asha Mees – kaderlid                                 Willem Aveling – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid                        Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid