Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Breng je stem uit over crisisprotocol Transavia

Het heeft heel lang geduurd, maar CNV en collega-grondbonden NVLT en FNV gaan het crisisprotocol bij Transavia aan jullie voorleggen. In deze info nog een keer de hoofdlijnen. En een klemmend verzoek: Breng je stem uit over deze belangrijke beslissing!

Hoofdlijnen
De hoofdlijnen van de afspraken zijn:

- Een nullijn tot en met 31 maart 2022, waarmee gelijk de bijdrage voor werknemers die tot en met modaal verdienen (36.500 Euro per jaar, bij parttimers naar rato) is ingevuld. Om onder dat bedrag te blijven mag je nog je pensioenpremie als werknemer er vanaf halen.

- Verdien je tusen 1x modaal (36.500 euro per jaar, deeltijd naar rato) maar minder dan 1,8x modaal (65.700 Euro), dan wordt aanvullend je arbeidsvoorwaardelijke bijdrage over 2021 in eerste instantie gevormd door een tredepauze (als je nog niet op je max zit) of het niet uitkeren van de eenmalige bonus (als je op je max zit). Verdien je onder modaal krijg je wél een tredestap of een eenmalige uitkering, omdat je dan al de gevraagde bijdrage van minister Hoekstra hebt geleverd. 

- Verdien je daar weer boven, dan komt bovenop de eerste twee bijdragestappen (de tredepauze en de nullijn) ook nog een bijdrage in de vorm van je eindejaarsuitkering en je vakantietoeslag, maar natuurlijk niet verdergaand dan wat je geacht wordt bij te dragen afhankelijk van je positie op de lijn van 1x modaal (36.500) tot en met 3x modaal (109500) en dat op een schaal van 0-20%. 

- Door onze "onvolprezen" minister Hoekstra is - zoals jullie wellicht al hebben meegekregen - geëist dat er commitment is gedurende de hele looptijd van de lening door de overheid aan KLM (en dus ook voor het doorlenen van KLM aan Transavia). Dat betekent dat na de looptijd van deze afspraken tot en met maart 2022 we waarschijnlijk nog tot 2025 aan dit soort gesprekken en aanvullend afspraken vastzitten. Ook dat is onder overheidsdruk vastgelegd. De precieze invulling daarvan na maart 2022 zal vanaf eind volgend jaar besproken moeten worden, hopelijk onder een wat gunstiger gesternte voor Transavia.

- De grote winstdeling over 2019 blijft op de lat staan en wordt uitgekeerd zodra er een positieve operationele kasstroom is. Er is bij CNV goede hoop dat bij herstel van de luchtvaart dit gaat lukken in 2022.

- Er is ook een adequaat sociaal plan afgesproken met goede begeleiding voor Transavianen die de komende tijd hun baan verliezen. De inschatting is overigens vooralsnog dat dit baanverlies gelukkig beperkt blijft.

- Tot slot is afgesproken dat als de zon weer schijnt en Transavia niet meer gebonden is aan de KLM-lening, er ruimte ontstaat voor een eenmalig met 25% verhoogde winstdeling.

De volledige set aan afspraken vind je in de bijlage.

Oordeel CNV
CNV is sowieso niet gelukkig met dat we deze afspraken moeten maken, laat dat voorop staan. Maar wij lopen niet weg voor het nemen van verantwoordelijkheid en daarom leggen we dit protocol dan ook voor aan jullie, onze leden. In de balans zien wij minpunten en de belangrijkste is dat de directie van Transavia met collega-vakbond VNV afspraken heeft gemaakt die het akkoord wat wij al hadden in de waagschaal zette. Namelijk door de tegenprestatie van een eenmalig hogere winstdeling na het afronden van de (indirect verstrekte) overheidslening alvast te beloven, terwijl dat bij cabine en op de grond niet eens een gespreksonderwerp was.

Naar de mening van CNV zijn tegenprestaties op dit moment sowieso ongepast, maar doordat de directie die afslag al had genomen werd het nogal "een ding". Met de beweging vanuit Transavia dat er nu ook op de grond zo'n tegenprestatie komt in de toekomst, vinden we echter dat het nu tijd is om onze leden moeten gaan raadplegen met de vraag of we dit dossier met deze afspraken kunnen sluiten en met een schone lei richting 2021 kunnen gaan.

Schrale troost, maar op een aantal vlakken zijn de afspraken met Transavia overigens beter dan bij KLM. Omdat je bij Transavia meer pensioenpremie betaalt als werknemer en de pensioenpremie buiten het afdrachtinkomen valt is het inkomen waarover je arbeidsvoorwaardelijk moet afdragen lager bij een gelijk salaris dan bij KLM. En waar bij KLM twee loonsverhogingen geschrapt worden, waren er bij Transavia nog geen afspraken gemaakt over überhaupt een loonsverhoging. Die "virtuele loonsverhoging" boeken we nu wel in als bijdrage. 

Gerelateerd aan de situatie bij moedermaatschappij KLM, de situatie in de luchtvaart en de situatie in politiek Den Haag, waar we de komende maanden echt nog wel wat lastige momenten tegemoet kunnen zien als er binnen de KLM-groep nog allerlei hickups ontstaan, adviseert CNV dan ook om, met behoud van gevoelens, deze stap te zetten. Maar het is een vakbondsdemocratie niet aan de onderhandelaar, maar aan de leden om dit besluit te nemen. Breng dan ook voor uiterlijk vrijdag 18 december om 12 uur je stem VOOR of TEGEN uit via een mail naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl ovv stemming Transavia!


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid