Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Bericht CNV Vakmensen over herstructurering KLM

Vandaag heeft KLM meer bekend gemaakt naar de medewerkers over de plannen rond de herstructurering van KLM. Veel details moeten nog bekend of uitgewerkt worden. Maar bijgaand alvast een uitgebreidere reactie.

Gevoel van urgentie deelt CNV met KLM
Corona veroorzaakt bij KLM veruit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en wij delen dan ook het gevoel van urgentie dat er wat moet gebeuren om KLM overeind te houden. De accenten die KLM legt in haar reorganisatie-aanpak stroken echter vooralsnog onvoldoende met het beeld van rechtvaardigheid zoals wij dat hebben.

Lekken: Onacceptabel
CNV is dinsdagmiddag strikt vertrouwelijk,geïnformeerd door KLM over de eerste contouren van de reorganisatie. Dit zodat we deze vrijdag niet onvoorbereid waren ten aanzien van het vrijdagochtend aangekondigde, wat in onze ogen te waarderen is. Helaas bleek er in de dagen voor vrijdag toch al gelekt te zijn naar de pers hierover. Wij willen daarover kwijt dat CNV het onacceptabel vindt dat jullie al in de media konden lezen hoeveel banen er op de tocht staan, voordat je om acht uur vanochtend het nieuws van je eigen werkgever hebt gekregen.

Niet afkeurenswaardig van onze media, dat is nu eenmaal hun werk. Maar wij vinden op deze wijze opereren door betrokkenen die zelf graag het "breaking news" willen brengen, terwijl ze zich bewust zijn van de vertrouwelijke aard van deze informatie, zeer onverstandig, want potentieel schadelijk voor het succes van de aankomende onderhandelingen. Dit omdat daar soms vertrouwen en vertrouwelijkheid voor nodig zullen zijn. Kortom (mocht men dit lezen): Stop met het continue lekken bij KLM, het is spelen met vuur in een politiek gespannen situatie. Het speelkwartier is voorbij.

Fors ingrijpen
KLM maakte bekend fors te (moeten) ingrijpen om de onderneming in de lucht te houden. Onder het grondpersoneel gaat het dan om 500 FTE’s (voltijdsbanen) die nog moeten verdwijnen, terwijl daarnaast we vooral niet moeten verontachtzamen dat ook in groepsfuncties 400-500 FTE vervallen ten opzichte van voor de coronacrisis. Bij cabine en cockpit gaat het om een te realiseren reductie van 600 FTE. Dit is allemaal gebaseerd op een scenario dat het vliegverkeer in 2021 weer behoorlijk aantrekt. Mocht het tegenvallen, bijvoorbeeld 5% meer productieverlies dan nu verwacht, dan gaat het nog om 800 FTE meer. dan is er een gerede kans dat er toch meer ontslagen vallen. 

Als CNV Vakmensen hechten wij eraan dat KLM zorgvuldig reorganiseert, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zodanig dat er evenwichtig wordt bespaard op kosten, zonder dat individuele werknemers in een onmogelijke positie terecht komen. Wij benadrukken daarom de motie van ons parlement om KLM’ers met een inkomen van minder dan 1,5 x modaal zoveel mogelijk te ontzien. KLM legt de lat qua inleveren al bij 1 x modaal. Als je dat rücksichtlos uitoefent - ook bij eenverdienende parttimers of bij partners die beiden voor KLM werken - dan komen mensen dus in de knel. Al helemaal omdat ze vaak in een dure omgeving, vlakbij Schiphol wonen. 

Overleg met de leden is nu aan de orde. KLM maakt daarbij enkele keuzes die in onze ogen te verdedigen zijn. Bijvoorbeeld door nu niet uit te gaan van een extreem negatief scenario qua productieverlies richting 2021. Je moet een volwaardig speler blijven in het luchtruim. Een verloren positie krijg je nooit meer terug, met alle gevolgen voor werkgelegenheid op de langere termijn.

Maar dat vereist ook werknemers die het werk deskundig en volwaardig kunnen blijven uitvoeren. Dus zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid in de aankomende periode, maar niet op een wijze dat er een blokkade komt op de toekomst. Het gaat erom dat er ook weer snel opgeschaald kan worden als het aantrekt en er op termijn ook weer (groei)ruimte is voor nieuwe KLM'ers. Plus om dat de collega's die onverhoopt wegmoeten straks over een fatsoenlijk sociaal plan kunnen beschikken om het leven desnoods buiten KLM weer op te kunnen pakken. Plaatsmakersregelingen, werk naar werkbegeleiding met voldoende omscholingsmogelijkheden en vrijwillig vertrek via deeltijdontslag zijn opties waaraan we dan naast de vergoeding bij gedwongen vertrek zouden kunnen denken.
 
Cao
Een optie die KLM voorstelt is het uitstellen van de cao-loonsverhoging van 2,5% die anders in augustus zou volgen, zodat we alle puzzelstukjes die er zijn om KLM weer financieel toekomstbestendig te maken op tafel houden voor de komende maanden. Maar wat betekent dit voor mensen die de komende tijd hun baan verliezen? Het betekent als er geen sprake is van compensatie een lagere WW-uitkering. En ook: Hoe ziet KLM het scenario voor zich indien partijen van uitstel alsnog tot afstel komen in relatie tot het principe "sterkste schouders: zwaarste lasten"?  Hierover moet wat CNV betreft meer duidelijkheid komen voordat we jullie hierover kunnen raadplegen en jullie bereidheid daartoe kunnen peilen.

Financiële situatie
Een ding wil CNV daarbij wel benadrukken. KLM heeft grote financiële problemen die we niet kunnen negeren. De omzet in het eerste half jaar, uiteindelijk de bron waaruit je salarissen financiert, is met 46% gedaald en dat is inclusief de eerste maanden dat er nog volop gevlogen werd. Zonder NOW-gelden was het verlies 1,3 miljard Euro geweest (nu nog 768 miljoen). Het aantal vervoerde passagiers bedroeg daarnaast nog niet de helft van vorig jaar. Duizelingwekkende cijfers, maar wel de bikkelharde realiteit. Per dag verliest KLM nog steeds, ook midden in deze zomerperiode, miljoenen Euro's.

Problemen
Dit zijn kortom geen problemen die verdwijnen door geen punt of komma meer te wijzigen aan de cao’s bij KLM die vorig jaar tot en met 2022 zijn afgesloten. Ze verdwijnen ook niet door de omvang van het personeelsbestand niet aan te passen aan de sterk gedaalde vraag. Leuk is anders, maar we onderhandelen niet in de context van abstracties maar in een ongekende bedrijfseconomische noodsituatie. Niet de boodschap die we graag willen horen met elkaar, maar een vakbond die zegt dat de zon schijnt en je allemaal naar buiten moet, terwijl hij weet dat er sprake is van extreem noodweer is, daar hebben jullie, is de overtuiging van CNV, niks aan.

Gezocht: Solidariteit !
Nu de eerste contouren van de benodigde veranderingen eindelijk zichtbaar zijn, kunnen we met de leden afwegingen maken over cao-aanpassingen en behoud van werkgelegenheid. CNV Vakmensen bepaalt daarbij in samenspraak met de leden wat KLM van zijn werknemers in redelijkheid kan vragen als bijdrage aan de oplossing. Die werkwijze blijft het uitgangspunt in de verdere besprekingen met de directie tot aan oktober, als het totale plan gereed moet zijn.

Jullie kunnen dan ook van ons verwachten dat we de komende tijd (bijvoorbeeld door een enquete onder de leden over wat wel en niet bespreekbaar is), jullie goed gaan betrekken bij de moeilijke keuzes die voor ons liggen. We zullen ook heel duidelijk een beroep moeten doen op ook jullie collegiale solidariteit. Het draagvlak daarvoor bij KLM'ers, daarvan zijn we ons erg bewust, gaat sterk afhangen van wat de sterkste schouders bij KLM bereid zijn om zelf bij te dragen aan een oplossing. Plus de mate waarin we in staat zijn om daarmee medewerkers met minder bestedingsruimte zoveel mogelijk te ontzien. De insteek van CNV is dat we op basis van die collegiale solidariteit samen deze crisis te lijf te kunnen gaan.

Vragen/opmerkingen
Deze info is slechts een eerste bespiegeling op de plannen. De komende tijd gaan meer details bekend worden en ook het beeld qua toekomstscenario's is nog precair. Hou dan ook goed onze berichtgeving in de gaten de komende maanden en schroom niet om, zoals velen van jullie gedaan hebben de laatste tijd, rechtstreeks contact te zoeken met CNV via jullie bestuurder Michiel Wallaard, bereikbaar via 06-20471892 en m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Wij waarderen als CNV ook dat we de nodige nieuwe leden hebben mogen begroeten de laatste tijd en goed gegroeid zijn. We gaan samen met jullie volop aan de slag om de ledenbelangen goed te vertegenwoordigen! Ook lid worden ? Dat kan natuurlijk altijd via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid