Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Burgerluchtvaart - Nieuws

Alternatief reorganisatieplan voor Finance bij KLM

Deze week is duidelijk geworden dat KLM en bonden de OR willen adviseren om een alternatief plan te accorderen voor de reorganisatie bij Finance (HPO Finance). In dat kader vindt er op korte termijn een ledenvergadering plaats.

Op 12 juli hebben CNV en collega-vakbonden met leden overlegd over een alternatief voor een vrijwel volledige uitbesteding naar het buitenland, namelijk een sociaal reorganisatieplan voor Finance bij KLM. Leden gaven aan dit plan een kans te willen geven in het overleg met KLM. Deze week is duidelijk geworden dat KLM en bonden de OR willen adviseren om voor dit alternatieve plan te gaan in plaats van voor het oorspronkelijke KLM-plan.

Geen reden voor een juichstemming. Maar wel een forse verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Een verbetering die alleen maar mogelijk is gemaakt doordat medewerkers actie hebben gevoerd. De uitkomsten wil CNV graag uitgebreider bespreken met de leden in een gezamenlijke ledenvergadering (dus met de collega-bonden).

Vergadering

De vergadering vindt plaats op:

Datum: dinsdag 15 augustus 2017
Tijd: 13.00 tot 14.30 uur
Plaats: KLM Cargo, gebouw 551, kamer 614 (6e etage), Handelskade 1, 1118 DA Schiphol Centrum

Wij beseffen dat dit kort dag is, maar vanwege de lopende rechtszaak tussen OR en KLM (en het eventueel uitstellen ervan op basis van dit plan) kunnen we deze vergadering niet naar later uitstellen. Informeer dan ook vooral elkaar over datum, locatie en tijdstip!

Inhoud

De belangrijkste aspecten van het op 12 juli besproken plan zijn:

 • Behoud 50% werkgelegenheid FSSC en KLAS bij KLM in Nederland
 • Uitvoeringstermijn 5 jaar (tot en met 2022)
 • Intentie geen plaatsingen in het Transitiecentrum
 • Verbeterde VVR kort voor pensioen
 • Training en support voor medewerkers
 • Adequate IT ondersteuning
 • Budgettaire ruimte om te investeren in mensen en middelen

Een forse verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke KLM-plannen als je het vergelijkt met de situatie van voor de zomer. Dat is goed nieuws. Al zijn we er ons van bewust dat er negatieve consequenties blijven, is de combinatie van meer werk dat in Nederland blijft en investeren in plaats van doodbloeden van Finance-werkzaamheden bij KLM positief. We gaan in de vergadering jullie mening vragen over dit resultaat en de intentieverklaring die KLM en de bonden willen afsluiten. Vervolgens gaat KLM op basis van deze intentieverklaring de ingediende adviesaanvragen aanpassen en opnieuw voorleggen aan de OR.

De grondbonden en KLM willen de OR verzoeken om positief te adviseren, maar of de OR dat verzoek overneemt blijft wel een eigen verantwoordelijkheid van de OR.

Vragen/opmerkingen 

Voor vragen of opmerkingen (of andere zaken die spelen bij KLM) kan je vanzelfsprekend terecht bij Michiel Wallaard, via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid