Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Transavia grondpersoneel - Nieuws

Periodiek beraad Transavia.com november 2013

Maandag 18 november j.l. is er weer een periodiek beraad geweest met de directie transavia.com. Nu met Mattijs ten Brink, de nieuwe CEO. Deze keer hebben we gesproken over: het resultaat over 2013 tot nu toe, de vooruitzichten voor 2014 en de nieuwe winstdelingsregeling.

Resultaat 2013 tot nu toe

Omdat David van Mechelen nog niet aanwezig was, heeft Mattijs ten Brink ons verteld hoe het ging met transavia.com. Tot nu toe zien de cijfers er redelijk uit, met zelfs een kleine plus. November en december zijn altijd slechte maanden, dus men verwacht met verlies af te sluiten, ondanks een betere productie. Chartervluchten blijven stabiel en de Scheduled-vluchten nemen toe, maar door de lage inkomsten per eenheid (wat wil men nog betalen voor een ticket?), de hogere passagiers claims, de problemen in Egypte en met OAD, lukt het toch niet om winst te maken. Het is dan ook moeilijk om aan medewerkers uit te leggen dat de productiviteit stijgt (steeds vollere vliegtuigen) maar dat we toch verlies maken.

De reductie van FTE’s (fulltime-equivalent) verloopt nog niet volgens budget en de kosten per FTE lopen op. Deze extra kosten zijn niet meer goed op te vangen met de
productiviteitsstijging.

Vooruitzichten 2014

Het blijkt dat de medewerkers aan een “rustperiode” toe zijn. De ziekteverzuimcijfers lopen de laatste tijd op. Daarom moet 2014 voor transavia.com het jaar van stabilisatie en consolidatie worden. Wel zullen er op een aantal punten verbeteringen worden doorgevoerd.
Na een verlies in 2012 en zeer waarschijnlijk ook in 2013 moet transavia.com proberen om 2014 met een kleine winst af te sluiten. Er zal worden geïnvesteerd in automatisering, zodat er een goed platform komt om te kunnen groeien. Voor 2014 moet de groei worden gevonden in bijvoorbeeld extra inkomsten van de tourpassagiers die nu nog niet betalen voor hun bagage (de reserveringssystemen konden dit niet verwerken). Daarnaast zal het ziekteverzuimcijfer naar beneden moeten. Dat ligt nu over de gehele transavia.com populatie boven de 7 procent, dat is te hoog.

Voor 2014 blijft transavia.com vliegen met 30 vliegtuigen, maar men zal er meer vluchten mee maken, vooral extra vluchten in de winter. Dit om de slots in Eindhoven te benutten, maar ook omdat transavia.com moet blijven groeien. De kosten blijven immers ook groeien.
Ook in 2014 blijft transavia.com intensief samenwerken met Transavia Frankrijk, maar er zal geen lease out meer plaatsvinden (dit bespaart ook kosten).

Winstdelingsregeling

De huidige winstdelingsregeling heeft voor 2012 / 2013 niet tot een uitkering geleid. Het resultaat voor belasting over 2012 / 2013 was min 11 miljoen.
Zoals in een eerder nieuwsbrief vermeld, is de huidige winstdelingsregeling niet duidelijk voor de medewerkers. “Hoe is men tot de getallen gekomen?”
Door een werkgroep, waarin hebben deelgenomen vertegenwoordigers vanuit de vakbonden en transavia.com directie, is een nieuwe winstdelingsregeling bedacht.

Voorstel nieuwe winstdelingsregeling in het kort
• De nieuwe winstdelingsregeling wordt gebaseerd op het Current Operating Income (COI).
• De COI is eenvoudig vindbaar op de verlies- en winstrekening.
• Bij een COI lager dan 2 procent van de winst wordt niets uitgekeerd.
• Men kan maximaal 8 procent van het salaris krijgen als winstuitkering.
• Boven de 5,5 procent COI, dat gelijk is aan een winstuitkering van 8 procent van het salaris, vindt er geen extra winstuitkering plaats.

Waarom onder de 2 procent COI geen winstuitkering? De grens van 2 procent is nodig omdat transavia.com een minimale winst nodig heeft om te kunnen investeren. 2 procent COI is ca. 15 miljoen winst.

Hoe nu verder?

Vrijdag 22 november gaan we weer praten over de cao transavia.com voor de grond-medewerkers. Transavia.com wilde graag een multi cao overleg. Echter de piloten vakbonden willen pas over de cao praten als hun pensioenprobleem is opgelost. Hoe dit vrijdag zal lopen, hoor je dus nog van me. Op woensdag 18 december staat er weer een kwartaal overleg gepland.

Heb je vragen of informatie voor mij dan hoor/lees ik die graag.

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid