Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Transavia grondpersoneel - Nieuws

Transavia.com periodiek beraad 28 maart 2013

Zoals vermeld hebben we op donderdag 28 maart een periodiek beraad gehad met de directie transavia.com. Hierbij hebben we gesproken over de volgende onderwerpen: Resultaat 2012; Status implementatie strategisch plan – outlook; Benchmark low-cost carriers 2012; Cao-proces 2013; Winstdelingsregeling.

Het periodiek beraad is een overleg met alle vakbonden (dus ook cabine en vliegers), maar ook met de directie. Vanuit transavia.com waren Barm Gräber, David van Mechelen, Michiel van Boven en Annemarie Donker aanwezig.

Resultaat 2012
David van Mechelen heeft ons door de financiële cijfers van 2012 geleid. 2012 is afgesloten met een operationele winst, maar na aftrek van rente etc. was het resultaat negatief. Het resultaat was wel beter dan dat van 2011. Om op lange termijn levensvatbaar te kunnen zijn moet de winst minimaal 6 tot 8 procent van het bedrijfsresultaat zijn. Maar daar is transavia.com nog niet. Daarvoor moeten de inkomsten in 3 jaar met 10 procent omhoog en de uitgave met 10 procent omlaag. Alleen hierdoor kan men nieuwe toestellen blijven kopen. Op 2 april is er een nieuw toestel afgenomen bij Boeing, de PH – HSI ). Deze is cash betaald omdat lease uiteindelijk veel meer geld kost. Dat het concept van transavia.com goed is, blijkt ook uit het feit dat transavia.com Frankrijk nu ook winst heeft gemaakt. De komende jaren gaat transavia.com Frankrijk zelfs uitbreiden.

Status implementatie strategisch plan – outlook
Het feit dat transavia.com in 2012 weer (operationele) winst heeft gemaakt betekent niet dat transavia.com er al is. Volgens Bram Gräber moet er nog meer gebeuren. Het gat tussen de winst die nodig is om op lange termijn te kunnen overleven en de (operationele) winst die er in 2012 is gemaakt is te groot. Het is niet de bedoeling om nieuwe bezuinigingen door te voeren. In de vorige cao’s zijn effectiviteit verbetering afgesproken en transavia.com wil eerst kijken wat deze opleveren. Transavia.com wil op 3 assen van groei inzetten 1- groei in de regio, bijvoorbeeld Eindhoven; 2- betere bezettingsgraad; 3- door transfer passagiers van KLM over te nemen.

Benchmark low-cost carriers 2012
Wanneer gekeken wordt naar vergelijkbare low-cost carriers, zoals Vueling en Easyjet, dan zijn de kosten bij transavia.com hoger en de inkomsten lager. Dit zal duidelijk moeten verbeteren. Uit een grafiek die wij hebben te zien gekregen blijkt dat transavia.com het niet slecht doet, maar omdat de kosten te hoog zijn en de inkomsten te laag, is dit niet genoeg. In het lijstje van vergelijkbare low-cost carriers komt Ryanair niet voor. Wanneer transavia.com daarmee wil concurreren dan moeten werknemers zoveel inleveren dat dit niet van de medewerkers kan worden gevraagd.

Cao-proces 2013
Volgens Bram Gräber is het nodig dat het komende cao-proces in het teken staat van stabilisatie. Er zijn goede stappen gezet in het vorige cao-akkoord. In 2013 moeten er wel nieuwe afspraken worden gemaakt over de pensioenen. Het vervelende is echter dat we nog niet weten wat de regering wil met de pensioenen. Voor 2014 zijn er 2 onderdelen die wijzigen. Vanaf 1-1-2014 mag je maximaal 2,15 procent pensioen opbouwen per jaar (nu nog maximaal 2,25 procent) en de pensioenleeftijd voor de berekening van het pensioen moet omhoog van 65 naar 67 jaar. Wat de nieuwe pensioenregels zijn voor 2015 is nu nog onbekend, de verwachting is dat deze pas tegen het einde van 2013 bekend zullen zijn. Wanneer we iets hebben waar we een besluit over moeten nemen dan zullen wij dit zeker aan je voorleggen. Immers, CNV Vakmensen onderhandelt namens jou.

Winstdelingsregeling
Zoals het er op 28 maart naar uitzag eindigt de winstdelingsregeling op nul. Dus geen uitkering. Omdat nu nog de cijfers over de periode maart 2012 t/m maart 2013 worden genomen is dit een voorlopige uitkomst.

De huidige winstdelingsregeling is niet duidelijk voor de medewerkers. Daarom wil men een nieuwe winstdelingsregeling die voor iedereen inzichtelijker is. “Hoe is men tot de getallen gekomen?” De vakbonden vinden de door transavia.com voorgestelde regeling “nieuwe winstdelingsregeling” daar niet aan voldoen. Er zijn teveel variabelen.
De vakbonden stellen daarom voor om een winstdelingsregeling te nemen die is gebaseerd op de operationele winst (eventueel gecorrigeerd met de rentelast). Bij de KLM is een winstdelingsregeling afgesproken op dezelfde basis als nu is voorgesteld.

Transavia.com wil dit wel intern bespreken.Transavia.com wil eigenlijk alleen uitkeren als er ook daadwerkelijk winst is gemaakt, dus ook na correctie. Maar de operationele winst is verdedigbaar omdat daar ook op gestuurd wordt. Transavia.com zal, indien intern akkoord, de volgende keer komen met een uitwerking van dit voorstel. Het uitgangspunt is en blijft dat de het niveau (wanneer wordt er wat uitgekeerd?) vergelijkbaar moet zijn aan de huidige regeling.

Hoe nu verder?
Het periodiek beraad vindt 2x per jaar plaats en het volgende overleg is gepland op 18 november 2013. In de tussentijd zal er worden gesproken over de pensioenregeling
(28 mei) en de winstdelingsregeling (hiervoor is nog geen nieuwe datum bekend). Maar na elk overleg zal ik je weer door middel van een nieuwsbrief informeren. Heb je vragen of informatie voor mij dan hoor/lees ik die graag.

CNV Vakmensen

Dolf Polders
Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid