Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Transavia grondpersoneel - Nieuws

Transavia.com Grond Periodiek overleg maart 2013

Donderdag 21 maart hebben de grondbonden bij transavia.com voor de eerste maal van dit jaar weer een periodiek overleg gehad.

De volgende punten zijn behandeld: hoe het gaat met transavia.com, de rapportage van werkgroepen die zijn ingesteld naar aanleiding van de cao 2011 - 2013, wajongers, verlofstuwmeren, pensioenen en functiewaardering in de cao. 

Hoe gaat het met transavia.com?
Omdat er op 28 maart ook een periodiek beraad is (dat is het overleg van transavia.com met alle vakbonden, dus ook cabine en vliegers), is de informatie nu beperkt gebleven. Maar het gaat goed met transavia.com. Het operationeel resultaat voor transavia.com Nederland is boven nul, maar ook het operationeel resultaat voor transavia.com Frankrijk is boven nul.

Men is druk met de voorbereidingen voor de operationele uitrol voor het vliegen van Eindhoven. Voor het grondpersoneel is de impact beperkt, maar voor het vliegendpersoneel heeft dit veel impact.

Rapportage werkgroepen
In het cao 2011-2013 zijn er twee werkgroepen afgesproken, te weten:# Actualisering wisseldiensttoeslag /  # Modernisering cao. 

De werkgroep Actualisering wisseldiensttoeslag
Door de werkgroep wordt regelmatig informatie gegeven over de stand van zaken. Waarschijnlijk is dan ook de stand van zaken bij veel medewerkers bekend. De werkgroep heeft zicht tot op heden bezig gehouden met het kijken of er andere cao’s zijn die een systeem kennen van wisseldiensttoeslag voor daadwerkelijk gelopen diensten. Verder hebben zij alle onderwerpen bekeken die betrekking hebben op de wisseldiensttoeslag. Bijvoorbeeld hoe ga je om met de wisseldiensttoeslag als iemand op vakantie gaat?

De werkgroep zal uiteindelijk een advies geven aan de cao-partijen die dan een besluit moeten nemen. Natuurlijk zullen de leden worden betrokken voordat er besluiten worden genomen. Ik zit daar niet voor mezelf, maar voor de leden CNV Vakmensen bij transavia.com 

Heb je nu al vragen of opmerkingen over de Actualisering wisseldiensttoeslag dan hoor ik die graag.

De werkgroep Modernisering cao
Deze werkgroep heeft nog niets naar de medewerkers gecommuniceerd, maar zal dit binnenkort gaan doen. In de cao 2011-2013 is afgesproken dat cao-partijen de mogelijkheden tot modernisering van de cao verkennen. Uitgangspunten voor de modernisering: Keuzevrijheid - Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk een arbeidsvoorwaardenpakket op maat samen te stellen (benefitshop).

Vereenvoudiging - De cao wordt vereenvoudigd, beter leesbaar en toegankelijker. Kostenneutraal - De modernisering van de cao is niet bedoeld als bezuiniging of verbetering op de arbeidsvoorwaarden in financiële zin. 

De cao-werkgroep heeft besloten zich eerst te richten op het onderzoeken van de mogelijkheden van introductie van de benefitshop/cafetaria systeem. Medewerkers kunnen dan allerlei middelen (zoals vakantiedagen, ouderdagen, vakantiegeld) inzetten voor andere doelen, bijvoorbeeld extra pensioensparen of juist extra vrijdagen kopen. 

Als tweede stap zal de werkgroep zich richten op de verdere modernisering en vereenvoudiging van de cao.

Wajongers
Transavia.com is bezig met de voorbereiding daarvan en heeft een workshop gehad met het bureau “In Beeld”. Deze is goed ontvangen. Het leverde allemaal discussiepunten op die men niet helemaal zo scherp hadden. Bijvoorbeeld het “Job-carving”. Dat houdt in een bestaande functie zo aanpassen dat deze geschikt is voor een Wajonger. 

Verlofstuwmeren
Er zijn ca. 30 medewerkers die hele grote stuwmeren van verlof hebben. Transavia.com wil proberen deze terug te brengen naar een jaarsaldo (26 dagen) door een eenmalige verkoop- actie op basis van vrijwilligheid. Vakbonden hebben het idee naar voren gebracht of misschien iets met de benefitshop te doen.

Functiewaardering in de cao
In de cao staat dat transavia.com verplicht is om gebruik te maken van de AWVN wanneer zij iets met functiewaardering willen doen. Maar de KLM heeft ook functiewaarderings-specialisten in huis. Transavia.com wil hier ook gebruik van kunnen maken, maar dan moet eigenlijk eerst de cao worden aangepast. Er is nu afgesproken dat de vakbonden het gebruik van andere functiewaarderingsspecialisten dan die van de AWVN toestaan tot de cao is aangepast.

Pensioenen
Tijdens het pensioenoverleg eind 2012 hebben we de volgende afspraken gemaakt:
• In overbruggingsjaar 2013 laten we de regeling en financieringsafspraken ongewijzigd
• Structurele afspraken voor 2014 e.v. Het vervelende is nu dat de regering nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven over de nieuwe pensioenregels. Voor 2014 is wel bekend dat de pensioenleeftijd omhoog gaat (65 naar 67) en dat er minder per jaar opgebouwd mag worden (2,25% verlaagd naar 2,15% per jaar). Maar voor 2015 is er nog veel onduidelijk. Er is nu een 3-tal vergaderdata afgesproken, waarbij wij ons zullen verdiepen in wat we moeten doen voor 2014. En zijn dat tijdelijke afspraken (alleen voor 2014) of kunnen dat ook structurele afspraken zijn. 

Zoals al aan het begin van deze nieuwsbrief vermeld, hebben we op 28 maart een periodiek beraad. Hierover zal ik je in een volgende nieuwsbrief informeren. 

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / E-mail: d.polders@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid