Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Transavia grondpersoneel - Nieuws

Transavia.com blijft vasthouden aan de nullijn

Zoals reeds eerder gemeld in onze nieuwsbrief van 19 november hebben we vrijdag 22 november weer gesproken met de directie van transavia.com over de cao voor de medewerkers van transavia.com. De uitkomst is treurig, naast een paar punten voor de TD-medewerkers, verder niets. Geen loonsverhoging!

Toen wij voor de eerste keer spraken met transavia.com (op 18 september 2013) over de nieuwe cao had de directie gezegd dat de nullijn hun insteek was. Met deze toevoeging (hun insteek) zijn de grondbonden akkoord gegaan met een bilateraal overleg (alleen de grond- vakbonden en niet de cabine en vliegers erbij). Nu blijkt dat de directie niet van plan is om hun insteek te wijzigen.
Het is een vreemde zaak. Transavia.com klaagt dat de mensen te veel op de kleintjes let en geen geld willen uitgeven, maar zelf zijn ze niet van plan om de medewerkers een normale loonsverhoging (minimaal inflatie niveau) te geven.

Waarom een nullijn terwijl alle economen zeggen dat er juist flinke loonverhogingen moeten komen. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen in de economie, dan zullen ze weer geld gaan uitgeven (dus ook weer meer vliegen).

Vakbonden hebben tegen transavia.com gezegd dat het geen nut heeft om verder te onderhandelden en dat ze nu eerst hun leden gaan raadplegen. Wanneer dit zal zijn, zal de komende week worden bepaald.

Hoe nu verder?
Binnenkort zullen we een gezamenlijke (alle grondvakbonden) ledenvergadering houden om met de leden te overleggen hoe nu verder. Van de leden zal het afhangen of we weer verder gaan praten met de directie.
Op woensdag 18 december staat er weer een kwartaaloverleg gepland, maar of deze nog door zal gaan, is ook afhankelijk van de leden. Je hoort dus nog van ons.
Heb je vragen of informatie naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor/lees ik die graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

Integraal voorstel van transavia.com

 • Verlengen van de huidige cao tot en met 31-12-2014 zonder loonsverhoging.
 • De werkgelegenheidsafspraken (inspanningsverplichting) zal ook worden verlengd (oude artikel 4.13).
 • De afspraak over werkervarings- en stageplaatsen zal worden verlengd.
 • De afspraak over de fiscale uitruil resterende woon-werkverkeer zal worden verlengd, zolang dit fiscaal mogelijk is.Feestdagentoeslag parttimers: parttimers krijgen 100% toeslag voor de gewerkte uren op een feestdag. Wanneer ze vrij zijn op een feestdag krijgen ze de uren uitbetaald naar rato van hun parttimepercentage.
 • Vrijstellen 55+ van nachtdiensten (bijlage 28 – WRR TD) – wanneer er een cao afgesproken kan worden (dus met de nullijn), dan is transavia.com bereid om het limiet van 2,5 procent te verhogen naar 3 procent. Het risico dat er te veel mensen worden vrijgesteld en dus mensen moeten worden ingehuurd is voor rekening van transavia.com.
 • Reservediensten (bijlage 28) - maximeren op 60.
 • Kernnachtdiensten (bijlage 28 II en VII 2) – wanneer een medewerker daadwerkelijk heeft gewerkt tussen ’s nachts 1 en 5 uur, telt deze dienst mee voor de kernnachtdiensten bonus.
 • Vakantieregeling (bijlage 9) – transavia.com is bereid om verder te praten over de vakantieaanvragen. Dit kan leiden tot een aanpassing van het nieuwe planningsysteem voor de TD.


Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid