Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Transavia grondpersoneel - Nieuws

Transavia cao Zoektocht naar eensgezinde oplossing

Zoals bekend hebben in de afgelopen maanden CNV Vakmensen en de collega bonden al meerdere keren gesproken over een nieuwe cao voor het grondpersoneel bij Transavia. Vooral door de lopende rechtszaak tegen Transavia over het inleveren van de ADV dagen is dat een bijzonder ingewikkeld verhaal.

Toch proberen we een oplossing te vinden, waar alle vier de bonden weer bij aan kunnen sluiten. Maar verschillende belangen en verwachtingen maken dit heel lastig.

ADV ingeleverd met tegenprestaties
In de vorige cao hebben we afgesproken dat een aantal ADV dagen werd ingeleverd. Dit droeg bij aan het verlagen van de CASK kosten van Transavia. De tegenprestatie was een garantie op geen gedwongen ontslagen, de vrijwillig vertrekregeling en uitzicht op een verbeterde winstdelingsregeling. De besparingen maakten ook groei van Transavia mogelijk. 

Cao niet opgezegd
Collega bond FNV wees het inleveren van arbeidsvoorwaarden af en startte een rechtszaak tegen de race to the bottom bij Transavia. Al snel bleek echter dat een technische vormfout van Transavia het onderwerp van gesprek werd. De oude cao was pas per mei 2015 formeel opgezegd en dat levert juridisch mogelijk een probleem op. Als de rechter dit probleem onderschrijft, kan dat leiden tot een beperkte en éénmalige teruggave van 5 ADV dagen aan het personeel.  Er bestaat ook een zeer kleine kans dat de rechter tot de conclusie komt dat er helemaal geen nieuwe cao had kunnen worden afgesproken. Maar dan zouden dus ook de werkgelegenheidsgarantie en de VVR niet meer van toepassing zijn! Medewerkers die (dreigend) boventallig zijn, zouden daarmee deze belangrijke bescherming kwijtraken.

Catch-22
FNV wil persé de uitspraak van de rechtbank afwachten en geen schikking treffen. Ook een nieuwe cao afspreken, zou betekenen dat ze –hoe klein de kans ook- afzien van de mogelijkheid op voortzetting van de oude cao zonder inleveren van ADV dagen. Maar de uitkomst van de rechtszaak laat nog op zich wachten en het is niet ondenkbeeldig dat Transavia in hoger beroep gaat. Dit kan nog maanden of zelfs jaren gaan duren. In de tussentijd werkt de cao wel door, maar kunnen er geen aanvullende afspraken worden gemaakt. Het ene belang, sluit daarmee het andere uit.

Samen verder
CNV Vakmensen wil graag tot een oplossing komen waarmee alle bonden en Transavia weer samen verder kunnen, maar ook de uitspraak van de rechtszaak kan worden afgewacht. Die wil is in ieder geval aanwezig bij alle partijen. Het jaar 2016 heeft voor Transavia helaas geen grote winst opgeleverd, dus er is geen dikke portemonnee beschikbaar. In het licht hiervan willen we dan ook proberen te komen tot een tussen-cao met een beperkte looptijd, een kleine verbetering van het besteedbaar inkomen en vooral ook voortzetting van de werkgelegenheidsgarantie en de vrijwillig vertrekregeling.  

Hoe nu verder?
De mogelijkheden om tot zo’n akkoord te komen worden de komende periode door alle bonden verkend. Op 14 februari aanstaande is het volgende cao overleg en we hopen dan tot een gezamenlijk akkoord te kunnen komen, dat we aan jullie kunnen voorleggen.We houden je dus op de hoogte. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen – Burgerluchtvaart
M: 06 5160 2050
E: d.polders@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid