Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Transavia grondpersoneel - Nieuws

Start cao-overleg bij transavia.com

Op woensdag 18 september hebben we voor de eerste maal gesproken met transavia.com over een nieuwe cao voor de medewerkers van transavia.com. Wat natuurlijk veel te laat was omdat de oude cao liep tot en met 30 april 2013.

Multi overleg maar geen multi-samenstelling
Transavia.com wilde net als bij de vorige cao-onderhandelingen een multi-overleg (met alle vakbonden, grond – cabine en cockpit), echter de VNV (vliegers) had besloten om niet te komen. Zij wil eerst zekerheden hebben over haar pensioenen. CNV Vakmensen is van mening dat wanneer de cao-onderhandelingen een multi- overleg is, iedereen aanwezig moet zijn en anders hebben de onderhandelingen geen zin. Ook andere vakbonden deelden dit standpunt.

Er is toen afgesproken dat er eerst separaat overleg zal plaatsvinden tussen transavia.com en grond vakbonden en tussen transavia.com en cabine vakbonden. Op 16 oktober kan er dan weer een multi cao-overleg plaatshebben.

Situatie transavia.com moeizaam – geen ruimte voor cao-verhoging
David van Mechelen heeft uitleg gegeven over de resultaten van het strategisch plan 2011 tot nu toe. De groeidoelstellingen en de besparingen zijn veelal gerealiseerd. Toch is dit nog niet genoeg om winstgevend te zijn (graag had ik je meer hierover verteld maar de cijfers die wij te zien hebben gekregen zijn zeer vertrouwelijk).
Waarom maakte transavia.com in het verleden dan wel winst? De koers van de dollar was toen hoger en de brandstofkosten waren veel lager. Deze situatie zal niet snel terugkomen.
Daarbij neemt de concurrentie toe (bestelt ook meer toestellen en zet ook meer toestellen in) en de consument wil steeds minder betalen. Dit alles maakt dat transavia.com over 2013 misschien net breakeven zal draaien en over 2014 misschien een kleine plus, maar dan moeten de kosten per eenheid niet omhoog gaan. Dus geen cao-verhogingen!

Daarom wil transavia.com de cao ongewijzigd voortzetten (dus geen cao-verhoging), maar wel afspraken maken over:
• pensioenen (dit moet ook in verband met de veranderende wetgeving voor 2014 en 2015);
• eventueel implementeren uitkomsten werkgroepen (* modernisering cao / invoering benefit shop; * actualisering wisseldiensttoeslag);
• aanpassing winstdelingsregeling.

Wat nu omdat de cao per 1 mei 2013 is afgelopen?
Dat de cao afgelopen is per 1 mei 2013 heeft nu niet direct gevolgen voor de medewerkers. Een cao heeft altijd een nawerking en zolang partijen dit samen willen, blijft de cao gewoon van toepassing. CNV Vakmensen vindt het wel een slechte zaak dat wederom na afloop van de cao er nog gesproken moet gaan worden over een nieuwe cao.

Afspraken cao 2011 - 2013
In de vorige cao zijn afspraken gemaakt over een loopbaanscan, scholing, stage- en werkervaringsplaatsen en maximum aantal nachtdiensten per jaar. CNV Vakmensen wilde graag weten wat er van deze afspraken terecht is gekomen.

Loopbaanscan: 5 medewerkers hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Naast de loopbaanscan hebben 113 medewerkers de workshop “werk aan je toekomst” gedaan.

Scholing: er was afgesproken dat minimaal 2% van de loonsom beschikbaar was voor scholing. Echter door de tegenvallende cijfers heeft transavia.com dit moeten bevriezen en is er ca. 1,5% beschikbaar. Zoals ook was afgesproken in de cao heeft transavia.com de vakbonden daarover tussentijds geïnformeerd. Voor volgend jaar wordt weer de 2% opgenomen in het budget.

Stage- en werkervaringsplaatsen: transavia.com heeft 59 stageplaatsen gehad. Het plaatsen van 2 Wajongers heeft meer moeite opgeleverd en heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Er worden nu 2 werkplekken bij de TD geschikt gemaakt voor Wajongers. CNV Vakmensen is blij dat het er nu op lijkt dat er eindelijk 2 Wajongers aan de slag kunnen gaan, maar vindt het jammer dat het allemaal zolang duurt. Zij wil nu graag goed op de hoogte gehouden blijven.

Afzien respectievelijk minder nachtdiensten voor 55+: ongeveer 70% van het beschikbare budget is gebruikt, er is dus nog ruimte.

Maximum aantal nachtdiensten per jaar: van de mogelijke verplichting tot ophoging van het maximale aantal nachtdiensten hoefde nog geen gebruik van gemaakt te worden.

Hoe nu verder?
Zoals al eerder vermeld hebben we op 16 oktober weer een cao-overleg. Na dit overleg zullen we je middels een nieuwsbrief weer informeren.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor of lees ik die graag.

Dolf Polders
Bestuurder Burgerluchtvaart CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen.nl / 023-5684670
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid