Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Martinair grondpersoneel - Nieuws

Martinair start cao-overleg Regional Jetcenter

25 Oktober jl. is de kickoff geweest voor de nieuwe cao voor de Martinair Grond medewerkers die werkzaam zijn in het RJC. De werkgever wil vanwege de onzekere situatie de huidige cao verlengen voor 12 maanden zonder cao- verhoging. Verder is er gesproken over Pensioenen, Roosters en het Functiehuis

RJC algemeen
Voordat we over de cao hebben gesproken hebben we eerst van mevrouw Gökemeijer informatie gekregen over de huidige stand van zaken bij het RJC.
Het nieuwe RJC draait nog niet zoals het zou moeten. Qua performance wordt er een goede basis neergezet. De Line maintenance verloopt goed, maar de Base maintenance niet. Er worden nog te veel uren besteed (meer dan gepland). Het gaat de goede kant op maar men is er nog niet.
De financiële resultaten blijven achter bij het budget. Dit komt door verschillende aanloop problemen, zoals te veel uren die er worden aan de C-checks.
In het budget waren extra C-checks opgenomen die het RJC zou gaan uitvoeren voor derde, maar die zijn niet doorgegaan. Verder blijkt het uitvoeren van én Line maintenance én Base maintenance met dezelfde mensen tegelijk niet mogelijk is. Voor de Base maintenance heb je in een bepaalde periode meer mensen nodig dan voor de Line maintenance.

Toekomst RJC voor wat betreft cao en pensioen
In verband met de huidige onduidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling (vanaf 2015) wil Martinair de huidige pensioenregeling verlengen met een jaar.
Op 8 november is er een aparte overleg over de pensioenen waarbij Martinair inzicht zal geven in de verschillen voor werkgever en werknemer en de daarbij behorende kosten. Zie aparte nieuwsbrief (13-1139).

Het is de wens van de werkgever om de huidige cao te verlengen voor 12 maanden. Dit om verschillende redenen.
• De RJC-organisatie is nog in ontwikkeling:
o meer ervaring opdoen met de nieuwe vloot;
o meer ervaring opdoen met Base maintenance in combinatie met Line maintenance;
o voorbereiding op uitbreiding vloot.

Gezien dit alles en de tijdsdruk (we zouden dan vóór 1 januari klaar moeten 2014 zijn) wil Martinair zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan de medewerkers. Daarom verlenging van de huidige cao met 12 maanden.

Door de overstap van de cargo-medewerkers verschuiven de activiteiten en valt het RJC onder de werkingssfeer van Metalektro (cao groot Metaal), zoals ook voor Nayak geldt. De cao Metalektro is eind oktober tot een nieuwe cao-akkoord gekomen, dus deze zal binnenkort door de Minister algemeen verbindend verklaard worden.
Maar de Martinair cao kan ook ondergebracht worden binnen de KLM-organisatie. Martinair wil graag eerst alle mogelijkheden onderzoeken voordat men een besluit neemt. Ook daarom eerst een verlenging.
Vakbonden vinden een verlenging zonder loonsverhoging niet acceptabel. Bij de vorige cao hebben we al een keer verlengd zonder loonsverhoging, dat kan niet zomaar door blijven gaan. Van de medewerkers wordt wel heel veel gevraagd.

RJC Roosters
Het huidige rooster sluit niet volledig aan bij het werkaanbod van het RJC. Daarom wil men nieuwe rooster afspreken. Een werkgroep bestaande uit de bedrijfsleiding, rooster commissie en de AWVN hebben een nieuw rooster bedacht, maar daarvoor is wel toestemming van de vakbonden nodig. Het nieuwe rooster heeft een vlakkere bezetting door de weeks. Het nieuwe rooster geeft een heel regelmatig ritme
2/3 nachten per keer en een rooster van 9 weken.
Dit betekent echter dat soms 48 uur in een week gewerkt kan worden en dat kan volgens de cao niet. De cao heeft het over 45 uur.

Het nieuwe functiehuis
Vanuit de deskundigen van de vakbonden is voorgesteld om een gelijke punten- indeling aan te houden zoals gebruikelijk is binnen het ORBA-systeem in Nederland. De directie van Martinair kan hiermee instemmen.
De meeste medewerkers van het RJC zitten in de G-schaal die vergelijkbaar is met de T-schaal bij de KLM. In de M-schaal zitten ca. 20 functies (dat zijn in deze situatie ook 20 medewerkers). De M-schaal is vergelijkbaar met de MSG-schaal bij de KLM.

Hoe nu verder?
Op 28 november praten we verder met de directie van MP / RJC over de cao voor het RJC. Om te weten hoe de leden daar over denken wordt er op 19 november ledenvergaderingen gehouden. Ben je werkzaam in het RJC dan ben je daarbij hartelijk welkom (zie aparte uitnodiging nr. 13-1138).
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met ondergetekenden.

Marcel van Iterson - kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid