Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Martinair grondpersoneel - Nieuws

Martinair Grond kwartaaloverleg mei 2013

Op 24 mei hebben vakbonden weer gesproken met Martinair.De onderwerpen die er deze keer op de agenda stonden waren: # Update nieuwe MP organisatie; # Integratie voorwaarden (MP --- KLM); # Pensioenontwikkeling Grond-Cabine; # Planning cao Martinair Regional Jet Center; # Functiehuis project.

Update nieuwe MP organisatie
In de nieuwe MP-organisatie zal MP de operating carrier zijn, waar bij mensen werken met een blauw contract (KLM).  De vliegtuigen blijven dus rood. Waarom niet alles blauw zou je zeggen. Er zijn landingsrechten en leasecontracten die vastzitten aan de rechtspersoon Martinair. Dat betekent dan ook dat MP nog gewoon zal blijven bestaan. Dit was niet het laatste jaar van de 55. Er is ervoor gekozen om alle medewerkers een KLM-contract te geven als onderdeel van de totale Schiphol Cargo Strategie. Concreet betekent dit dat de Martinair Holland NV organisatie neergezet wordt in 3 separate onderdelen;

 • Vracht organisatie MP (integraal onderdeel van SPL Cargo)
 • Martinair Regional Jet Center (onderhoud regionale vloot)
 • Martinair Vliegschool

Integratievoorwaarden (MP >>> KLM)
Maar nu ga je over naar een blauw contract, wat betekent dat voor je? MP ziet deze overgang niet als overgang onderneming, maar volgt wel in grote lijnen de regels die gelden bij overgang onderneming. Bijvoorbeeld; heb je een vast contract bij MP? Dan houd je bij de KLM ook een vast contract. Het pakket van arbeidsvoorwaarden van de KLM wijkt op onderdelen af van het huidige MP-pakket, maar is overal gelijkwaardig.

Vakbonden signaleren een aantal problemen waar zij graag afspraken over willen maken:

 • Verlies van salarisperspectief
 • Vakantiedagen. Afrekening bij overgang van contract. Hoe moeten mensen dan vakantie opnemen?
 • Vakantiegeld. Bij MP krijg je een deel vooraf. Wanneer je nu overgaat, bijvoorbeeld in december 2013, krijg je mei maar 5 maanden. Is dit op te lossen?
 • Reiskosten. KLM kent een vergoeding van 9 euro cent de km, met een maximum van 50 km. MP kent een vergoeding van 19 euro cent de km, met een maximum van 25 km.  

Ga je over naar KLM en je loopt nog tegen andere problemen aan, dan hoor ik deze graag.  

Pensioenontwikkeling Grond-Cabine 
Omdat het huidige contract op 31 december 2013 afloopt moet het bestuur een formeel besluit nemen over het opheffen van het pensioenfonds en wat men gaat doen met het huidige contract. Of je houdt het huidige contract in stand. Maar dat geeft zeer waarschijnlijk geen indexatie meer.
Of je maakt alle huidige deelnemers slapers en via een soort indexatiefonds krijgt men een vaste indexatie van ca. 0,5 procent per jaar.
Vakbonden willen graag betrokken worden bij de keuze. Ook willen zij weten of Martinair bereid is om een extra storting te doen in zo’n indexatie potje zodat er een hogere vaste indexatie afgesproken kan worden.

Na 1 januari 2014 blijven er alleen de medewerkers van het RJC over waarvoor een pensioenregeling moet worden afgesproken. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden;
# Nieuwe verzekerde regeling - # Verlenging huidige regeling - # aansluiten bij een bedrijfstak pensioenfonds (bijv. PME) of dispensatie - # Aansluiten bij KLM. 

Planning cao Martinair Regional Jet Center (RJC) 
De huidige Grond-cao kent veel artikelen die niet van toepassing zijn voor het RJC. Daarom wil Martinair medio augustus starten met het herschrijven van de cao. Dit wil men doen met een werkgroep. Bij herschrijven van de Cabine-cao heeft men ook gewerkt met een werkgroep. Bij het herschrijven is de input van medewerkers belangrijk. Wat voor ideeën heb je?

Functiehuis project
Bij de trendvolgers (hogere personeel) zijn de stappen grotendeels afgerond. In augustus komt Martinair met een voorstel voor het beloningsbeleid dat onderdeel zal worden van de nieuwe cao. Voor de G-schalen, voor medewerkers van het RJC (face 2A), zijn de concept functieprofielen gereed en ter inzage voor de voorbeeldfunctionarissen. Op 17 juni verwacht men dat alle beschrijvingen gereed zijn. Alles is wat later dan gepland omdat er meer functies (stafachtige) beschreven moesten worden. Verder is het een nieuwe organisatie (het RJC) en dat kost ook meer tijd.
Toch verwacht Martinair op tijd gereed te zijn zodat ook dit meegenomen kan worden in de nieuwe cao.

Hoe nu verder?
Op 24 september is er weer een kwartaaloverleg. Daarover informeren wij je natuurlijk weer. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen/lezen wij die graag.

Marcel van Iterson - kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / E-mail: d.polders@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid