Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Martinair grondpersoneel - Nieuws

Martinair Grond kwartaaloverleg september 2013

Dinsdag 24 september hebben wij weer kwartaaloverleg gehad met de directie van Martinair. Hierbij is gesproken over # Berichtgeving Air France / KLM Cargo; # Informatie Overstapvoorwaarden (MP >>> KLM); # Update pensioen 2014; # Cao Regional Jet Center (RJC)

Berichtgeving Air France / KLM Cargo
In het nieuws zijn er berichten over de AF/KL cargo vloot. Er zouden flinke verliezen worden geleden, vooral bij Air France. Wat betekent dit voor Martinair?
Doordat er nog steeds te weinig vracht wordt aangeboden en doordat de vracht die er is steeds meer met vrachtschepen wordt vervoerd (bijvoorbeeld bloemen met speciale koelschepen) lijdt AF/KL cargo flinke verliezen. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. De verwachting is dat dit grotendeels in Parijs zal plaats- vinden, maar Schiphol zal niet volledig buiten schot blijven. Er wordt nu naar gekeken en zodra er meer duidelijkheid is, zullen de vakbonden worden geïnformeerd.
Wat positief voor Martinair is dat er over 2011/2013 een aanzienlijke verbetering van de vastkosten (lagere vaste kosten) is bereikt.

Informatie Overstapvoorwaarden (MP -  KLM)
De vakbonden hebben maatmanvoorbeelden uitgereikt gekregen. Hieruit valt af te leiden wat de financiële gevolgen zullen zijn wanneer een MP-medewerker overgaat naar de KLM, waarbij hij/zij dezelfde werkzaamheden blijft doen, maar betaald wordt volgens de KLM-cao. In de maatmanvoorbeelden is alles naar geld toegerekend (zo ook vakantiedagen en compensatieverlof).
Vakbonden willen weten wat het inschalen in de KLM-schalen betekent voor de medewerkers die nu nog een perspectief hebben in hun huidige schaal. Martinair zal dit uitzoeken.

Martinair en KLM willen zo spoedig mogelijk het HR proces starten om de streefdatum van 1 januari 2014 te halen. Daarom willen ze een aantal basisgegevens door de KLM laten opvragen bij de medewerkers. Naast deze basisgegevens wil men het ook mogelijk maken om, voor medewerkers waarbij dit van toepassing is, een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) op te vragen.
Vakbonden kunnen hier wel mee instemmen, mits de medewerkers om toestemming wordt gevraagd. Martinair zal de medewerkers een brief sturen hierover.

Update pensioen 2014
Omdat het huidige pensioencontract bij Aegon afloopt per 31 december 2013 en de Aegon dit alleen wil voortzetten tegen hogere kosten (ca. 70%) onderzoekt het bestuur van het pensioenfonds de diverse opties. De 4 opties zijn:
• Verlengen huidig contract met nog 1 jaar (dus bij Aegon, maar dat is eigenlijk te duur).
• Huidige pensioenregeling premie vrijmaken en een nieuw contract afsluiten voor 5 jaar.
• Huidige pensioenregeling afkopen bij Aegon (Buy Out) en een nieuw contract afsluiten voor 5 jaar.
• Rechtstreekse regeling afspreken.
Vakbonden missen nog een andere optie, namelijk de pensioenregeling onderbrengen bij het KLM-pensioenfonds. Volgens Martinair is hiernaar gekeken maar is dat veel te duur en niet goed uitvoerbaar. Vakbonden willen hier meer informatie over hebben.

Cao Regional Jet Center (RJC)
De ca. 250 medewerkers van het RJC wil men bewust binnen de rode MP cao houden. Dit vanwege de flexibiliteit, de kosten en capaciteiten van de werkvloer.
Dat betekent ook dat er een pensioenregeling specifiek voor het RJC moet komen.
Gezien de werkzaamheden van het RJC valt het RJC per 1 januari 2014 binnen de werkingssfeer van Metalektro (net als Nayak).

Martinair wil graag door middel van dispensatie een eigen cao voor de RJC- medewerkers. Hierdoor kan men de arbeidsvoorwaarden geheel afstemmen op de eigen organisatie en heeft men zelf de regie op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het is een bewuste keuze van de KLM-groep om de Martinair-cao te behouden en geen overstap te maken naar de KLM-cao. Dit omdat er geen synergie is met KLM E&M. De Martinair-cao is goedkoper dan de KLM-cao (net als bij Nayak). Met een eigen-cao kan men dit afstemmen op de specifieke RJC-behoeften.
Martinair wil graag op korte termijn beginnen met de onderhandelingen over een eigen cao.

Hoe nu verder?
Op 2 oktober a.s. praten we verder over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die overstappen naar de KLM. Voor de onderhandelingen voor een eigen RJC-cao is nog geen datum vastgesteld. Zodra wij meer weten zullen we je middels een nieuwsbrief weer informeren. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met ondergetekende.

Marcel van Iterson - kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid