Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Martinair grondpersoneel - Nieuws

Kwartaaloverleg Martinair september 2012

Dinsdag 25 september hebben wij een kwartaaloverleg gehad met de directie van Martinair. Tijdens het overleg hebben wij het gehad over: Stand van de business (hoe gaat het met Martinair?), Zelfroosteren en het Functiehuis project.

Hoe gaat het met Martinair?

Tijdens het kwartaaloverleg heeft de heer Pen ons geïnformeerd over de stand van zaken. Eind juli heeft u van hem een mail ontvangen waarin stond dat het niet goed gaat. En het gaat nog steeds niet goed.

Wereldwijd is de vracht dramatisch teruggelopen en dat heeft ook gevolgen voor Martinair. De maatregelen die er genomen moeten worden zijn ingrijpender dan verwacht. Daarom is er besloten om met twee vliegtuigen minder te vliegen.

Zoals vermeld in de mail van de heer Pen moet de Air France – KLM Groep bezuinigen – “Transform 2015”. Bij Martinair moet er in dit kader ca. 40 miljoen bespaard worden. Dit door de afschrijving van vliegtuigen (over een langere periode); verkleinen foot print (aantal vliegtuigen / aanpassen van het netwerk) en aanpassing van de organisatie en systemen.

Het moet significant anders in de kosten en de inkomsten.

Gaat dit gedwongen ontslagen tot gevolg hebben? – neen. Ook voor Martinair geldt “Keeping the Family together”.

Zelfroosteren

Van de heer Boon (manager Cargo Handeling) hebben wij een presentatie gekregen over een pilotonderzoek over het zelfroosteren.

Conclusie:
Het organiseren van draagvlak is op dit moment niet opportuun. Er zijn nauwelijks voordelen voor de organisatie in de huidige vorm en structuur. De onvoorspelbare dynamische omgeving zorgt voor veel onzekerheden en weerstand. En er zijn onvoldoende voordelen en teveel risico’s die de succes kansen ondergraven.

Het pilotonderzoek heeft dus uitgewezen dat het zelfroosteren (voorlopig) niet haalbaar is binnen Martinair.

Functiehuis project

De status daarvan is dat alle rasterfuncties gewogen en ingedeeld zijn. Alle overige trendvolgerfuncties zijn beschreven. In oktober zal men gaan communiceren over de functieweging. Maar voordat men dat kan gaan doen, zijn er een aantal principiële vragen waar de vakbonden iets over moeten zeggen.

Beloningsmodel M schalen:

  • 6 openschalen (Hay punten – schaal max) – Voorlopig akkoord met systematiek, maar er is nog geen inzicht over de bovenschalige en hoe wij daarmee omgaan. Dus een definitief akkoord is afhankelijk daarvan.
  • Systematiek en procentuele groei op basis van prestatie – Systematiek akkoord, maar de percentages vinden we te laag.
  • Verhouding vast en variabel – Alleen akkoord als dit niet ten koste gaat van het vaste salaris. CNV Vakmensen vindt dat “on top off” akkoord is.
  • Definitie M- en G-indeling en aansluiting G-schalen – akkoord.


Vakbonden zijn wel van mening dat er nog een goede bezwaar- of beroepsprocedure moet worden afgesproken. Bijvoorbeeld zoals deze is afgesproken bij de KLM.

Martinair zal de bezwaar- of beroepsprocedure bespreken met de deskundige en voorleggen aan de betrokken vakbonden.

Hoe nu verder?

Op donderdag 25 oktober en 16 november hebben we het vervolg van het cao-overleg. De laatste keer dat wij hebben gesproken over de cao is 20 januari geweest.

Op 4 december is er weer een kwartaaloverleg.

Gezien de situatie van Martinair is het ook goed mogelijk dat wij weer eerder met de directie van Martinair praten, maar dan zullen wij jou daarover natuurlijk informeren.
 

Marcel van Iterson - kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid