Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Martinair grondpersoneel - Nieuws

Geen voortgang cao-overleg bij Martinair Grond

28 november is weer gepraat over de nieuw cao voor de RJC-medewerkers. Hoewel het overleg de gehele dag heeft geduurd, heeft het niets concreets opgeleverd.

Afscheid

Voor aanvang van het overleg hebben we eerst afscheid genomen van de kaderleden die werkzaam zijn in de Cargo en dus overgaan of zijn al gegaan naar KLM. Hierbij zat ook Marcel van Iterson, kaderlid van CNV Vakmensen die jarenlang betrokken was bij de gesprekken met de directie van Martinair. Voor het afscheid van de kaderleden was Marcel de Nooijer speciaal naar het overleg gekomen en heeft een soort afscheid speech gehouden. Langs deze weg bedank ik de kaderleden, en dan voor ons natuurlijk speciaal Marcel van Iterson, voor hun inzet en de ondersteuning in de afgelopen jaren. Deze is vaak erg nodig vanwege de specifieke bedrijfskennis.

Pensioenen

Zoals waarschijnlijk bekend, eindigt de huidige pensioencontract op 1 januari 2014. Het is mogelijk om de huidige contract voor 1 jaar te verlengen maar dit kost ca. 600.000 euro. Wanneer men dan ook nog een onvoorwaardelijke indexatie van 0,5% per jaar daarbij wil meenemen dan kost dit nog eens 200.000 euro.De vraag is wie die extra kosten gaat betalen. 

Cao-overleg

Het is nog steeds onduidelijk of het RJC nu wel of niet vallen onder de werkingssfeer van Metalektro (cao groot Metaal). Dit maakt de discussie over een voortzetting van het pensioencontract ook erg moeilijk. Wanneer het RJC gaat vallen onder de werkingssfeer van Metalektro dan zal ook die pensioenregeling moeten worden toegepast. Dit is te voorkomen door bijvoorbeeld alle RJC-medewerkers onder

KLM-paraplu te stoppen. Een KLM-contract (een “blauwcontract”), maar een eigen cao vergelijkbaar met de huidige Martinaircao. Dit geeft de RJC-medewerkers ook meer “baanzekerheid”. Wanneer het RJC helemaal apart staat, is er ook veel gemakkelijker afscheid van te nemen wanneer de resultaten tegenvallen.

De vakbonden hebben Martinair een integraal voorstel gedaan:

  • Iedereen onder een KLM-contract, met een rode cao.
  • Pensioenen verlengen tot 2015, waarbij we nog geen enkele uitspraak doen over de nieuwe pensioenregeling (bijvoorbeeld KLM Pensioenregeling zou ook mogelijk moeten zijn). Maar alles is afhankelijk van de kosten.
  • Over de kosten voor het verlengen van het huidige pensioencontract maken we nu geen afspraak. Dit blijft in het midden liggen. Hoe dit uitpakt, is ook afhankelijk van een totaal deal.

Martinair trekt hieruit de conclusie dat de prioriteit van de vakbonden ligt bij een “blauwcontract” (dit is juist). Maar daarover heeft Martinair geen zeggenschap, dus stopt daarmee het cao-overleg voor Martinair.

Waarom een KLM-contract?

Naast meer zekerheid voor de medewerkers is er nog een reden. De medewerkers die het “geluk” hebben om bij Cargo te werken, gaan zonder problemen over naar KLM. Dit kan voor hen wel omdat dit goed uitkomt voor KLM. Waarom wordt er dan geen oplossing gezocht voor de RJC-medewerkers? Of zijn het tweederangs Martinair medewerkers?

Hoe nu verder?

Omdat Martinair zegt dat zij niet gaan over een “blauwcontract” hebben de vakbonden KLM verzocht om een overleg. Waarschijnlijk zal dit al op 6 december kunnen plaats-vinden. Daarna zullen we je weer informeren.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met ondergetekende.

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid