Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Update grondoverleg met KLM

Tijdens het grondoverleg met KLM zijn vier grote thema’s aan de orde geweest. De geruchten dat men vanuit Parijs wil gaan centraliseren. De HPO-reorganisatie en twee uitwerkingen van de cao-onderhandelingen, namelijk de afspraken rond verlofmanagement en het opstarten van het scholingsfonds.

Zeggenschap van Amstelveen naar Parijs
Wellicht hebben jullie (zoals bij KLM opvallend genoeg gebruikelijk is) in de media de discussie meegekregen over verschuiving van zeggenschap bij de afdelingen Allianties en Marketing, Digitaal & Communicatie naar de holding Air France-KLM. Dit heeft de OR genoopt tot het versturen van een brief waarin zorgen zijn uitgesproken over het reduceren van KLM tot een uitvoerende maatschappij.

KLM heeft hierover naar de bonden toe gereageerd dat er geen concrete voornemens zijn dit ook daadwerkelijk te gaan doen en dat dit geen taalspelletje is, al zal de zorgvuldige lezer gezien het woord concreet wel snappen dat voorzichtigheid geboden blijft.

HPO
KLM heeft gegevens aangeleverd over de personeelssamenstelling voor HPO en na HPO (waarbij medewerkers die in het transitiecentrum verblijven niet meer zijn meegeteld om eerlijk te kunnen vergelijken). Daaruit blijkt niet dat de totale personeelssamenstelling qua leeftijdsopbouw is gewijzigd. Betekent dit dat in alle gevallen alles goed is gegaan? Nee, dat lijkt te eenvoudig geformuleerd, omdat we op functieniveau wel degelijk bijzondere verschuivingen hebben gezien. Vooralsnog moeten we echter ook concluderen dat er geen harde bewijzen zijn voor dat in den brede KLM hier verkeerd optreedt.

Is alles dan koek en ei door HPO? Nee, integendeel. Wij constateren dat HPO een vrij diepe wond heeft geslagen in het werkplezier van veel KLM’ers. Wij zijn ook niet gelukkig mee dat er nu veel mensen in het transitiecentrum zitten die vaak niet als eerste aan bod komen op de arbeidsmarkt. Dit komt doordat KLM een relatief oude personeelsopbouw heeft waardoor veel oudere medewerkers moesten vertrekken. De komende maanden zal echt alles op alles gezet moeten worden om zowel de KLM’ers in het transitiecentrum te begeleiden naar een nieuwe baan als degenen die (soms in een andere functie) verder werken te blijven motiveren.

Uitwerken cao: Verlofmanagement
KLM heeft inmiddels een voorstel gedaan over hoe zij de cao-afspraak over het vereenvoudigen van verlofmanagement wil invoeren. Daarbij zit een voorstel om het actualiseren van de ploegentoeslag als je in het weekend vrij neemt af te schaffen. Kortom, vrij nemen kost je geen salaris meer. In ruil daarvoor wil de KLM dat er onder ingeroosterde vrije tijd (bijvoorbeeld Extra Rust) geen dienst meer komt te liggen, waardoor je op die vrije dagen geen extra rechten in vrije tijd of geld meer opbouwt.

Per saldo, aldus KLM levert dat voor de medewerkers een plus op en voor KLM een grote vereenvoudiging waarmee het wordt terugverdiend. Maar CNV wil dit eerst zorgvuldig bestuderen. Wij zullen dat gaan doen met onze actieve leden.

Uitwerken cao: Scholing
Ook heeft KLM een voorstel gedaan ten aanzien van de inrichting van een scholingsfonds. Een fonds waaruit je kan putten om op kosten van je werkgever opleidingen te doen die je horizon kunnen verbreden, of om te onderzoeken wat voor beroepen interessant voor je zijn in de toekomst. Daarover wordt nog gesteggeld over het bedrag dat je kan claimen en wie scholing- en ontwikkelingstools mag aanbieden. Doodzonde, vindt het CNV. We moeten aan de slag om het gereserveerde bedrag (7 miljoen Euro) optimaal te benutten en niet te lang blijven hangen in té bureaucratische discussies.

We hopen op beide uitwerkingsonderwerpen als het gaat om de cao in maart - bij het volgende grondoverleg - verdere stappen te zetten.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen/opmerkingen kun je natuurlijk terecht via onderstaande gegevens.

Mede namens kaderlid Asha Mees,
Michiel Wallaard
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 92
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid