Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao KLM-grondpersoneel - Nieuws

Stemming over Protocol Mobiliteitsafspraken 2015

Vorig jaar heeft de heer Elbers al gezegd dat “Keeping the family together” niet meer houdbaar is. Daarom heeft de KLM nieuwe interne mobiliteitsregels voorgesteld. Deze nieuwe mobiliteitsregels hebben we vastgelegd in het Protocol Mobiliteitsafspraken 2015. Dit protocol leggen we aan je voor.

Waarom nieuwe Mobiliteitsafspraken?
Wanneer er voorheen te veel mensen op een afdeling waren, bijvoorbeeld van de 20 mensen 5 mensen te veel, dan werden bij “Keeping the Family together” alle medewerkers min-1 kandidaten en mocht iedereen intern solliciteren. Je kreeg dan voorrang wanneer er een functie beschikbaar was. De verandering is nu dat niet iedereen min-1 kandidaat wordt, maar alleen 5 mensen. Deze mensen worden dan boventallig. Afhankelijk van de situatie wordt door selectie of door afspiegeling op naamsniveau bekend wie deze 5 personen zijn. De boventallige medewerkers gaan in de nieuwe situatie van de afdeling af naar het mobiliteitscentrum waar ze worden geholpen om zo spoedig mogelijk een andere baan te vinden binnen KLM.


Arbeidsvoorwaarden
In de mobiliteitsafspraken (zie bijlage) hebben we allerlei zaken vastgelegd, zoals;
• Wat is een passende functie?
• Hoe wordt bepaald wie boventallig is?
• Hoe het gaat met je arbeidsvoorwaarden? Etc, etc

Bij deze nieuwsbrief hebben we de uitwerking van het Protocol Mobiliteitsafspraken 2015 en de leeswijzer toegevoegd. De andere documenten zijn terug te vinden op de site.

Stemming
Zoals je van ons gewend bent zijn het de leden van de vakbond die zich mogen uitspreken over wat wij afspreken met KLM. Breng hier je stem uit.
Maar mogelijk wil je een toelichting hebben op dit mobiliteitsprotocol voordat jij je stem kan uitbrengen. Dat kan. Op verschillende tijdstippen zijn er toelichtende ledenvergaderingen georganiseerd.

Maandag 7 december 15.00 – 17.00 uur
Dinsdag 8 december 19.00 – 21.00 uur

Alle vergaderingen worden gehouden bij:

Alle vergaderingen worden gehouden bij:
Wings – 2e verdieping
Oude Verkeerstoren – Schiphol Oost

Stemmen kan tot vrijdag 11 dec 12.00 uur:


Asha Mees – kaderlid
Cock van der Pol – kaderlid
Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart